IMPEL Logo

Az IMPEL-ről

Az IMPEL egyik olyan aspektusa, amelyet a tagok és a vele kapcsolatban állók a legjobban értékelnek, az informális jellege. Az IMPEL alapszabálya tükrözi ezt a jelleget. A projektekben és tevékenységekben való részvétel nyitva áll az IMPEL tagsággal rendelkező környezetvédelmi hatóságnál dolgozó környezetvédelmi szakemberek előtt.

Nagygyűlés

A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve. A közgyűlés határozza meg az Egyesület politikáját, és dönt a költségvetésről, a munkaprogramokról, a projektjavaslatokról és a projektjelentésekről. Az IMPEL tagjai egy-egy országban kijelölnek egy nemzeti IMPEL-koordinátort, aki képviseli őket a közgyűlésen.

Szakértői csoportok

Az IMPEL öt tematikus területre szervezi munkáját:
1. Ipar és levegő
2. Hulladék és TFS
3. Víz és föld
4. Naturvédelem
5. Víz és föld
4. Naturvédelem
5. Hulladék és TFS. Téren átnyúló eszközök és megközelítések

A szakértői csoportok felelősek a legfontosabb végrehajtási hiányosságokat orvosló tevékenységek kidolgozásáért, felügyelik e tevékenységek végrehajtását és kimeneteik minőségét. Egy programirányítási csoport fogja össze az 5 tematikus terület csoportvezetőit, akiknek feladata a tevékenységek egyetlen integrált programmá szervezése.

Az elnökség

Az elnökség az Egyesület végrehajtó szerve, és felelős a napi irányításért és a közgyűlés határozatainak végrehajtásáért. Például kezeli a legfontosabb külső érdekeltekkel, például az Európai Bizottsággal való kapcsolatokat, elkészíti a hálózat költségvetését, valamint szükség esetén kezeli és elosztja a pénzeszközöket. Az igazgatótanács felügyeli a titkárságot. [Bővebben]

Bizottságok

A közgyűlés független Ellenőrző és Értékelő Bizottságot választ, amely értékeli a projektek és a szövetség egyéb megfelelő tevékenységeinek technikai és költségvetési terveit és jelentéseit.  A bizottság nyilatkozik arról, hogy a projekt- és cselekvési tervek és a végrehajtás megfelel-e az IMPEL belső szabályainak és igazgatási elveinek. 

A közgyűlés egy felvételi bizottságot is választ, amely elősegíti a hálózatban a tiszteletbeli tisztségek betöltését. 

Az e bizottságokban való tagság nyitva áll minden olyan IMPEL-tag szakértő előtt, aki az adott területen (könyvvizsgálat, pénzügyi és projektmenedzsment, illetve toborzás vagy hálózatépítés) szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Titkárság

Az IMPEL-t titkárság támogatja, amely az IMPEL-hálózat gerincét alkotja. A titkárság munkatársai öt tisztviselőből álló csapatból állnak. [Bővebben]

Subscribe to our newsletter