IMPEL Logo

News

 • In Situ kémiai oxidáció és talajgőz-elvonás A jelentések 11 nyelven állnak rendelkezésre.

  05 Dec, 2022

  A szennyezett területek kezelése olyan folyamat, amely a tagállamokban különböző sebességgel zajlik. Ez részben a jogszabályok különbözőségéből adódik, ami eltérő fogalommeghatározásokat jelent, például a "potenciálisan szennyezett területek", "szennyezett területek", "kármentesített területek" fogalmát. Ezért az Európai Bizottság és a Közös Kutatóközpont az EGT-EIONET hálózattal közösen kezdeményezést indított közös fogalommeghatározások és a tagállamokban 2018-ban elvégzendő felmérés kidolgozására.

  [Read more]
 • 4 Hálózati állásfoglalás a környezeti bűnözésről szóló irányelvjavaslatról

  22 Nov, 2022

  A 4 hálózat, az EUFJE - A Környezetvédelmi Bírák Európai Uniós Fóruma, az ENPE - A Környezetvédelmi Ügyészek Európai Hálózata, az IMPEL - A Környezetvédelmi Jog Végrehajtási és Végrehajtási Európai Uniós Hálózat és az EnviCrimeNet, amely a környezeti bűnözés elleni küzdelem érdekében tett közös erőfeszítésekhez való hozzájárulás érdekében egyesíti az érintett feleket - bírákat, ügyészeket, szabályozó hatóságokat, felügyelőket és rendőröket -, gratulál és üdvözli az Európai Unió hatóságait és intézményeit az új környezetvédelmi bűncselekményekről szóló irányelvre irányuló javaslathoz vezető munkájukhoz.

  [Read more]
 • Az IMPEL által készített lépésről lépésre útmutató az engedélyezéshez és ellenőrzéshez

  21 Nov, 2022

  Az engedélyezéshez és ellenőrzéshez lépésről lépésre útmutatót készített 2016 és 2018 között a Helyesen cselekedni projekt, amely a keresztmetszeti és az ipari és légi szakértői csoportok együttműködésének eredménye.

  [Read more]
 • IMPEL Kézikönyv - Együttműködés a környezetvédelmi ellenőrzések és a környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítása terén - már elérhető

  16 Nov, 2022

  Az éghajlati vészhelyzet, valamint a műanyag hatásaival kapcsolatos növekvő tudatosság, a biológiai sokféleség csökkenése, és most egy globális világjárvány és a lehetséges zöld helyreállítás hatásai mélyreható hatást gyakorolnak a politikára, a szabályozás módjára és azokra, akiket szabályozunk. Ez az oka annak, hogy az IMPEL 2021-ben elindította az Éghajlati Vészhelyzet Programját.

  [Read more]
 • Víz- és talajmentesítési konferencia 2022

  08 Nov, 2022

  Víz- és talajmentesítési konferencia 2022

  [Read more]
 • Az ipari és légi szakértői csoport ülésére 2022. október 25-én került sor.

  07 Nov, 2022

  Ipari és légi találkozó Gent október 25. A 2022. évi Ipari és Levegő Szakértői Csapatülés október 25-én került megrendezésre Gentben és online. A találkozót a belgiumi flamand kormány környezetvédelmi és területfejlesztési minisztériuma közösen szervezte az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásával és betartatásával foglalkozó hálózata (IMPEL) égisze alatt. A találkozót követően október 26-án szinte valamennyi munkacsoport találkozót tartott.

  [Read more]
 • Az IMPEL szennyvíz természetes környezetben (WiNE) projektcsoportja első helyszíni látogatását Madeirán (Portugália) tette meg.

  04 Nov, 2022

  Az IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) célja a legjobb megoldások azonosítása a létesítményekben, tevékenységekben és végtermékekben az "újrafelhasználás/körforgásos piacok" előmozdítása és a vízfelhasználás hatékonyságának javítása érdekében, mind a mennyiséget, mind a minőséget figyelembe véve. A projekt eredményeinek célja az is, hogy hozzájáruljanak a nulla szennyezéssel járó megoldásokhoz, lehetőség szerint a víz-élelmiszer-energia-ökoszisztémák kapcsolatán belül. A korábbi eredményekkel összhangban (IMPEL projekt "Integrált vízmegközelítés" 2018-2019) megállapítást nyert, hogy a víz újrafelhasználása nem tekinthető egyetlen mennyiségi intézkedésnek a vízkivétel csökkentésére, hanem a minőséget össze kell kapcsolni a mennyiséggel a biztonság és az értéknövekedés biztosítása érdekében a felhasználási láncon keresztül, a természeti értékek és a kibocsátást befogadó környezethez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek előmozdítása révén. A projekt korábbi szakaszában kidolgoztak egy mutatót (a vízkörforgási indexet) és egy excel eszközt az értékeléséhez. Ez a mutató egyesíti a vízminőségi és vízmennyiségi szempontokat a létesítményeken belül, és több példán is alkalmazták. Ebben az új fázisban a projektcsoport a mutatót tovább kívánja fejleszteni, hogy azt a végtermékekre is alkalmazni lehessen, nevezetesen a helyi/regionális termékekre, amelyek hatással vannak a helyi gazdaságra, a visszanyert vízzel öntözött/termelt élelmiszerekre és a nagy ipari létesítményekből származó termékekre.

  [Read more]
 • A környezeti károk felmérésének kritériumai (CAED) projektértekezletet 2022. október 27-28-án tartották.

  03 Nov, 2022

  Az IMPEL projektcsoport a környezeti károk felmérésének kritériumai (CAED) témakörében október 27-én és 28-án tartotta 2022. évi második ülését. Az ülés "hibrid" volt, a legtöbb résztvevő a helyszínen, Berlinben, a Szövetségi Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Nukleáris Biztonsági és Fogyasztóvédelmi Minisztériumban vett részt. Előadások hangzottak el különböző esettanulmányokról a biológiai sokféleség, a víz- és a talajkárokkal kapcsolatban, ahol a CAED gyakorlati táblázatait sikerrel tesztelték a további fejlesztés érdekében. A projekt tagjai jelenleg a CAED gyakorlati táblázatok további javításán és egyszerűsítésén, valamint az ellenőrök számára egy speciális ellenőrző lista összeállításán dolgoznak a lehetséges ELD-ügyek azonosítása és az ELD-eljárások elindítása érdekében. A projekt a jelenlegi munka befejezését 2023 nyarára tervezi.

  [Read more]
 • Drónok használata az illegális vízkivételek felügyeletére

  31 Oct, 2022

  Az IMPEL Tackling Tackling Illegális fúrások és vízkivételek projektcsoport (IMPEL TIGDA) szeretne köszönetet mondani a Mezőgazdasági, Tengerügyi, Környezetvédelmi és Területrendezési Főfelügyelőségnek (IGAMAOT), amiért a projektcsoport október 13-án és 14-én Lisszabonban tartott megbeszélést. A projektcsoport különösen hálás Ana Garciának, Mário Graciónak és Aline Silvának az IGAMAOT-tól.

  [Read more]
 • IMPEL hajó-újrahasznosítási projekt

  26 Oct, 2022

  Az IMPEL Ship Recycling projekt célja, hogy javítsa az együttműködést az ezen a területen érintett környezetvédelmi és tengerészeti hatóságok között. Az eltérő uniós jogszabályok és a kapcsolódó hatáskörök kihívást jelentenek a végrehajtás, a felügyelet és a jogérvényesítés terén. Az illegális szállítmányok megelőzése érdekében a hatóságok és más érintettek számára útmutató anyagokat dolgoznak ki, és kapacitásépítést szerveznek az ellenőrök és más érintettek számára. Megvizsgálják továbbá az együttműködést más intézményekkel, ügynökségekkel, hálózatokkal az EU-n belül és kívül, valamint a nem kormányzati szervekkel.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter