IMPEL Logo

Az IMPEL-ről

Jobb végrehajtás a jövő érdekében - hogyan járulhat hozzá az IMPEL?

Az IMPEL többféle módon is hozzájárulhat a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának megerősítéséhez Európában, többek között:

  • segít az országoknak gyorsabban megfelelni, például a tudás, a készségek és a bevált gyakorlatok megosztásával, valamint szakértői értékelések (IRI) elvégzésével;
  • segít a végrehajtó szervezeteknek abban, hogy hatékonyabban használják fel korlátozott erőforrásaikat, például technikai útmutatók készítésével és a kockázatalapú megközelítések alkalmazásának előmozdításával az erőfeszítések célzottabbá tételéhez;
  • az országok közötti fellépés koordinálása, például a hulladékok illegális határon átnyúló szállítása elleni küzdelemre vonatkozó jogszabályok végrehajtása terén;
  • a különböző szereplők és hálózatok, például az ügyészek, bírák és ombudsmanok közötti kommunikáció elősegítése;
  • a politika gyakorlati tapasztalatokkal és szakértelemmel történő tájékoztatása.

A végrehajtási hiányosságok megértése és kezelése

Az uniós jogszabályok végrehajtása során felmerülő gyakorlati problémák és hiányosságok jobb megértésére van szükség, hogy meghatározhassuk, hogyan segíthet az IMPEL ezek áthidalásában. Ez a megértés segít a munkaprogram jövőbeli prioritásainak kialakításában. Ennek érdekében többek között a következő munkákat végeztük el: rendszeres végrehajtási kihívások értékelésének elvégzése, a 7. környezetvédelmi cselekvési program prioritásainak értékelése, konzultáció az Európai Bizottsággal, az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel és más érdekelt felekkel, köztük a nem kormányzati szervezetekkel és az üzleti csoportokkal, valamint felmérés tagjaink körében, hogy megismerjük a végrehajtási problémákkal és megoldásokkal kapcsolatos álláspontjukat.

Ez a tevékenység kapcsolódik az Európai Bizottság intelligensebb szabályozási politikájához és a Rendészeti alkalmasság és teljesítmény programhoz (REFIT) is. A REFIT keretében a Bizottság intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az uniós jog "célszerűbbé" váljon: egyszerűsítse és csökkentse a szabályozási költségeket, miközben fenntartja az előnyöket.

Hogyan dolgozunk

AzIMPEL fő tevékenysége a projektek végrehajtása. Minden egyes projekthez projekttervet, úgynevezett feladatmeghatározást (Terms of Reference, ToR) készítünk. A ToR leírja a projektet mind a célok, mind az eredmények tekintetében. Tartalmazza a projekt minőségi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket és a projekt eredményeinek terjesztési stratégiáját. A különböző IMPEL-tagországok környezetvédelmi hatóságainak közös projektmenedzsmentjét, valamint az IMPEL valamennyi tagjának széles körű részvételét ösztönzik a projektekkel kapcsolatos munkaértekezleteken.

A projektek mellett az IMPEL konferenciákat is szervez az uniós környezetvédelmi jog végrehajtásáról és érvényesítéséről. Ezeken a konferenciákon átlagosan több mint 200 szakértő vesz részt az engedélyezés, az ellenőrzés, a végrehajtás, valamint a politika- és jogalkotás területén az összes IMPEL-tagországból és az Európai Bizottságból. A konferenciák célja, hogy az IMPEL termékeit minél szélesebb körben megismertessék. Lehetőséget nyújtanak továbbá a különböző országokban tapasztalható új tendenciák megvitatására, az újonnan kifejlesztett munkamódszerek és eszközök feltárására, valamint a készülő jogszabályok gyakorlati alkalmazhatóságának és végrehajthatóságának megvitatására. A konferenciák fórumot biztosítanak az európai ipar és a nem kormányzati szervezetek képviselői számára, hogy megvitassák az európai környezetvédelmi hatóságokkal az uniós környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának és érvényesítésének javítási lehetőségeit, és új IMPEL-projektekre és -tevékenységekre vonatkozó ötleteket dolgozzanak ki.

Kapcsolat külső partnerekkel

A 90-es évek közepétől kezdve a Bizottság és az IMPEL szorosan együttműködött. A hálózatnak a környezetvédelmi hatóságok független nemzetközi szövetségévé való átalakulása szükségessé tette az IMPEL és az Európai Bizottság kapcsolatának átalakítását. Az IMPEL és a Bizottság 2009. szeptember 15-én egyetértési nyilatkozatot írt alá, amely elismeri az IMPEL szerepét az uniós környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának és érvényesítésének javításában, és leírja az IMPEL és a Bizottság közötti együttműködést ezen a területen.Az Európai Bizottság az IMPEL fontos támogatója maradt. A nemzetközi hulladékszállítás területén az IMPEL egyetértési megállapodást írt alá a bázeli, a rotterdami és a stockholmi egyezmény titkárságával, és tagja a Az illegális forgalomra vonatkozó szabályozási megfelelés optimalizálását célzó környezetvédelmi hálózatnak (ENFORCE).

2015 decemberében az IMPEL a THEMIS hálózattal való együttműködését is hivatalossá tette egy egyetértési nyilatkozat aláírásával.

A 2017 szeptemberében Oxfordban (Egyesült Királyság) tartott második uniós környezetvédelmi végrehajtási hálózatok találkozóján az IMPEL egyetértési nyilatkozatot írt alá a Környezetvédelmi Ügyészek Európai Hálózatával (ENPE) és a Envicrimenet hálózattal. Ez az egyetértési nyilatkozat a három hálózat egyértelmű jele annak a szándéknak, hogy együtt kívánnak működni az európai környezetvédelmi és kapcsolódó büntetőjog hatékony végrehajtásának és érvényesítésének, valamint a megfelelési lánc egészének megerősítése érdekében.

Az IMPEL más stratégiai partnerekkel is aktívan együttműködik, mint például a Környezetvédelmi bírák uniós fóruma (EUFJE), az európai környezetvédelmi ügynökségek vezetőinek hálózata (EPA Network), a A Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Európai Szervezete (EUROSAI).

További olvasnivalók

.

Subscribe to our newsletter