IMPEL Logo

Zajednička mreža za divlje gljive (JoNeF)

2023

Ongoing

Opis projekta i ciljevi

Posljednjih godina raste svijest o nužnosti integracije gljiva (makrofunga) u europske ekološke politike na razini životinja i biljaka, kako bi se zaštitile u njihovim prirodnim staništima.

Unatoč tome, trenutačno je europsko zakonodavstvo o zaštiti okoliša usmjereno na zaštitu biljaka i životinja isključujući gljive, koje su bitne komponente kopnenih staništa. Štoviše, makrofungi se mogu koristiti kao indikatori za opisivanje ekoloških uvjeta šuma i drugih kopnenih staništa.

Kako bi se popunila ova praznina, gljive treba uključiti u procese donošenja zakona i odluka te u inicijative za očuvanje i okoliš, kako bi se stvorila sveobuhvatna strategija očuvanja.

U tom kontekstu, prvi korak je prikupljanje postojećih podataka o makrogljivama u EU i uspostavljanje zajedničkih protokola i standarda popisa/monitoringa, kao i onih koji postoje za biljke i životinje.

Vjerujemo da je ključno da tijela za zaštitu okoliša koordiniraju ove aktivnosti, a da to ne prepuste samo u rukama udruga, privatnih subjekata i sveučilišta.

Opći cilj projektnog rada je podržati:

  • Proširenje opsega postojećeg europskog okolišnog zakonodavstva s gljivama u odnosu na praćenje staništa i bioraznolikosti te zaštitu/obnavljanje šuma
  • Uključivanje gljivičnih vrsta u Aneks Direktive o staništima
  • Razvoj EU platforme baze podataka za praćenje makrofunga

Očekivani ishod prve faze projekta (u razdoblju srpanj 2023. – prosinac 2024.) su uspostavljeni zajednički EU standardi i protokoli za popis i praćenje makrofunga.

Anketa temeljena na JoNeF upitniku

Molimo Vas da ispunite donji on-line upitnik vezan uz IMPEL projekt JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi).

JoNeF upitnik / 1. dio

JoNeF upitnik / 2. dio

Svrha ankete temeljene na upitniku JoNeF je prikupljanje, usporedba i analiza informacija i podataka o očuvanju i prikupljanju podataka o europskim makrogljivama.

Na upitnik mogu odgovoriti članovi JoNeF projekta i mikološki stručnjaci koji nisu aktivni članovi.

Rok za ispunjavanje upitnika je 26.11.2023.


Number: – Status: Ongoing – Period: 2023 – Topic: Nature protection - Tags:

Subscribe to our newsletter