IMPEL Logo

About IMPEL

A titkárság munkatársai öt tisztviselőből álló csapatból állnak:

Will Fawcett

Will Fawcett felel az IMPEL szervezeti és működési támogatásáért. Fő feladatai közé tartozik az igazgatótanácsi és közgyűlési ülések megtervezése, koordinálása és nyomon követése. Támogatja az elnököt és az alelnököt munkájukban. Segít a támogatási kérelmek és jelentések elkészítésében, együttműködve az igazgatótanáccsal, a szakértői csoportok vezetőivel, a projekt- és pénzügyi tisztviselővel. Koordinálja a titkárságot, valamint kapcsolatot tart és kezeli az áruk és szolgáltatások beszállítóit. Emellett koordinálja a tevékenységeket más releváns környezetvédelmi megfelelési hálózatokkal.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya a projektmenedzsmentért felelős. Ő felel a projektportfólió és a tevékenységek felügyeletéért, valamint az IMPEL-projektek irányítási terveinek kidolgozásáért. Kockázatkezelési terveket készít, és biztosítja a változások jelentését és ellenőrzését. Támogatja a szakértői csoportokat munkaterveik kidolgozásában. Biztosítja a projekt előrehaladásának időben történő nyomon követését és jelentését, és technikai jelentéseket készít az IMPEL támogatási jelentéséhez. A pénzügyi tisztviselővel együttműködve támogatja a projektvezetőket a költségek ellenőrzésében.

Fotini Stamati

Fotini Stamati - Általános adminisztratív támogató szolgáltatások

Fotini Stamati szolgáltat IMPEL’s általános adminisztratív támogatást. Az érdeklődésnyilvánítási folyamatot és a tagok’ hozzáférését kezeli az intraneten, és naprakészen tartja a kapcsolati listát. Ő juttatja el a vonatkozó információkat a nemzeti koordinátoroknak, az igazgatótanácsnak és a tagszervezeteknek. Támogatja az intranetes kommunikációt az igazgatótanács, a bizottságok, a projektek és a hálózat felé. Támogatást nyújt a videokonferenciák beállításához és az IMPEL-ülések regisztrációs eljárásaihoz, és kezeli az IMPEL-naptárt.
Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Subscribe to our newsletter