IMPEL Logo

News

 • Az IMPEL támogató IED végrehajtási projekt közös ellenőrzést szervezett egy svédországi papírpépgyárban.

  22 Dec, 2022

  Az IMPEL támogató IED végrehajtási projekt közös ellenőrzést szervezett egy svédországi papírpépgyárban. Az ET ipari és légi ellenőrzési és megelőzési munkacsoportja 2022. december 8-9-én 14. alkalommal szervezett közös ellenőrzést egy svédországi cellulóz- és papírgyárban. Ez volt az első közös ellenőrzés a Corona után. Az ellenőrzéshez Svédországból, Hollandiából és Finnországból is csatlakoztak ellenőrök, az előkészítésben pedig egy ellenőr vett részt az Egyesült Királyságból.

  [Read more]
 • Az IMPEL Ship Recycling Project 2022. november 28-án rendezte meg első webináriumát.

  21 Dec, 2022

  Az IMPEL hajó-újrahasznosítási projekt célja az e területen érintett környezetvédelmi és tengerészeti hatóságok közötti együttműködés javítása. Az eltérő uniós jogszabályok és a kapcsolódó hatáskörök kihívást jelentenek a végrehajtás, a felügyelet és a jogérvényesítés terén. Az illegális szállítmányok megelőzése érdekében a hatóságok és más érintettek számára útmutató anyagokat dolgoznak ki, és kapacitásépítést szerveznek az ellenőrök és más érintettek számára. Megvizsgálják továbbá az együttműködést más intézményekkel, ügynökségekkel, hálózatokkal az EU-n belül és kívül, valamint a nem kormányzati szervekkel.

  [Read more]
 • Jó gyakorlatok a vadon élő állatok és növények kereskedelme elleni uniós cselekvési terv végrehajtásában A projekt első közös ellenőrzését Portugáliában rendezték meg.

  19 Dec, 2022

  A vadon élő állatok és növények kereskedelme elleni uniós cselekvési terv végrehajtása széles körű támogatást igényel, nemcsak az uniós intézményektől, hanem az uniós ügynökségektől - Europol és Eurojust -, a tagállamoktól és azok illetékes ügynökségeitől, az uniós küldöttségektől, valamint a tagállamok harmadik országokban működő nagykövetségeitől is. A "Jó gyakorlatok a vadon élő állatok és növények kereskedelme elleni uniós cselekvési terv végrehajtásában" című IMPEL-projekt célja, hogy elemezze a vadon élő állatok és növények kereskedelme elleni küzdelem uniós eszközeinek végrehajtására vonatkozó különböző jó gyakorlatokat, és hogy egy olyan útmutatót készítsen, amelyet minden tagállam megoszthat és használhat. A projektcsapat a projekt korábbi szakaszaiban kidolgozott egy útmutatót. A dokumentum letöltéséhez kattintson ide.

  [Read more]
 • A természetvédelmi szakértői csoport ülése november 23-án került megrendezésre online.

  09 Dec, 2022

  A természetvédelmi szakértői csoport ülésére november 23-án került sor online. Az esemény középpontjában a Természetvédelmi Szakértői Csoport keretében a 2022-2024-es időszakban futó IMPEL-projektek aktualizálása állt. Jean Luc Perrin, az IMPEL alelnöke és Alfred Dreijer, a szakértői csoport vezetője nyitotta meg az ülést, amelyen 11 ország és 2 nem kormányzati szervezet 24 képviselője vett részt. A napirenden szerepeltek az IMPEL természetvédelmi projektjeinek projektmenedzsereinek előadásai, a jövőbeli projektekre vonatkozó javaslatok, a végrehajtási kihívások felmérésének eredményei és a természetvédelmi szakértői csoport hálózatának bővítési lehetőségei.

  [Read more]
 • A bányászati hulladékgazdálkodási projekt találkozójára november 28-29-én került sor.

  06 Dec, 2022

  A bányászati hulladékgazdálkodás projekt célja az irányelv tagállamok általi átültetésének összehasonlítása annak érdekében, hogy értékelni lehessen a kitermelési hulladékok jobb kezelését célzó közös iránymutatásokat, összhangban az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) feltáró véleményével is, amely azt ajánlja a tagállamoknak, hogy támogassák a nyersanyagok "új területeinek", például a kitermelési hulladékoknak a kiaknázására és felhasználására irányuló kezdeményezéseket.

  [Read more]
 • A 24. IMPEL közgyűlés

  05 Dec, 2022

  A 24. IMPEL közgyűlés

  [Read more]
 • Stratégiák a levegő kibocsátásának önellenőrzésének és jelentésének hitelesítéséhez Műhelybeszélgetés jelentése már elérhető

  05 Dec, 2022

  A 2021-2024-es IMPEL támogató IED végrehajtási projekt keretében a LEVEGŐKÉPZÉSEK Önellenőrzésének és Jelentésének HITELESÍTÉSE workshop a levegőbe történő kibocsátások üzemeltetői önellenőrzésére (folyamatos és nem folyamatos), valamint az üzemeltetők (üzembentartók) által végzett önellenőrzés és jelentés megbízhatóságára összpontosított. A 2021-ben tartott munkaértekezletről készült projektjelentést az IMPEL közgyűlése most hagyta jóvá, és itt olvasható.

  [Read more]
 • In Situ kémiai oxidáció és talajgőz-elvonás A jelentések 11 nyelven állnak rendelkezésre.

  05 Dec, 2022

  A szennyezett területek kezelése olyan folyamat, amely a tagállamokban különböző sebességgel zajlik. Ez részben a jogszabályok különbözőségéből adódik, ami eltérő fogalommeghatározásokat jelent, például a "potenciálisan szennyezett területek", "szennyezett területek", "kármentesített területek" fogalmát. Ezért az Európai Bizottság és a Közös Kutatóközpont az EGT-EIONET hálózattal közösen kezdeményezést indított közös fogalommeghatározások és a tagállamokban 2018-ban elvégzendő felmérés kidolgozására.

  [Read more]
 • 4 Hálózati állásfoglalás a környezeti bűnözésről szóló irányelvjavaslatról

  22 Nov, 2022

  A 4 hálózat, az EUFJE - A Környezetvédelmi Bírák Európai Uniós Fóruma, az ENPE - A Környezetvédelmi Ügyészek Európai Hálózata, az IMPEL - A Környezetvédelmi Jog Végrehajtási és Végrehajtási Európai Uniós Hálózat és az EnviCrimeNet, amely a környezeti bűnözés elleni küzdelem érdekében tett közös erőfeszítésekhez való hozzájárulás érdekében egyesíti az érintett feleket - bírákat, ügyészeket, szabályozó hatóságokat, felügyelőket és rendőröket -, gratulál és üdvözli az Európai Unió hatóságait és intézményeit az új környezetvédelmi bűncselekményekről szóló irányelvre irányuló javaslathoz vezető munkájukhoz.

  [Read more]
 • Az IMPEL által készített lépésről lépésre útmutató az engedélyezéshez és ellenőrzéshez

  21 Nov, 2022

  Az engedélyezéshez és ellenőrzéshez lépésről lépésre útmutatót készített 2016 és 2018 között a Helyesen cselekedni projekt, amely a keresztmetszeti és az ipari és légi szakértői csoportok együttműködésének eredménye.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter