IMPEL Logo

Az IMPEL-ről

Az Európai Unió Környezetvédelmi Jog Végrehajtási és Végrehajtási Hálózata (IMPEL) az Európai Unió tagállamainak, az EU csatlakozó és tagjelölt országainak, az EGT- és EFTA-országoknak, valamint az Európai Közösség potenciális tagjelöltjeinek környezetvédelmi hatóságait tömörítő nemzetközi nonprofit szervezet. Az egyesületet Belgiumban jegyezték be, és a jogi székhelye Brüsszelben van. Az IMPEL-nek jelenleg 56 tagja van 36 országból, köztük az összes EU-tagállamból, Észak-Macedóniából, Szerbiából, Törökországból, Izlandról, Koszovóból*, Albániából, Svájcból és Norvégiából.

(*Ez a megnevezés nem érinti a státuszra vonatkozó álláspontokat, és összhangban van az ENSZ BT 1244/1999 számú határozatával és a Nemzetközi Bíróság Koszovó függetlenségi nyilatkozatáról szóló véleményével.)

Az informálisból a hivatalosba

AzIMPEL 1992-ben jött létre a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásával és betartatásával foglalkozó európai szabályozók és hatóságok informális hálózataként. Az IMPEL 2008-ban a belga jog alapján nemzetközi nonprofit egyesületté alakult át. Bővebben az IMPEL hálózat történetéről. 

A hálózat célkitűzései

A hálózat célja, hogy megteremtse a szükséges lendületet az Európai Unióban ahhoz, hogy előrelépés történjen a környezetvédelmi jogszabályok hatékonyabb alkalmazásának biztosítása terén. Az IMPEL tevékenységeinek lényege egy projektstruktúra keretében zajlik, és a tudatosság növelésére, a kapacitásépítésre, a szakértői értékelésre, a végrehajtással kapcsolatos információ- és tapasztalatcserére, a nemzetközi végrehajtási együttműködésre, valamint az európai környezetvédelmi jogszabályok gyakorlati alkalmazhatóságának és végrehajthatóságának előmozdítására és támogatására terjed ki.

Az IMPEL széles körben ismert szervezetté nőtte ki magát a környezetvédelem területén, és számos uniós jogalkotási és szakpolitikai dokumentumban szerepel, pl.:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 1386/2013/EU határozata (2013. november 20.) a 2020-ig tartó időszakra szóló, "Jól élni, bolygónk határain belül" című általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról, amely meghatározza a hetedik közösségi környezetvédelmi cselekvési programot,
  • A tagállamok környezetvédelmi ellenőrzésére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 2001. április 4-i 2001/331/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás (RMCEI),
  • A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Közösség környezetvédelmi jogának végrehajtásáról és,
  • Az Európai Bizottság hatásvizsgálati iránymutatásai.

Subscribe to our newsletter