IMPEL Logo

Az IMPEL-ről

Kik lehetnek tagok?

Az IMPEL tagjaivá válhatnak a környezetvédelmi jogszabályokat végrehajtó és érvényesítő hatóságok. Magánszemélyek számára nem áll nyitva. Az IMPEL tagságát jellemzően a környezetvédelmi felügyelőségek, felügyelőségek, engedélyező ügynökségek és minisztériumok veszik fel. A környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásával és betartatásával foglalkozó szervezetek és hatóságok szövetségei is tagjává válhatnak az IMPEL-nek.

A részvétel előnyei

Hálózatépítés

Az Ön szervezete egy több mint 50 környezetvédelmi hatóságot tömörítő hálózat tagja lesz, és lehetőséget kap arra, hogy projektek és tevékenységek révén együtt dolgozzon gyakorlati végrehajtási kérdésekben. Ez széles körű kapcsolatépítési lehetőséget biztosít az Ön szervezetének az IMPEL-tagországok más végrehajtási és jogalkalmazási szakembereivel.

Közös tanulás

Az IMPEL-projektek és -tevékenységek lehetőséget biztosítanak az Ön szervezetének arra, hogy a környezetvédelmi hatóságok közös kihívásain dolgozzon, és új ötleteket és ismereteket gyűjtsön. Az IMPEL platformot biztosít a tagok számára az ötletek és tapasztalatok megosztására és az egymástól való tanulásra.

A legjobb gyakorlatok megosztása

Az IMPEL egyik fő célkitűzése a legjobb gyakorlatokra vonatkozó útmutató dokumentumok megosztása és kidolgozása. Ez lehetővé teszi a más környezetvédelmi hatóságok szakértőinek tapasztalataiból való tanulást.

A Basecamphez való hozzáférés

A Basecamp egy webalapú projektirányítási és kommunikációs platform. Az IMPEL ezt a szoftvert használja a hálózatépítés, az interakció és a tagok közötti információmegosztás megkönnyítésére. A platformhoz való hozzáférés az IMPEL-tagság egyik gyakorlati előnye.

Kapacitásnövelés

Az IMPEL a projektek, konferenciák és képzések révén nyújtott tanulási lehetőségekkel fokozza a szervezet kapacitásépítését.

Projektekben való részvétel

Az Ön szervezete számára előnyös, hogy munkatársai részt vehetnek projektekben (beleértve a repülőjegy, a szállás és az alapvető étkezési költségeket).

Szakértői csoportokban való részvétel

Az szakértői csoportok tematikus alapú fórumok, amelyeken a hasonlóan gondolkodó kollégák megoszthatják egymással a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásával és betartatásával kapcsolatos információkat. Tagként lehetősége lesz arra, hogy munkatársai részt vegyenek a szakértői csoportokban, és döntéseket hozzanak a jövőbeli projektekről.

Segítséget nyújt a szervezeteknek korlátozott erőforrásaik hatékonyabb felhasználásához

A technikai útmutatók készítésével és a kockázatalapú megközelítések alkalmazásának előmozdításával az erőfeszítések célzottabbá tételéhez az IMPEL segítheti a tagszervezeteket a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának megerősítésében.

A végrehajtó hatóságok közötti együttműködés

A hatóságok közötti együttműködés nagyon fontos, különösen a határokon átnyúló ügyek esetében. Az IMPEL erősíti a határokon átnyúló kommunikációt és a szakértők közötti kapcsolatokat, és lehetőséget ad a tagoknak arra, hogy együtt dolgozzanak a közös végrehajtási kihívásokon. Ez a munka erősíti a különböző országok végrehajtó hatóságai közötti együttműködést.

Peer review

Az IMPEL szakértői értékeléseket kínál: "IMPEL Review Initiative" (IRI). Az IRI egy önkéntes szakértői felülvizsgálat, amelynek keretében az IMPEL-tagországok környezetvédelmi hatóságai segítik egymást az uniós környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának javításában. Az IRI révén az Ön szervezete alacsony költséggel kaphat tanácsot munkája további javításához.

Kapcsolat külső partnerekkel

Az IMPEL több külső hálózattal is szoros együttműködést folytat, mint például a Környezetvédelmi Megfelelőség és Végrehajtás Nemzetközi Hálózatával (INECE), a Környezetvédelmi Ügynökségek Vezetőinek Európai Hálózatával (NEPA), a Környezetvédelmi Ügyészek Európai Hálózatával (ENPE) és a Környezetvédelmi Bírák Európai Hálózatával (EUFJE). IMPEL-tagként az Ön szervezetének lehetősége nyílik arra, hogy találkozzon és együtt dolgozzon e hálózatok tagjaival is.

Felelősségek

A tagság felelősséggel jár. Az IMPEL bevételeinek nagy részét az Európai Uniótól szerzi, de jelentős része (kb. 30%) a tagdíjakból származik (tagszervezetenként 5000 €). A hálózat csak akkor olyan sikeres, ha a résztvevők maguk is hálózatba szerveződnek és együtt dolgoznak, ezért a döntéshozatalban, a projektekben és a tevékenységekben való részvétel szintén kulcsfontosságú a tagsághoz.

Hogyan tovább?

Ha az Ön szervezete szeretne az IMPEL tagja lenni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Titkárságunkkal.

Titkárságunkkal.

Subscribe to our newsletter