IMPEL Logo

News

 • A bányászati hulladékgazdálkodási projekt találkozójára november 28-29-én került sor.

  06 Dec, 2022

  A bányászati hulladékgazdálkodás projekt célja az irányelv tagállamok általi átültetésének összehasonlítása annak érdekében, hogy értékelni lehessen a kitermelési hulladékok jobb kezelését célzó közös iránymutatásokat, összhangban az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) feltáró véleményével is, amely azt ajánlja a tagállamoknak, hogy támogassák a nyersanyagok "új területeinek", például a kitermelési hulladékoknak a kiaknázására és felhasználására irányuló kezdeményezéseket.

  [Read more]
 • A 24. IMPEL közgyűlés

  05 Dec, 2022

  A 24. IMPEL közgyűlés

  [Read more]
 • Stratégiák a levegő kibocsátásának önellenőrzésének és jelentésének hitelesítéséhez Műhelybeszélgetés jelentése már elérhető

  05 Dec, 2022

  A 2021-2024-es IMPEL támogató IED végrehajtási projekt keretében a LEVEGŐKÉPZÉSEK Önellenőrzésének és Jelentésének HITELESÍTÉSE workshop a levegőbe történő kibocsátások üzemeltetői önellenőrzésére (folyamatos és nem folyamatos), valamint az üzemeltetők (üzembentartók) által végzett önellenőrzés és jelentés megbízhatóságára összpontosított. A 2021-ben tartott munkaértekezletről készült projektjelentést az IMPEL közgyűlése most hagyta jóvá, és itt olvasható.

  [Read more]
 • In Situ kémiai oxidáció és talajgőz-elvonás A jelentések 11 nyelven állnak rendelkezésre.

  05 Dec, 2022

  A szennyezett területek kezelése olyan folyamat, amely a tagállamokban különböző sebességgel zajlik. Ez részben a jogszabályok különbözőségéből adódik, ami eltérő fogalommeghatározásokat jelent, például a "potenciálisan szennyezett területek", "szennyezett területek", "kármentesített területek" fogalmát. Ezért az Európai Bizottság és a Közös Kutatóközpont az EGT-EIONET hálózattal közösen kezdeményezést indított közös fogalommeghatározások és a tagállamokban 2018-ban elvégzendő felmérés kidolgozására.

  [Read more]
 • 4 Hálózati állásfoglalás a környezeti bűnözésről szóló irányelvjavaslatról

  22 Nov, 2022

  A 4 hálózat, az EUFJE - A Környezetvédelmi Bírák Európai Uniós Fóruma, az ENPE - A Környezetvédelmi Ügyészek Európai Hálózata, az IMPEL - A Környezetvédelmi Jog Végrehajtási és Végrehajtási Európai Uniós Hálózat és az EnviCrimeNet, amely a környezeti bűnözés elleni küzdelem érdekében tett közös erőfeszítésekhez való hozzájárulás érdekében egyesíti az érintett feleket - bírákat, ügyészeket, szabályozó hatóságokat, felügyelőket és rendőröket -, gratulál és üdvözli az Európai Unió hatóságait és intézményeit az új környezetvédelmi bűncselekményekről szóló irányelvre irányuló javaslathoz vezető munkájukhoz.

  [Read more]
 • Az IMPEL által készített lépésről lépésre útmutató az engedélyezéshez és ellenőrzéshez

  21 Nov, 2022

  Az engedélyezéshez és ellenőrzéshez lépésről lépésre útmutatót készített 2016 és 2018 között a Helyesen cselekedni projekt, amely a keresztmetszeti és az ipari és légi szakértői csoportok együttműködésének eredménye.

  [Read more]
 • IMPEL Kézikönyv - Együttműködés a környezetvédelmi ellenőrzések és a környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása terén - már elérhető

  16 Nov, 2022

  Az éghajlati vészhelyzet, valamint a műanyag hatásaival kapcsolatos növekvő tudatosság, a biológiai sokféleség csökkenése, és most egy globális világjárvány és a lehetséges zöld helyreállítás hatásai mélyreható hatást gyakorolnak a politikára, a szabályozás módjára és azokra, akiket szabályozunk. Ez az oka annak, hogy az IMPEL 2021-ben elindította az Éghajlati Vészhelyzet Programját.

  [Read more]
 • Víz- és talajmentesítési konferencia 2022

  08 Nov, 2022

  Víz- és talajmentesítési konferencia 2022

  [Read more]
 • Az ipari és légi szakértői csoport ülésére 2022. október 25-én került sor.

  07 Nov, 2022

  Ipari és légi találkozó Gent október 25. A 2022. évi Ipari és Levegő Szakértői Csapatülés október 25-én került megrendezésre Gentben és online. A találkozót a belgiumi flamand kormány környezetvédelmi és területfejlesztési minisztériuma közösen szervezte az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásával és betartatásával foglalkozó hálózata (IMPEL) égisze alatt. A találkozót követően október 26-án szinte valamennyi munkacsoport találkozót tartott.

  [Read more]
 • Az IMPEL szennyvíz természetes környezetben (WiNE) projektcsoportja első helyszíni látogatását Madeirán (Portugália) tette meg.

  04 Nov, 2022

  Az IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) célja a legjobb megoldások azonosítása a létesítményekben, tevékenységekben és végtermékekben az "újrafelhasználás/körforgásos piacok" előmozdítása és a vízfelhasználás hatékonyságának javítása érdekében, mind a mennyiséget, mind a minőséget figyelembe véve. A projekt eredményeinek célja az is, hogy hozzájáruljanak a nulla szennyezéssel járó megoldásokhoz, lehetőség szerint a víz-élelmiszer-energia-ökoszisztémák kapcsolatán belül. A korábbi eredményekkel összhangban (IMPEL projekt "Integrált vízmegközelítés" 2018-2019) megállapítást nyert, hogy a víz újrafelhasználása nem tekinthető egyetlen mennyiségi intézkedésnek a vízkivétel csökkentésére, hanem a minőséget össze kell kapcsolni a mennyiséggel a biztonság és az értéknövekedés biztosítása érdekében a felhasználási láncon keresztül, a természeti értékek és a kibocsátást befogadó környezethez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek előmozdítása révén. A projekt korábbi szakaszában kidolgoztak egy mutatót (a vízkörforgási indexet) és egy excel eszközt az értékeléséhez. Ez a mutató egyesíti a vízminőségi és vízmennyiségi szempontokat a létesítményeken belül, és több példán is alkalmazták. Ebben az új fázisban a projektcsoport a mutatót tovább kívánja fejleszteni, hogy azt a végtermékekre is alkalmazni lehessen, nevezetesen a helyi/regionális termékekre, amelyek hatással vannak a helyi gazdaságra, a visszanyert vízzel öntözött/termelt élelmiszerekre és a nagy ipari létesítményekből származó termékekre.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter