IMPEL Logo

Tools

  • Oikeiden asioiden tekeminen lupamenettelyjä varten - Vertailu

    Ympäristölupamenettelyissä tehdään oikeita asioita on meneillään oleva hanke (2016-2018), jossa tarkastellaan tiiviisti lupamenettelyjen ja tarkastusten välistä suhdetta, kartoitetaan kiinnostavia tapaustutkimuksia ja parhaita käytäntöjä Euroopassa sekä yksilöidään ja kuvataan vaiheita, joita voitaisiin käyttää lupamenettelyissä.

    [Read more]

Subscribe to our newsletter