IMPEL Logo

Vaiheittaiset ohjeet jätteiden siirron tarkastuksia varten

Ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista annetun suosituksen mukaan kaikki tarkastustoimet olisi suunniteltava etukäteen. EU:n jätteensiirtoasetuksessa (WSR) todetaan, että jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt täytäntöönpanon valvonnasta ja suoritettava tarkastuksia. Asetuksessa annetaan vain joitakin ohjeita siitä, miten, missä ja milloin tarkastuksia olisi tehtävä. Tämä opas on laadittu vastaamaan näihin kysymyksiin yksityiskohtaisemmin.

Tags:

Lead country and contact

Alankomaat

Subscribe to our newsletter