IMPEL Logo

Természetvédelem

A biológiai sokféleség csökkenésének 2020-ig történő megállítása és visszafordítása az Európai Unió egyik prioritása. Az EU természetvédelmi jogszabályainak (a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek, valamint az invazív idegen fajokra vonatkozó szabályozás) végrehajtása alapvető fontosságú az EU 2020-ra kitűzött biodiverzitási céljának eléréséhez, amint azt a EU Biodiversity Strategy for 2030 tartalmazza.

A végrehajtás és a végrehajtás azonban javításra szorul. Mivel évente viszonylag sok panasz és jogsértési eljárás érkezik az Európai Bizottsághoz az említett természetvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, meg kell erősíteni az ellenőrzést és a végrehajtást ezen a területen, és ehhez össze kell fogni más európai természetvédelmi hálózatokkal. Az IMPEL stratégiája szerint a természetvédelem szempontjából fontos fő területeket a zöld szakértői csoport munkája fogja lefedni. Ezt a megközelítést hatékonyabbnak tervezték az európai természetvédelmi jogszabályok végrehajtásának új perspektíváinak kezelésére: lehetővé teszi a természetvédelmi kérdések fókuszált megközelítését, valamint a hatóságok, más fontos hálózatok, például az ügyészek hálózata, a bírák hálózata, a nem kormányzati szervezetek és a tudományos intézetek közötti folyamatos és strukturált párbeszédet a természetvédelmi szakértők között. A zöld szakértői csoport általános célkitűzése, hogy hozzájáruljon az EU természetvédelmi jogszabályai végrehajtásának megerősítéséhez a tudatosság növelése, a zöld szakértők hálózatának bővítése, a legjobb gyakorlatok cseréje, az ügyészek és bírák uniós hálózatával való együttműködés megerősítése, a nem kormányzati szervezetekkel való együttműködés és tudásmegosztás erősítése, a (végrehajtási) szakértők közötti együttműködés javítása és közös ellenőrzések szervezése révén. Az IMPEL hajlandó egyesíteni az összes hálózat, nem kormányzati szervezet erőfeszítéseit, és felhasználni az ellenőrzés és végrehajtás terén szerzett tapasztalatait olyan projektek és tevékenységek meghatározására, amelyek hozzáadott értéket teremtenek a szabályozás- engedélyezés és ellenőrzés- végrehajtás- ügyészségi eljárás- ítélethozatal- a jogszabályok hatékonyságának értékelése láncban.

Tags:

Key areas

 • A madarak illegális leölése elleni küzdelem
 • Az élőhelyvédelmi irányelv és a madárvédelmi irányelv követelményeinek végrehajtása a Natura 2000 hálózaton belül
 • Az uniós faanyagrendelet végrehajtása
 • szakértői értékelések ("zöld" Impel felülvizsgálati kezdeményezés) és nyomon követés/segítségnyújtás az ajánlások végrehajtásában
 • Biodiverzitás

Related projects

 • BIOVAL - Az ökoszisztémák helyreállításának számítása

  Még mindig nem tudatosult, hogy a vadon élő állatokkal kapcsolatos bűncselekmények milyen hatással vannak az ökoszisztémákra és a védett fajokra. A kár kiszámításának módja annak érdekében, hogy hasznos és megbízható eszközzé váljon a büntetőeljárás és a bírósági eljárások során, olyan téma, amelyet tovább kell vizsgálni. Már van néhány jó példa. Finnországban például az ügyész köteles egy "árlistával" dolgozni, amely kiszámítja az ökoszisztémák és a védett fajok károsodását. Ez a kisebb jogsértésektől kezdve a vadon élő állatokkal kapcsolatos bűncselekményekig terjed, ahol súlyos veszélyeztetett fajokról van szó.

  [Read more]
 • IKB információcsere a végrehajtás és más érdekelt felek között (IMPEL-ESIX)

  A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása 2020-ig prioritás az Európai Unióban. Az EU természetvédelmi jogszabályainak (a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek) végrehajtása alapvető fontosságú az EU 2020-as biodiverzitási célkitűzésének eléréséhez. A végrehajtást és a jogérvényesítést azonban javítani kell.

  [Read more]
 • A vadászturizmushoz kapcsolódó illegális tevékenységek elleni küzdelem

  2015-ben Szlovéniában vizsgálták a vadászati rendelet szerinti "zárt" szabályozási rendszer jó példáját, amely a puha és kemény ellenőrzési intézkedések révén több tagállam által hasznosnak találtatott. Ezért 2017-ben tanulmányi ellenőrzést szerveztek Szlovéniában, hogy megnézzék, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban. A 2019-2020-as időszakban online kérdőívet küldtek ki a tagországok felügyelőségei, a Birdlife-tagok és a Face-tagok számára. A kérdőívre adott válaszok elemzése alapján két országot választanak ki a 2021-es közös ellenőrzésre.

  [Read more]
 • A természetvédelmi területek ellenőrzési tervezési eszköze

  Az európai biológiai sokféleség riasztó csökkenése miatt az Európai Unió (EU) két kulcsfontosságú jogszabályt - az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelvet - fogadott el, amelyek célja Európa legértékesebb fajainak és élőhelyeinek megőrzése az EU-n belüli teljes természetes elterjedési területükön.

  [Read more]
 • Bevált gyakorlatok a vadon élő állatok és növények kereskedelme elleni uniós cselekvési terv végrehajtása során

  A vadon élő állatok és növények kereskedelme elleni uniós cselekvési terv végrehajtása széles körű támogatást igényel, nemcsak az uniós intézményektől, hanem az uniós ügynökségektől - Europol és Eurojust -, a tagállamoktól és azok illetékes ügynökségeitől, az uniós küldöttségektől, valamint a tagállamok harmadik országokban működő nagykövetségeitől is.

  [Read more]
 • A természetvédelmi szakértői csoport ülése és közös ellenőrzések

  2014-ben Romániában végrehajtották az első zöld IMPEL felülvizsgálati kezdeményezést (IRI), a második zöld IRI-t pedig 2016 májusában Olaszországban hajtják végre. A legjobb gyakorlatokat és a fejlesztési lehetőségeket azonosították. Románia rámutatott egy olyan területre, ahol a tudás és a szakértelem cseréjét szeretnék megvalósítani, nevezetesen a környezetvédelmi és természetvédelmi ügynökségek (különálló vagy összevont) szervezésére. A 2015-ös romániai munkaértekezlet során a munkacsoport az "illegális vadászturizmus" kérdését jelölte meg lehetőségként a közös munkára, hogy meghatározzák e tevékenység körét, valamint a legális és illegális szempontokat. Ennek alapjául egy romániai ügyész előadása szolgált. Ez az ügy mélyen érintette a természetvédelmi státuszt, és elhangzott, hogy az illegális tevékenységek még mindig folytatódnak. A természetvédelmi szakértői csoport irányítási tervében a "gerinchálózat" tartalmaz egy IRI-tevékenységet, amelyet a következő évben szakértői csoporttalálkozó követ.

  [Read more]
 • Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerinti engedélyezés

  A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek központi szerepet játszanak a biológiai sokféleség csökkenésének megállítására és visszafordítására irányuló, az állam- és kormányfők által jóváhagyott EU 2020-as célkitűzés elérésében. A Bizottság ambiciózus stratégiát fogadott el e cél elérése érdekében, amely hat célkitűzésből áll. A stratégia 1. célkitűzése a biológiai sokféleség védelmét szolgáló uniós természetvédelmi jogszabályok teljes körű végrehajtására összpontosít, és a természetvédelmi helyzet jelentős javítását írja elő.

  [Read more]
 • A természetvédelemre összpontosító IMPEL felülvizsgálati kezdeményezés ("Zöld IRI")

  Az általános IMPEL felülvizsgálati kezdeményezést (IRI) követve e projekt célja, hogy képet alkosson a tagállamokon vagy azok bizonyos területein a természetvédelemmel kapcsolatos uniós jogszabályok - elsősorban a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv - végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatos jelenlegi helyzetről. Az eredmények a bevált gyakorlatok és a fejlesztési lehetőségek azonosítását szolgálják.

  [Read more]
 • A faanyagról szóló uniós rendelet végrehajtása és betartatása

  A Bizottság által végzett legutóbbi felmérések szerint az uniós faanyagrendelet végrehajtása még mindig nem kielégítő. A felmérések eredményét a nem kormányzati szervezetek párhuzamos elemzései (pl. WWF 2014 barométer, ClientEarth, Greenpeace) is alátámasztják. Az uniós faanyagrendelet hatékony és egységes végrehajtásának és érvényesítésének hiánya aggasztó, mivel veszélyeztetheti az eszközt, és negatív hatással lehet a FLEGT cselekvési terv egészére.

  [Read more]
 • A természetvédelem az ipari létesítmények engedélyezése és ellenőrzése során - Az Art. 6. cikke (3) bekezdésének végrehajtása (1., 2. és 3. szakasz)

  A projekt két szakaszból áll. 2014-ben kezdődött a "Természetvédelem az ipari létesítmények engedélyezése és ellenőrzése során Az Art. 6(3) bekezdésének végrehajtása". A 2014. évi projekt fő megállapításai szerint szükség van az uniós útmutatókkal és tudatosságnövelő intézkedésekkel kapcsolatos ismeretek és azok használatának javítására, a meglévő nemzeti útmutatók és tudományos tanulmányok megosztására, a szűrési kritériumokkal és értékelési módszerekkel kapcsolatos ismeretek cseréjére, pl. elfogadott gyakorlatok: a kritikus terhelések (CL) használata, az élőhelyvesztés kritériumai (Fachkonventionen DE), új megközelítések pl. a nitrogéndepozíció értékelésére. Javasolta továbbá egy célzott, felhasználóbarát útmutató kidolgozását.

  [Read more]
 • A romániai természetvédelmi IRI támogatása és nyomon követése

  2014-ben az első "zöld" IRI-t Romániában hajtották végre. A legjobb gyakorlatokat és a fejlesztési lehetőségeket azonosították. Az IRI során a román Nemzeti Környezetvédelmi Őrség (NEG) rámutatott, hogy az IRI egyes eredményei az elemzésükben meggyőzőek voltak, és hogy további munkát kell végezni annak érdekében, hogy segítsék őket az eredmények végrehajtásában. A NEG ezért ismeretek és szakértelem cseréjét kérte, például a környezetvédelmi és természetvédelmi ügynökségek szervezésére összpontosítva: szét kellene-e választani vagy össze kellene vonni őket?

  [Read more]
 • Madárvédelmi irányelv a repülőtereken

  Az EU élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelvei védik Európa biológiai sokféleségét. A repülőterek Európa jelentős részét borítják, szétszóródva a kontinensen, és Európa élőhelyeinek, növény- és állatfajainak széles skálájának adnak otthont.

  [Read more]
 • Vadon élő gombák közös hálózata (JoNeF)

  Az elmúlt években egyre inkább tudatosult, hogy a gombákat (makrogombákat) az állatokkal és a növényekkel egyenrangúan be kell vonni az európai környezetvédelmi politikákba, hogy természetes élőhelyükön megvédjék őket. Ennek ellenére az európai környezetvédelmi jogszabályok jelenleg a növények és állatok védelmére összpontosítanak, a gombák kivételével, amelyek a szárazföldi élőhelyek alapvető alkotóelemei. A makrogombák ráadásul indikátorként használhatók az erdők és más szárazföldi élőhelyek környezeti állapotának leírására.

  [Read more]
 • ​​Where Have the Wolves Gone​

  Wolf populations have spread all over Europe because of the growth of the population. Countries that have not had wolves for decades or more have lost all experience on dealing with wolves and with wolf related wildlife crime.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter