IMPEL Logo

Az IMPEL-ről

Az IMPEL tagjai 36 ország 55 környezetvédelmi hatóságából állnak: az EU 28 tagállamából, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Szerbiából, Törökországból, Izlandról, Koszovóból*, Albániából, Svájcból és Norvégiából. Az IMPEL Szövetségen belül IMPEL-tagországoknak nevezik őket.
Az IMPEL Közgyűlése megfigyelőket is felvehet a Szövetségbe, akik így tanácskozási joggal vehetnek részt a Közgyűlés ülésein. Megfigyelő lehet olyan nemzetközi szervezet vagy hálózat, amely szoros kapcsolatban áll az IMPEL tevékenységével. A megfigyelő képviselője által kijelölt szakértők is részt vehetnek az IMPEL projektjeiben és tevékenységeiben.

(*Ez a kijelölés nem érinti a státuszra vonatkozó álláspontokat, és összhangban van az ENSZ BT 1244/1999 határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével)

.

Subscribe to our newsletter