IMPEL Logo

Tools

 • Ohjeiden noudattaminen: Yrityksen johtamisjärjestelmä (CMS)

  Perinteisessä valvonnassa on useita puutteita. Vaikka tietyt sääntelyn piiriin kuuluvat tarvitsevat pelotetta, useimmat sääntelyn piiriin kuuluvat ovat halukkaita noudattamaan julkisia säännöksiä. Jotkut niistä, erityisesti suuremmat säännellyt organisaatiot, reagoivat herkästi uusiin sääntelymuotoihin. Näiden yritysten kohdalla perinteinen komento- ja valvontamalli ei ole kovin tehokas, koska se ei tunnista yrityksen omia kykyjä ja saattaa heikentää sisäistä motivaatiota.

  [Read more]
 • iDepend-mallinnustyökalu

  iDEPEND on riippuvuusmallinnustyökalu, joka voi auttaa sääntelyviranomaisia tunnistamaan toimintastrategioita ja lähestymistapoja, joilla voidaan parantaa toiminnanharjoittajien ympäristövaatimusten noudattamista. Samalla työkalu analysoi valitun lähestymistavan mahdollista onnistumista.

  [Read more]
 • Tarkistuslista lainsäädännön toteutettavuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden arvioimiseksi

  Kannustaakseen poliittisia päättäjiä, lainsäätäjiä ja sidosryhmiä kiinnittämään enemmän huomiota täytäntöönpanoon ja täytäntöönpanokelpoisuuteen liittyviin todennäköisiin ongelmiin koko lainsäädäntöprosessin ajan, jotta voidaan ennakoida ja korjata ennakoivasti täytäntöönpanoon ja täytäntöönpanokelpoisuuteen liittyviä ongelmia, IMPEL käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena on laatia käytännön tarkistuslista nykyisen ja uuden lainsäädännön täytäntöönpanokelpoisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden arvioimiseksi. Tavoitteena on parantaa EU:n ympäristölainsäädännön yleistä täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

  [Read more]
 • Naapuruusvuoropuhelu - työkalupakki

  Tämä asiakirja on suunnattu viranomaisille ja yrityksille, jotka haluavat käyttää tai edistää suoraa vuoropuhelua. lähestymistapaa asukkaiden ja teollisuuslaitosten välisten ympäristökonfliktien ratkaisemiseksi. Useat jäsenvaltiot ovat osallistuneet naapuruusvuoropuhelujen perustamista koskeviin hankkeisiin, joissa kerättiin ja arvioitiin esimerkkejä siitä, miten yritysten ja niiden naapurustojen välisiä ympäristökonflikteja voitaisiin ratkaista vuoropuhelun avulla.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter