IMPEL Logo

About IMPEL

Az elnökség az Egyesület végrehajtó szerve, amely a napi ügyvitelért és a közgyűlés határozatainak végrehajtásáért felelős. Például kezeli a legfontosabb külső érdekelt felekkel, például az Európai Bizottsággal való kapcsolatokat, elkészíti a hálózat költségvetését, és szükség esetén kezeli és elosztja a pénzeszközöket. Az igazgatótanács felügyeli a titkárságot.

Az igazgatótanács jelenleg a következőkből áll:

Marco Falconi

Marco Falconi az ISPRA (Olasz Környezetvédelmi és Kutatási Intézet) technológusaként dolgozik, és az IMPEL víz- és talajvédelmi szakértői csoport vezetője. Két diplomával rendelkezik; az egyiket környezettudományból, a másikat pedig geológiából szerezte.
Marco nemzetközi tapasztalattal rendelkezik az Egyesült Nemzetek Szervezetének projektjei során a balkáni országokban és a GEO6 értékelésében. Az EIONET Nemzeti Referencia Központ egyik tagja a talajjal kapcsolatban. Az ISPRA-ban ő a koordinátora az éves városi területekről szóló jelentés “Talaj és föld” fejezetének. A Remtech Europe, a szennyezett területekről szóló éves konferencia tudományos koordinátora. Környezeti értékelést tanít a Marchei Műszaki Egyetemen és a Camerinoi Egyetemen.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojan a szlovén Környezetvédelmi és Területrendezési Felügyelet vezető környezetvédelmi felügyelője. A szlovéniai Kranji Egyetemen szerzett szervezéstudományi diplomát. Szlovéniában a TFS kérdésekkel foglalkozó tárcaközi munkacsoport vezetője (tagok: felügyelőség, rendőrség, pénzügyi igazgatás), és több mint 10 éve vesz részt az IMPEL-ben, mint nemzeti koordinátor, a TFS területén működő nemzeti kapcsolattartó, a Hulladék&TFS szakértői csoport irányítóbizottságának tagja, valamint a Hulladék&TFS és a horizontális szakértői csoportok különböző IMPEL-projektjeinek aktív tagja. Bojan a projektekért felelős alelnök. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Alfred a hollandiai Drenthe tartomány engedélyező hatóságánál dolgozik, vadászati, természetvédelmi és erdészeti engedélyeket ad ki. Drenthe tartomány nevében részt vesz a természetvédelmi joggal foglalkozó nemzeti munkacsoportban és a farkasok kezelésével foglalkozó nemzeti munkacsoportban. Korábbi tapasztalatai között szerepel a Mezőgazdasági, Természetvédelmi és Halászati Minisztériumban ingatlanügynökként, valamint Friesland tartományban természetvédelmi tisztviselőként végzett munkája. 2017  óta vesz részt az IMPEL-ben, 2021-ben pedig a természetvédelmi szakértői csoport vezetőjévé választották.

Martine Blondeel

Martine a belgiumi flamand kormány környezetvédelmi és területfejlesztési osztályának környezetvédelmi és területfejlesztési szakpolitikai szakértője. Ezt megelőzően hosszú éveken át a Környezetvédelmi Felügyeleti Osztály főfelügyelőségének vezetője volt. Ebben a szerepkörben számos szakértő koordinációs munkáját felügyelte különböző környezetvédelmi területeken, mint például levegő, szennyvíz, hulladék, hulladékszállítás, zaj, szagok, ózonlebontó anyagok és üvegházhatású gázok, talaj és talajvíz, géntechnológiával módosított szervezetek, energiagazdálkodási rendszerek, környezetgazdálkodási rendszerek és a Reach-rendelet. Ezt megelőzően koordinátor-szakértőként dolgozott a légszennyezés és a szagok elleni védelem területén. Környezetvédelmi felügyelőként, a levegő területén szakpolitikai szakértőként és természettudományos oktatóként szerzett tapasztalatot. Tanulmányait a Leuveni Egyetemen végezte, majd az antwerpeni és a genti egyetemen folytatta tanulmányait. 2007 óta vesz részt az IMPEL munkájában, főként az Ipari & Levegő és Átfogó kérdések szakértői csoportokban, és 2021-ben megválasztották az Átfogó kérdések szakértői csoport vezetőjévé.

Subscribe to our newsletter