IMPEL Logo

Hulladék és TFS

A Hulladék- és TFS-szakértői csoport feladata a nemzetközi és európai hulladékszállítási és hulladékgazdálkodási szabályok gyakorlati végrehajtása és betartatása. A hálózat célja az európai hulladékszállítási rendelet és a hulladékgazdálkodási irányelvek betartásának elősegítése a végrehajtáson keresztül, közös végrehajtási projektek végrehajtása, a rendeletek és irányelvek végrehajtásával kapcsolatos ismeretek, legjobb gyakorlatok és tapasztalatok cseréjének előmozdítása, valamint az egységes végrehajtási rendszer ösztönzése. Mindezt tudatosságnövelő és kapacitásépítő tevékenységekkel, az ügynökségek közötti és határokon átnyúló együttműködés elősegítésével, valamint operatív végrehajtási tevékenységekkel érik el.  A klaszter tagjai környezetvédelmi hatóságokat, de vám- és rendőrségi szolgálatokat és más, a határokon átnyúló hulladékszállítás és -gazdálkodás végrehajtásában szerepet játszó hatóságokat is képviselnek.

Tags:

Key areas

 • Hulladékszállítások
 • Végrehajtás
 • Műanyaghulladék-szállítások
 • Hajó újrahasznosítás
 • Hulladékgazdálkodás és körkörös gazdaság
 • WEEE

Related projects

 • A Nagy/Kicsi TFS projekt

  Több év és több IMPEL-projekt során a projekt kezdeményezői megállapították, hogy több TFS-ellenőr együttesen több ezer ellenőrzést végzett a TFS területén. Mindezek az ellenőrzések a határokon átnyúló hulladékszállítások fizikai ellenőrzéséhez kapcsolódó jogszabályok széles körű ismeretére épültek. A jogszabályok többszöri módosítása és felülvizsgálata ellenére azonban a jogalkotók és a helyszíni ellenőrök között még mindig nincs kapcsolat a jogszabályok egyes részleteivel kapcsolatban. Ezek a "részletek" lehetnek olyanok, amelyekkel kapcsolatban vannak bizonyos szándékok, de a hosszú kommunikációs vonalak és a sok ügynökség miatt az uniós szintű jogalkotók és a TFS-ellenőrök közötti kapcsolat megszakad, és az ilyen "részletek" nem feltétlenül kerülnek előbbre az egyes nemzetek prioritásai között a Bizottság felé, mivel ezek csak "részletek".

  [Read more]
 • Stratégiai hálózati együttműködés

  Az IMPEL Hulladék- és TFS-klaszter munkájának nagy része a hulladékok határokon átnyúló szállításának megfelelőségére összpontosít. Mivel a hulladékszállítmányok nagy része Európán kívüli országokba irányul, fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk a célországok hatóságaival. A legtöbb IMPEL-tagnak minimális kapcsolata van ezekkel a távoli országokkal. Az olyan környezeti károk, mint az elektronikus hulladékok lerakása Afrikában és a műanyag lerakás Ázsiában sajnos elég gyakoriak, és nagyszámú strukturális illegális forgalmat látunk. A piac dinamikus, és a közelmúltbeli politikai fejlemények, például a kínai behozatali tilalom és az európai hatóságok nehezen tudnak lépést tartani a gyakorlati helyzettel. Ezekben az esetekben a nemzetközi együttműködés elengedhetetlen.

  [Read more]
 • Műanyaghulladék-szállítások (korábbi kínai behozatali tilalom a műanyaghulladékra)

  A műanyaghulladék mennyisége az évek során világszerte egyre nő. Azzal, hogy Kína 2018 előtt 7 millió tonna műanyaghulladékot fogadott el hasznosításra, ez a globális műanyaghulladék-kereskedelemben felfokozott sokkot okozott. Ez a sokk azt eredményezte, hogy a szomszédos ázsiai országok átvették a kiszorított hulladékot. Bár e hulladékáramok végső rendeltetési helyéről korlátozottak az információink, az biztos, hogy további információkra van szükség.

  [Read more]
 • Hulladékgazdálkodás és körforgásos gazdaság (korábbi hulladéklerakó-ellenőrzési projektsorozat)

  A Hulladékgazdálkodás és körkörös gazdaság projekt célja, hogy a korábbi hulladéklerakó projektek eredményeire és termékeire építsen. A hulladékhierarchia lépcsőfokain haladva, az ökoinnováció és a körforgásos gazdaság előmozdítása érdekében, miközben egyenlő feltételeket teremt, és biztosítja a hulladékokról szóló keretirányelv kulcsfontosságú pontjainak közös megértését az engedélyezési és kivételezési folyamat során.

  [Read more]
 • WEEE 17. cikk Free-riders projekt

  A 2012/19/EU WEEE-irányelv (illetve a végrehajtott nemzeti jogszabály: pl. ElektroG Németországban) szerint minden elektromos és elektronikus berendezés gyártójának be kell jelentkeznie a nemzeti nyilvántartásba (Németország: stiftung elektro-altgeräte register) annak biztosítása érdekében, hogy eleget tegyen kötelezettségeinek, amikor az általa értékesített termékek hulladékká válnak (pl. WEEE).

  [Read more]
 • Hulladék és TFS konferenciák

  A Hulladék- és TFS-szakértői csoport számos projektje és tevékenysége az 1013/2006/EK európai hulladékszállítási rendeleten (WSR) alapul. Mivel rendeletről van szó, és határokon átnyúló vonatkozásokkal is rendelkezik, rendkívül fontos, hogy az ellenőrök és szabályozók aktív és gyakorlatias európai hálózata rendszeresen találkozzon a gyakorlati tapasztalatok cseréje céljából. Nemcsak a környezetvédelmi felügyelők, hanem a vám- és rendőrtisztek, valamint az igazságszolgáltatás is. A folyamatban lévő IMPEL-TFS projektek továbbra is azt mutatják, hogy szükség van a tagállamok, a harmadik országok és az érintett nemzetközi szervezetek közötti jó és gyakorlati együttműködés kialakítására és mindenekelőtt fenntartására.

  [Read more]
 • Hajó-újrahasznosítás (korábbi életciklus végén lévő hajók)

  2017-ben a hajók 65%-át világszerte dél-ázsiai strandoló hajógyáraknak adták el bontásra (pl. India, Pakisztán és Banglades), ami jelentős környezeti és egészségügyi hatásokkal jár, különösen ha figyelembe vesszük, hogy ezek a hajók a 2017-ben partra vetett összes bontott hajó bruttó tonnatartalmának 80%-át tették ki. A hajók illegális kivitele strandolás céljából Dél-Ázsiában még mindig folyik, valamint a hulladékszállítási és hajó-újrahasznosítási szabályok kijátszása. Banglades, India és Pakisztán a 2019-ben globálisan bontott hajók bruttó tonnatartalmának közel 90%-át teszi ki, és e hajók egy részét vagy illegálisan exportálták Európából, vagy "legálisan", a szabályok kijátszásával.

  [Read more]
 • Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv végrehajtása

  Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka az egyik leggyorsabban növekvő hulladékáram az EU-ban: 2005-ben mintegy 9 millió tonna keletkezett, és 2020-ra várhatóan több mint 12 millió tonnára nő. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai anyagok és alkatrészek összetett keverékét tartalmazzák, amelyek részben veszélyesek is. A nem megfelelően kezelt elektromos és elektronikus berendezések hulladéka jelentős környezeti és egészségügyi problémákat okozhat. Az elektronikai cikkek gyártása emellett szűkös és drága erőforrások felhasználását igényli.

  [Read more]
 • PÓKHÁLÓ: Stratégiai projekt a környezeti bűnözés felderítésének és megszakításának fokozására a Nyugat-Balkánon

  A SPIDER WEB-et az Európai Unió és a Németországi Szövetségi Köztársaság közösen finanszírozza a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) támogatási megállapodása alapján az IPA/2017 Súlyos bűnözés elleni küzdelem a Nyugat-Balkánon projekt keretében. A könnyebb tájékozódás érdekében kérjük, tekintse meg a SPIDER WEB frissítéseit az alábbiakban:

  [Read more]
 • TFS Seaport projekt I-II

  E projektek célja a 259/93/EU rendeletben és a Bázeli Egyezményben meghatározott hulladékszállítási szabályok európai szintű végrehajtásának javítása volt, a végrehajtó hatóságok közötti jobb együttműködés révén.

  [Read more]
 • A hulladék rendeltetési helyének ellenőrzése

  A projekt célja a hulladékszállítások felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 259/93/EU rendelet (hulladékszállítási rendelet) keretében a hulladékszállítások rendeltetési helyének ellenőrzésével kapcsolatos együttműködés és információcsere fokozása volt, a részt vevő országokban végzett ellenőrzések révén, valamint a hulladékáramok végső rendeltetési helyéig történő követésével.

  [Read more]
 • Az elektromos hulladék határokon átnyúló szállítása

  Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak átdolgozására vonatkozó javaslat megvalósíthatósága és végrehajthatósága (2009) Az IMPEL korábban ellenőrző listát dolgozott ki a megvalósíthatóság és végrehajthatóság vizsgálatára. a javasolt és a hatályos környezetvédelmi jogszabályok kérdéseit. 2008 decemberében a Bizottság elfogadta az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv átdolgozott javaslatát. Ez a jelentés az IMPEL ellenőrző listája alapján értékeli a javaslatból eredő P&E kérdéseket. A jelentés összefoglalja a kérdőívekre adott válaszok és a munkaértekezleteken folytatott megbeszélések eredményeit, és a P&E kérdések széles körét emeli ki.

  [Read more]
 • EU-Afrika együttműködés

  2008 februárjában az IMPEL egyetértési megállapodást írt alá a Bázeli Egyezmény titkárságával. Az egyetértési megállapodás keretében az IMPEL TFS és az SBC megállapodott abban, hogy együttműködnek az SBC E-hulladékok Afrikába projektjének 4. komponensében. A 2009-ben indított projekt célja, hogy Nyugat-Afrikát és más afrikai országokat felkészítse arra, hogy kezelni tudják az iparosodott országokból származó e-hulladék importjának növekvő problémáját, és ezáltal megvédjék a polgárok egészségét. A projekt 4 összetevőből áll:

  [Read more]
 • IMPEL - ázsiai együttműködés

  Az IMPEL TFS irányítóbizottságának tagjai évente részt vesznek a veszélyes hulladékok illegális országhatárokat átlépő szállításának megelőzésével foglalkozó ázsiai hálózat és a vegyi anyagok és hulladékok regionális végrehajtási hálózatának (REN) munkaértekezletein.

  [Read more]
 • Hulladéktelepek

  Tekintettel a világszerte tapasztalható problémás hulladékáramokra, különösen az elektronikai hulladék, az elhasználódott járművek és alkatrészeik Európától Afrikáig, a szakértők egyetértettek abban, hogy hatékonyabban kell célba venni az illegális hulladékáramok forrásait és azokat az "upstream" létesítményeket, ahol az ilyen hulladékot exportálás előtt összegyűjtik, tárolják és/vagy kezelik.

  [Read more]
 • A hulladékszállítások ellenőrzése során a megfelelő dolgok elvégzése

  Ez az IMPEL-projekt a "Doing the Right Thing" (DTRT) módszertan hasznosságát vizsgálja a hulladékszállítások ellenőrzése során. A cél egy olyan, a DTRT útmutató könyvön alapuló gyakorlati eszköz kifejlesztése, amely segíthet az IMPEL-tagországok illetékes hatóságai által végzett hulladékszállítási ellenőrzések megszervezésének javításában. Az IMPEL különböző tagországainak három illetékes hatósága fogja alkalmazni a DTRT útmutatót a hulladékszállítási ellenőrzésekre, és tesztelni fogja, hogy a DTRT hogyan tudja támogatni az ellenőrzések megszervezését. Szervezés alatt a DTRT környezetvédelmi ellenőrzési ciklusában leírtak szerint az ellenőrzések tervezésének, végrehajtásának és értékelésének valamennyi lépését értjük. A vizsgálatokat a hulladékszállítások egyedi ellenőrzési követelményeiről szóló tanulmány megállapításainak és ajánlásainak figyelembevételével fogják elvégezni. A tesztelési szakasz eredményeit megvitatják és felhasználják a DTRT Útmutatókönyv alapján egy olyan útmutató eszköz kidolgozásához, amely alkalmas a hulladékszállítások ellenőrzésének megszervezésének speciális területére.

  [Read more]
 • IMPEL-TFS NCP Best Practice ülések

  A nemzetközi együttműködés és összehangolás nagyon fontos az 1013/2006/EK európai hulladékszállítási rendelet (WSR) 50. cikkében foglaltak szerint. A korábbi és folyamatban lévő IMPEL-TFS (határon átnyúló hulladékszállítás) projektek megmutatták, hogy az illetékes hatóságok közötti együttműködés elengedhetetlen. A hulladékszállításról szóló uniós rendelet végrehajtási hiányosságai továbbra is súlyosak. Az együttműködés javítása és a végrehajtás összehangolása érdekében gyakori kapcsolatra van szükség az európai végrehajtó hatóságok között. Ez a projekt elősegíti az információ- és tapasztalatcserét, az esettanulmányok, az értelmezésekről és az ellenőrzési megközelítésekről szóló megbeszéléseket a TFS nemzeti kapcsolattartó pontok (NCP-k) között.

  [Read more]
 • Végrehajtási intézkedések

  A végrehajtási intézkedések projektet a következő okokból hozták létre: Az illetékes hatóságok kifejezték, hogy szükségük van egy hivatalos projektkeretre a saját országukban végzett végrehajtási ellenőrzések integrálása érdekében; A nemzetközi együttműködés elengedhetetlen a nemzetközi környezeti problémák kezeléséhez; és A hatékony ellenőrzési rendszer biztosítása érdekében fenn kell tartani és ki kell terjeszteni a helyszíni végrehajtók hálózatát valamennyi tagállamra.

  [Read more]
 • Hulladékszállítás ellenőrzésének tervezése

  Az új Art. A hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet 50. cikkének (2a) bekezdése előírja, hogy 2017. január 1-jéig az EU tagállamai biztosítják egy vagy több ellenőrzési terv (IP) létrehozását a teljes földrajzi területükre vonatkozóan. Ezek a tervek az Art. 50. cikk (2) bekezdése szerinti ellenőrzésekre, azaz a létesítmények, vállalkozások, brókerek és kereskedők vizsgálatára a WSR 50. cikkének (2) bekezdése szerint. a 2008/98/EK irányelv 34. cikke alapján, valamint a hulladékszállítások és a kapcsolódó hasznosítás vagy ártalmatlanítás tekintetében. Az IMPEL-TFS 2014-es konferenciáján a résztvevők kifejezték, hogy szükség van egy szabványos formátum/sablon vagy legalább egy iránymutatás kidolgozására a WSR követelményeinek megfelelő ellenőrzési tervhez, amely a vizsgálati terveket is összehasonlíthatóbbá tenné. Támogatták továbbá a meglévő tervek, tapasztalatok és prioritások cseréjét.

  [Read more]
 • TFS ügyészek projekt

  A Bázeli Egyezmény és annak európai végrehajtása, az európai hulladékszállítási rendelet (1013/2006) vagy "WSR" nagyon súlyos. A számok azt mutatják, hogy a hulladékok mintegy 20%-a a hulladékszállítások mintegy 20 %-a jogsértő. A környezetvédelemről szóló 2008/99/EK európai uniós irányelv büntetőjogi eszközökkel történő végrehajtása érdekében a tagállamok kötelesek büntetőjogi eszközökkel is érvényt szerezni a hulladékgazdálkodási rendeletnek.

  [Read more]
 • Végrehajtási intézkedések I - III

  A hulladékszállításról szóló rendelet része, hogy a tagállamok kötelesek ellenőrizni a hulladékszállítmányokat és együttműködni egymással. A projekt céljai közé tartozik a hulladékok rendeltetési helyének és az Európán belüli vagy kívüli rendeltetési helyen történő kezelésének ellenőrzése, valamint a megfelelő szintű ellenőrzésre való törekvés valamennyi tagállamban és a végrehajtás egységes szintjének elérése az EU valamennyi kilépési pontján. A fő tevékenységek közé tartozott a különböző végrehajtási intézkedések végrehajtása, a tudáscsere és a kapacitásépítés, valamint a meglévő eszközök frissítése.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter