IMPEL Logo

Sanacija vode i zemljišta

2021

Ongoing

Opis projekta i ciljevi

Upravljanje zagađenim lokacijama je proces koji ima različite brzine u državama članicama. To je djelomično zbog razlika u zakonodavstvu koje bi značile različite definicije kao što su neki primjeri "potencijalno kontaminiranih područja", "kontaminiranih područja", "saniranih područja". Iz tog je razloga Europska komisija-JRC pokrenula inicijativu s mrežom EEA-EIONET za pronalaženje zajedničkih definicija i anketu u državama članicama 2018. koja je rezultirala definiranjem 6 statusa lokacije.

Očekivani rezultati ovih projekata su:

  • Podrška/razmjena tehničkog iskustva potrebnog za napredak u fazi sanacije u Europi kako bi se omogućilo onim državama članicama u kojima se trenutno ne provodi nijedan postupak da imaju jednu referencu.
  • Razmjena znanja, vještina i dobrih praksi, izrada tehničkih smjernica, koordinacija djelovanja između zemalja.
  • Uključiti glavne europske mreže koje se bave pitanjima kontaminiranih lokacija kao što su COMMON FORUM, Eionet WG Contamination i NICOLE.

Aktivnosti 2023

  • Projektni tim radi na pripremi dva nova dokumenta o toplinskoj desorpciji i fitoremedijaciji . Prvi nacrt očekuje se u listopadu 2023.

Završna izvješća 2022

Projektni tim objavio je konačna izvješća o višefaznoj ekstrakciji u studenom 2022. i o ispiranju tla u siječnju 2023. Prijevod ovih izvješća je u tijeku (očekuje se rujan 2023.)

Izvješće o višefaznoj ekstrakciji (MPE) (EN)

Izvješće o ispiranju tla (SW) (EN)

In situ kemijska oksidacija (Završna izvješća 2021.)

Projektni tim objavio je sljedeća završna izvješća 2021. o kemijskoj oksidaciji in situ na nekoliko jezika EU-a:

Izvješće o kemijskoj oksidaciji in situ (ISCO) (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport sur l'oxidation chimique in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) izvješće (IT)

In situ kemijska oksidacija (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - izvješće (PL)

Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Privatni izvještaj Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In situ Kemijska oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) izvješće (SI)

In situ kemijska oksidacija (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Ekstrakcija pare tla (Završna izvješća 2021.)

Projektni tim je 2021. objavio sljedeća konačna izvješća o ekstrakciji pare iz tla na nekoliko jezika EU-a:

Izvješće o ekstrakciji pare iz tla (SVE) (EN)

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie - izvješće (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - izvješće (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Izvješće o privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapova (Soil Vapor Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Povezane datoteke/informacije

• Tematska strategija tla.
• COM(2006)231 final.
• Stockholmska konvencija (čl. 6., zadnja verzija).
• MINAMATA konvencija o živom.
• U Planu za resursno učinkovitu Europu, COM(2011) 571 final, po prvi put nije zabilježeno neto zauzimanje zemljišta do 2050. godine.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Ongoing – Period: 2021 – Topic: Water and land - Tags: water

Subscribe to our newsletter