IMPEL Logo

Natječaj za provedbu projekta IMPEL Supporting IED – Rok 7. rujna

17 Aug, 2023

Implementacijski projekt podrške Direktivi o industrijskim emisijama IMPEL-a (IED) ima za cilj razmjenu znanja i dobre prakse među regulatornim stručnjacima te razvoj smjernica i materijala za obuku koji podržavaju učinkovitu provedbu IED-a.

U ovom projektu djeluje Radna skupina za svinje i perad koja ima za cilj provođenje ekoloških kontrola na farmama intenzivnog uzgoja stoke.

Unutar djelokruga ove Radne skupine, IMPEL traži pružatelja usluga za izradu kratkog videa u svrhu širenja rezultata Radne skupine.

Molimo pogledajte priloženi oglas za uslugu za konzultanta u okviru IMPEL podrške implementaciji IED-a.

Rok za prijave je 7. rujna 2023.

Subscribe to our newsletter