IMPEL Logo

Expert Teams

  Filter by tags

  Waste and TFS
 • Víz és föld icon Víz és föld

  A vízkészletek minőségi és mennyiségi romlása által jelentett veszély tudatossága az évek során nőtt. Csakúgy, mint a földdel és a talajjal való rossz gazdálkodással kapcsolatos problémák. A jelentések szerint a végrehajtási hiányosságok fő okai az egy-egy tematikus területen működő számos különböző igazgatási és végrehajtási struktúra jelenléte, a keretirányelvek által meghatározott stratégiai irányvonalon való működés szükségessége, valamint a bizonyítékok, adatok és információk elégtelensége. Ez következésképpen veszélyeztetheti a vízgazdálkodók képességét a megfelelő beavatkozások megtervezésére.

  [Read more]
 • Átfogó eszközök és megközelítések icon Átfogó eszközök és megközelítések

  Az X-cutting szakértői csoport a rendszerek, folyamatok, eljárások és új munkamódszerek fejlesztéséért felelős szabályozási szakemberek támogatására jött létre. A csoport elsősorban az x-cutting szabályozási rendszerekkel foglalkozik, nem pedig az ágazatspecifikus rendszerekkel. A csoport céljai a következők: A szabályozó hatóságok hatékonyabbá és eredményesebbé tétele A szabályozókat és az új szabályozás végrehajtását támogató átfogó eszközök azonosítása és fejlesztése. Hozzájárulás a tagszervezeteken belüli kapacitásfejlesztéshez és az Európán belüli egyenlő versenyfeltételek kialakításához. A konkrét problémák azonosítása és az azok megoldásához való hozzájárulás.

  [Read more]
 • Természetvédelem icon Természetvédelem

  A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása 2020-ig prioritás az Európai Unióban. Az EU természetvédelmi jogszabályainak (a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek) végrehajtása alapvető fontosságú az EU 2020-as biodiverzitási célkitűzésének eléréséhez. A végrehajtást és a jogérvényesítést azonban javítani kell. Mivel évente viszonylag sok panasz és jogsértési eljárás érkezik az Európai Bizottsághoz az említett természetvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, meg kell erősíteni az ellenőrzést és a végrehajtást ezen a területen, és ehhez össze kell fogni más európai természetvédelmi hálózatokkal. Az IMPEL stratégiája szerint a természetvédelem szempontjából fontos fő területeket a zöld szakértői csoport munkája fogja lefedni. Ezt a megközelítést hatékonyabbnak tervezték az európai természetvédelmi jogszabályok végrehajtásának új perspektíváinak kezelésére: lehetővé teszi a természetvédelmi kérdések fókuszált megközelítését, valamint a hatóságok, más fontos hálózatok, például az ügyészek hálózata, a bírák hálózata, a nem kormányzati szervezetek és a tudományos intézetek közötti folyamatos és strukturált párbeszédet a természetvédelmi szakértők között. A zöld szakértői csoport általános célkitűzése, hogy hozzájáruljon az EU természetvédelmi jogszabályai végrehajtásának megerősítéséhez a tudatosság növelése, a zöld szakértők hálózatának bővítése, a legjobb gyakorlatok cseréje, az ügyészek és bírák uniós hálózatával való együttműködés megerősítése, a nem kormányzati szervezetekkel való együttműködés és tudásmegosztás erősítése, a (végrehajtási) szakértők közötti együttműködés javítása és közös ellenőrzések szervezése révén. Az IMPEL hajlandó egyesíteni az összes hálózat és nem kormányzati szervezet erőfeszítéseit, és felhasználni az ellenőrzés és végrehajtás terén szerzett tapasztalatait olyan projektek és tevékenységek meghatározására, amelyek hozzáadott értéket képviselnek a szabályozás- engedélyezés és ellenőrzés- végrehajtás- ügyészség- ítéletalkotás- a jogszabályok hatékonyságának értékelése láncban.

  [Read more]
 • Hulladék és TFS icon Hulladék és TFS

  Tags: Waste and TFS

  A Hulladék- és TFS-szakértői csoport a nemzetközi és európai hulladékszállítási és hulladékgazdálkodási szabályok gyakorlati végrehajtásával és érvényesítésével foglalkozik. A hálózat célja az európai hulladékszállítási rendelet és a hulladékgazdálkodási irányelvek betartásának elősegítése a végrehajtáson keresztül, közös végrehajtási projektek végrehajtása, a rendeletek és irányelvek végrehajtásával kapcsolatos ismeretek, legjobb gyakorlatok és tapasztalatok cseréjének előmozdítása, valamint az egységes végrehajtási rendszer ösztönzése. Ez tudatosságnövelő és kapacitásépítő tevékenységekkel, az ügynökségek közötti és határokon átnyúló együttműködés elősegítésével, valamint operatív végrehajtási tevékenységekkel valósul meg. A klaszter tagjai környezetvédelmi hatóságokat, de vám- és rendőrségi szolgálatokat és más, a határokon átnyúló hulladékszállítás és -kezelés végrehajtásában szerepet játszó hatóságokat is képviselnek.

  [Read more]
 • Ipar és levegő icon Ipar és levegő

  Az "Ipar és levegő" szakértői csoport elsősorban az iparral kapcsolatos jogszabályok gyakorlati végrehajtására és betartatására fog összpontosítani. Ezen a területen a legfontosabb irányelv a 2010/75/EU ipari kibocsátási irányelv (IED), amely 2013. január 7-től az IPPC-irányelv és hét ágazati irányelv helyébe lép. Emellett a levegőminőségi irányelv a szakértői csoport számára különösen érdekes, mivel szorosan kapcsolódik a levegőbe történő kibocsátásokhoz. Egy másik jogszabály a súlyos ipari balesetek ellenőrzéséről szóló Seveso-irányelvre vonatkozik.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter