IMPEL Logo

Jätteen käsittely ennen kaatopaikalle sijoittamista art. Kaatopaikkadirektiivin 6 artiklan mukaisesti

Tässä raportissa esitetään tulokset IMPEL-maankaatopaikkahankkeen osasta, jossa keskityttiin siihen, miten EU:n jäsenvaltiot panevat täytäntöön kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY 6 artiklan, jotta voitaisiin tutkia jäsenvaltioissa vallitsevaa tilannetta käsittelemättömän jätteen kaatopaikkasijoittamisen osalta. Alustava kyselytutkimus jaettiin.

Kertomus sisältää:

  • analyysi erilaisista lähestymistavoista, joilla arvioidaan käsittelyn tarvetta ennen kaatopaikalle sijoittamista
  • .
  • analyysi jätteenkäsittelyn kriteereistä ja tekniikoista
  • .
  • lupaohjeet jätteen sekoittamista varten
  • .
  • havaintoja yhteisestä menetelmästä ANC:n arvioimiseksi käsiteltäessä stabiilia, ei-reaktiivista jätettä
  • .
  • suosituksia asianmukaisesta tarkastuksesta, jolla arvioidaan sekä kiinteän jätteen että teollisuusjätteen käsittelyn vaatimustenmukaisuutta.

Tags:

Subscribe to our newsletter