IMPEL Logo

Víz és föld

A vízkészletek minőségi és mennyiségi romlása által jelentett veszély tudatossága az évek során nőtt. Valamint a földdel és a talajjal való rossz gazdálkodással kapcsolatos problémák. A különböző igazgatási és végrehajtási struktúrák jelenléte, amelyek egyetlen tematikus területen működnek, a keretirányelvek által meghatározott stratégiai irányvonalon való működés szükségessége és az elégtelen bizonyítékok, adatok és információk a végrehajtási hiányosságok fő okaiként jelennek meg. Ez következésképpen veszélyeztetheti a vízügyi vezetők képességét a megfelelő beavatkozások megtervezésében.

Az említett kihívások kezelése érdekében a Víz és Föld szakértői csoport két megközelítést vesz figyelembe:

 • a hagyományos, az IMPEL’-ból kiindulva a környezetvédelemre vonatkozó, ellenőrzésen és promóción alapuló; és
 • egy viszonylag innovatívat, amely a környezetvédelmi felügyeletet a keretirányelvek által megkövetelt stratégiai tervezés támogatásának eszközeként tekinti
 • .

A tevékenység témái ebben a szemléletben az olyan irányelvekhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó végrehajtható kötelezettségek lesznek, mint a Víz Keretirányelv, a Nitrátirányelv, a Tengerstratégiai irányelvek; a Talajegészségügyi törvény szemléletében a szennyezett területek víz- és talajmentesítésével, a bányaterületek kezelésével és más talajveszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos projektek is támogatni fogják. 

Tags:

Key areas

 • Víz- és talajjavítás
 • Diffúz szennyezés
 • Bányászati területek
 • Talajfenyegetettség
 • Szárazföld elvétele
 • Keresztirányú megfelelés a KAP-ban
 • Vízgazdálkodás
 • A tervezésért felelős vezetők támogatása a W&L témákra vonatkozó keret- és stratégiai irányelvek végrehajtásában.
 • Mezőgazdaság és kölcsönös megfeleltetés a KAP-ban

Related projects

 • Víz- és talajmentesítés

  A szennyezett területek kezelése olyan folyamat, amely a tagállamokban különböző sebességgel zajlik. Ez részben a jogszabályok különbözőségéből adódik, ami eltérő fogalommeghatározásokat jelent, például a "potenciálisan szennyezett területek", "szennyezett területek", "kármentesített területek" fogalmát. Ezért az Európai Bizottság és a Közös Kutatóközpont az EEA-EIONET hálózattal közösen kezdeményezést indított a következők felkutatására közös fogalommeghatározásokat és 2018-ban felmérést végzett a tagállamokban (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), amelynek eredményeként 6 telephelyi státuszt határoztak meg.

  [Read more]
 • Az illegális felszín alatti vízfúrások és vízkivételek elleni küzdelem (TIGDA)

  A felszín alatti víz értékes erőforrás a környezet és a különböző emberi tevékenységek számára. Az erre az erőforrásra nehezedő környezeti és antropogén hatások közé tartozik többek között az éghajlatváltozás (aszály, árvizek stb.), a (túlzott) vízkivétel és a szennyezés (pontszerű és diffúz). A víz újrafelhasználása, a vízpufferelés és a beszivárgás néhány lehetséges intézkedés, amelyekkel csökkenthető a friss felszín alatti víz iránti igényünk, valamint pótolható a tárolt vízkészlet. Ennek ellenére a felszín alatti víz fúrására és kinyerésére továbbra is szükség lesz különböző célokra. A felszín alatti vízhiány már nem kizárólag a száraz vagy mediterrán országok problémája. A közelmúltban tapasztalt hosszan tartó aszályos időszakok ismételten világossá tették, hogy a felszín alatti vízkészletekkel (a vízkivétel és a feltöltés) gondosan kell gazdálkodni Európa valamennyi tagállamában és országában.

  [Read more]
 • Európa tengeri határátkelőhely

  Számos kutatószervezet évek óta dolgozik a cetfélék megfigyelésén, nagy hajók és komphajók segítségével, amelyek a megfigyelések platformjaként szolgálnak. A két fő európai hálózat az ISPRA által vezetett FLT MED NETwork és az ORCA által vezetett Atlanti Hálózat (amely évente közzéteszi az "európai cetfélék állapotáról" szóló jelentést). A hálózatok a Földközi-tenger térségének déli országaira (például Tunéziára és Marokkóra) is kiterjednek. Nagy szükség van arra, hogy a különböző kutatószervek csoportvezetői találkozzanak, és erősítsék az együttműködést, a legjobb gyakorlatokat, a közös kutatási és közös megfigyelési protokollok javítását, valamint a felmérési lefedettség kiterjesztését.

  [Read more]
 • Trendforduló a felszín alatti vizek szennyezésében

  Art. A vízügyi keretirányelv (VKI) 4. cikke többek között arra kötelezi a tagállamokat, hogy a felszín alatti vizek jó állapotának 2015 decemberéig történő elérése érdekében védjék, javítsák és helyreállítsák a felszín alatti vizek valamennyi víztestét, valamint hogy hajtsák végre a szennyezőanyag-koncentráció jelentős és tartósan növekvő tendenciájának megfordításához szükséges intézkedéseket. Valójában azonban 2015-ben az EU felszín alatti víztestek 25 %-a (és például Németországban 36 %-a) kémiailag rossz állapotban volt, főként a mezőgazdaságból származó nitrát- és növényvédőszer-szennyezés miatt. Ráadásul egy 2018-as EEA-jelentés szerint a felszín alatti víztestek teljes területe, ahol a szennyezés emelkedő tendenciát mutat, még mindig majdnem kétszer akkora, mint ahol a tendencia megfordul (9,9 % a terület 5,9 %-ával szemben).

  [Read more]
 • Fenntartható földterületek terjesztése

  A projekt (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, I-V fázis) célja, hogy a szabályozási megközelítések közös megértését, szakértői hálózatok kiépítését és közös erőforrások fejlesztését szolgálja a technikai ellenálló képesség növelése érdekében a vízkörnyezet területén (és különösen a vízügyi keretirányelv (WFD) végrehajtásával kapcsolatban). A SWETE VII. fázisa és a 2021-es Fenntartható földterítés projekt a talajoknak a földterítési tevékenységekből származó szennyező anyagok befogadóképességének vizsgálatára összpontosít.

  [Read more]
 • Szennyvíz természetes környezetben (WiNE)

  E munkacsomag célja, hogy segítse a tagállamokat a körforgásos gazdaságra való áttérésben a vízkörforgásban. A városi, ipari és élelmiszeripari vízgazdálkodásban a vízfelhasználás és az újrafelhasználás (a tisztított szennyvíz alternatív vízforrásként való felhasználása) terén bevált gyakorlatok megosztása révén a cél a vízfelhasználás hatékonyságát (a minőségi és mennyiségi szempontok figyelembevételével) javító megoldások azonosítása és javítása, amelyek hozzájárulhatnak a környezetszennyezésmentes megoldásokhoz.

  [Read more]
 • Víz elleni bűncselekmények

  A környezeti bűnözés elleni küzdelemről szóló tanácsi következtetések (2016. december 8.) elismerték az IMPEL szerepét a környezeti bűncselekmények elleni küzdelemben, de a "vízügyi bűncselekmények" közös meghatározása kihívást jelentő feladat. Ráadásul a vízzel kapcsolatos bűncselekményeket szisztematikus elemző megközelítés hiányában gyakran más bűncselekmények - például csalás, korrupció, emberkereskedelem, okirat-hamisítás, terrorizmus - alá sorolják át. Az ilyen jellegű tevékenységek jellege és mértéke még mindig viszonylag ismeretlen. Ezen előzmények alapján ez a javaslat a vízügyi bűncselekményekkel kapcsolatos ismeretek bővítését célozza, az IMPEL Közösség bevonásával egy olyan projektbe, amelynek célja a témával, annak jelenlétével, megítélésével és kezelésével kapcsolatos információk összegyűjtése és megosztása az illetékes hatóságoknál.

  [Read more]
 • Nemzeti szakértői értékelési kezdeményezés (NPRI)

  A projekt célja, hogy megteremtse az alapot a környezetvédelmi hatóságok és ügynökségek nemzeti hálózataiban az autonóm szakértői értékelési tevékenységek fejlesztéséhez. Ez eszközként használható a saját teljesítmény javítására a párbeszéd, az együttműködésen alapuló konfrontáció és a bevált gyakorlatok megosztása révén az ugyanahhoz a hálózathoz tartozó kollégák között.

  [Read more]
 • Bányászati hulladék kezelése

  A bányászati tevékenység mindig is nyersanyagforrást jelentett az ember számára, ugyanakkor számos környezeti problémát is okozott. A hatalmas mennyiségű, gyakran elhagyott bányászati hulladék szennyezés forrása, valamint a geotechnikai és hidrogeológiai instabilitás területei. Napjainkban, számos bányászati tevékenységgel kapcsolatos balesetet követően az Európai Bizottság elfogadta az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelvet (az úgynevezett bányászati irányelv), amely módosította a 2004/35/EK irányelvet.

  [Read more]
 • Víz és föld konferenciák

  Az Európai Bizottság felkérte az IMPEL-t, hogy bővítse és alkalmazza szabályozási képességeit a víz- és földügyi szakértői csoportban. A hatékony víz- és szárazföldi erőforrás-gazdálkodás (mind minőségileg, mind mennyiségileg) az adatokon, információkon és szakmai megítélésen alapuló jó előrehaladó tervezésen és megvalósításon alapul. Alapvető fontosságú, hogy az egyes tagállamok gazdasági növekedése támogassa a tervezett fenntartható víz- és szárazföldi erőforrások védelmét és hasznosítását. Továbbá az Európai Bizottság által támogatott ECA kezdeményezés új kihívásokat támaszt, különösen az 5. pontban (Útmutató dokumentum(ok) elkészítése a vidéki területeken (a földdel és a vízzel kapcsolatos) környezetvédelmi megfelelés biztosításának helyes gyakorlatáról), amelyeket meg kell vizsgálni, meg kell vitatni, hogy javaslatokat találjunk az ambiciózus IMPEL további fejlődési perspektívájának teljesítésére.

  [Read more]
 • Folyófejlesztési tervezés

  Az EU számos folyója, tava és patakja messze van attól a jó vízügyi állapottól, amelyet az EU vízügyi keretirányelve szerint 2015 decemberére, vagy legkésőbb 2027-re el kellene érniük. Németországban például a folyók és patakok mindössze 10%-a rendelkezik jó ökológiai és kémiai állapottal, ami a szennyvíz, a mezőgazdasági műtrágyák és növényvédő szerek okozta szennyezésnek, az erős csatornázásnak, a vízgátak akadályozásának, valamint a vízgyűjtő területeken a városok terjeszkedésének és a talajtömítésnek tudható be. A víz állapotára gyakorolt hatások csökkentése és visszafordítása érdekében integrált módon kell értékelni ezeket, és gondosan meg kell határozni a szükséges intézkedések prioritásait.

  [Read more]
 • A jobb megfelelés elérése a mezőgazdasági ágazatban a környezetvédelmi és mezőgazdasági felügyelőségek hálózatba szervezése és partnerségi együttműködése révén

  Az Európai Bizottság ezt a projektterületet az IMPEL számára prioritásként határozta meg. Kiemelték, hogy a vízügyi keretirányelvnek (diffúz szennyezés és illegális vízkivétel) és a nitrátokról szóló irányelvnek való megfelelés szintje alacsony, és hogy a "környezetvédelmi" és a "mezőgazdasági" felügyelőségek között szakadék tátong. Ennek eredményeképpen a különböző szabályozó ügynökségek fokozott hálózatba szervezését kívánták elérni a mezőgazdasági ágazatban a megfelelőség magasabb szintjének elérése érdekében, valamint a vonatkozó információk és a jelenlegi legjobb gyakorlatok cseréjét a diffúz szennyezéssel és a nitrátok ellenőrzésével kapcsolatban.

  [Read more]
 • A vízben lévő peszticidek csökkentése

  A versenyképes mezőgazdasági termelés és a vízi ökoszisztémák védelme közötti egyensúly a közös agrárpolitika (KAP) és a vízgazdálkodási politika keretében az EU-tagállamok számára fontos kérdés. Keretirányelv (WFD) között. A peszticidek fenntartható használatának elérését szolgáló eszközök a vidékfejlesztési programok keretében finanszírozott önkéntes agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások, valamint a kölcsönös megfeleltetésre és a vízügyi keretirányelv szerinti alapvető intézkedésekre vonatkozó szabályozási minimumkövetelmények. A felszín alatti és felszíni vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérése érdekében a vízügyi keretirányelv 11. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben felül kell vizsgálni és szükség esetén aktualizálni kell a peszticidek használatának megelőzésére és ellenőrzésére irányuló intézkedéseket. Le kell írni a célok elérése érdekében hozott nemzeti szabályozást, és a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelv (2009/128/EK) szerinti, a peszticidek használatának megelőzésére és ellenőrzésére irányuló alapvető intézkedések e jogi alapját meg kell határozni a tagállamok által 2015 decemberében a vízügyi keretirányelv szerint véglegesítendő intézkedési programban. A vízügyi keretirányelv szerint továbbá kockázatalapú (operatív) monitoringprogramokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy nyomon lehessen követni a felszín alatti és felszíni vizekben lévő szennyező anyagok csökkentését célzó intézkedések szükségességét. A tagállamokon belül a monitoring költségeit különböző mértékben a lakosság és a növényvédőszer-felhasználók fedezik. A vízügyi keretirányelv végrehajtása az első gazdálkodási ciklusban zajlik, és a tagállamokban az előfeltételektől, valamint a nemzeti problémáktól és lehetőségektől függően különböző végrehajtási hiányosságok vannak. Az IMPEL-hálózat tervezi, hogy terveket és stratégiákat cserél a vízügyi keretirányelv nemzeti jogban történő további végrehajtásának elősegítésére, a kötelező és önkéntes intézkedések közötti harmonizált egyensúly elérése érdekében, valamint a szennyező fizet elv harmonizált alkalmazása érdekében, amikor a nyomon követés költségeit meg kell osztani.

  [Read more]
 • A mezőgazdasági üzemek és tanyák nitrátszennyezésének kezelésére vonatkozó helyes gyakorlatok

  A mezőgazdaságból származó nitrátszennyezés a vízügyi keretirányelv és a nitrátokról szóló irányelv betartásának gyenge szintje miatt az IMPEL számára kulcsfontosságú terület, amellyel foglalkoznia kell. 2013 folyamán sikeres projektet tartottak a mezőgazdasági és környezetvédelmi felügyelők közötti hálózatok létrehozására a diffúz szennyezés és a nitrátirányelv területén. Két helyszíni látogatásra került sor a két elsődleges tématerületet vizsgálva. A projekt tagjai megállapították, hogy folytatni kívánják a munkát ezen a területen további cserelátogatások szervezésével és egy olyan útmutató dokumentum kidolgozásával, amely a végrehajtás elősegítése érdekében megosztja az ezen a területen azonosított bevált gyakorlatokat.

  [Read more]
 • A túlzott vízkivétel és az illegális vízkivétel észlelése és értékelése (WODA)

  A túlzott vízkivétel nem csak öntözési célokra, hanem ipari és polgári célokra is előfordul, és a következő esetekben egyes esetekben drámai hatással lehet a talajsüllyedésre. Az illegális vízkivétel tipikus esetei, amikor a kutak engedély nélkül működnek, vagy amikor a vizet engedély nélkül szivattyúzzák ki a folyókból vagy csatornákból. A Föld-megfigyelés (EO), különösen a műholdas távérzékelés, jól bevált módszereket kínál a vízkivételek nyomon követésére. Az illegális vízkivételek felderítése további előrelépést jelent, és csak akkor lehetséges, ha az engedélyeket megfelelő térinformatikai rendszerben rendszerezik. A vízkivétel nyomon követésére szolgáló EO-módszerek első körben a következőképpen foglalhatók össze:

  [Read more]
 • Talaj Konferencia

  Az IMPEL szervezi a 2015-ös talajvédelmi konferenciát, amelynek célja a tapasztalatok megosztása és a talajvédelemmel kapcsolatos legjobb gyakorlatok alkalmazásának támogatása a gyakorlati szakemberek körében uniós szinten. A konferencia hátterében az ENSZ által erre az évre meghirdetett "A talajok nemzetközi éve" (IYS) áll, és általánosságban lehetőség nyílik e létfontosságú környezeti elem védelmére irányuló figyelemfelkeltő kezdeményezések kidolgozására.

  [Read more]
 • Subscribe to our newsletter