IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Víz és föld Átfogó eszközök és megközelítések Természetvédelem Hulladék és TFS Ipar és levegő
  Folyamatos Befejezett

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Víz- és talajmentesítés

  Tags: water

  2021

  Folyamatos

  A szennyezett területek kezelése olyan folyamat, amely a tagállamokban különböző sebességgel zajlik. Ez részben a jogszabályok különbözőségéből adódik, ami eltérő fogalommeghatározásokat jelent, például a "potenciálisan szennyezett területek", "szennyezett területek", "kármentesített területek" fogalmát. Ezért az Európai Bizottság és a Közös Kutatóközpont az EEA-EIONET hálózattal közösen kezdeményezést indított a következők felkutatására közös fogalommeghatározásokat és 2018-ban felmérést végzett a tagállamokban (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), amelynek eredményeként 6 telephelyi státuszt határoztak meg.

  [Read more]
 • A végrehajtás kihívása 2021

  2021

  Befejezett

  Az IMPEL az elmúlt években több hasonló felmérést is végzett, amelyek sok hasznos információval szolgáltak. A helyzet azonban drámaian megváltozott, mivel számos ország éghajlati vészhelyzetet hirdetett, a műanyagokkal kapcsolatos tudatosság nagymértékben nőtt, és a biológiai sokféleség világszerte csökken. Ezt a helyzetet jelentősen súlyosbította a jelenleg is zajló COVID-19 járvány, amely jelentősen kisiklatta a szabályozási programokat, és végső soron kihatással lesz az állami szektor költségvetésére és a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfeleléssel megbízottak pénzügyeire. Erre a munkára azért van szükség, hogy teljes mértékben azonosítani és számszerűsíteni lehessen ezeket a felmerülő kihívásokat, és hogy ki lehessen emelni a szabályozási közösséget támogató lehetőségeket és megoldásokat. A munka közvetlenül hozzájárul majd a 2022-től kezdődő többéves stratégiai terv kidolgozásához is.

  [Read more]
 • Éghajlatvédelmi vészhelyzeti ernyőprogram

  2021

  Folyamatos

  Az éghajlati vészhelyzet kihirdetése (valamint a műanyag hatása, a biológiai sokféleség csökkenése, és most már egy globális világjárvány és a lehetséges zöld helyreállítás hatásai iránti növekvő tudatosság) mélyreható hatást gyakorol a politikára, a szabályozás módjára és az általunk szabályozottakra. Egyre nagyobb a nyomás, hogy hozzájáruljunk az üvegházhatású gázok csökkentéséhez, a szén-dioxid-kibocsátás mérsékléséhez vagy a zöld fellendülés támogatásához, mégis kevés szabályozó rendelkezik a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy elkezdje kezelni ezeket a kérdéseket. Ez a program ezeket a kérdéseket kívánja kezelni olyan eszközök és megközelítések kidolgozásával, amelyekkel a szabályozók meg tudnak felelni ezeknek a felmerülő kihívásoknak. A javaslat szerint a 2021-2024 közötti időszakra szóló munkaprogramot kell létrehozni.

  [Read more]
 • IMPEL Mini konferencia a megfelelőség biztosításáról

  2022

  Befejezett

  A szabályozói közösségen belül gyakran korlátozottak a szabályozási végrehajtási eszközök sikeres végrehajtásával kapcsolatos ismeretek. Ezen eszközök és megközelítések bemutatásának képessége szükséges ahhoz, hogy a szabályozó szervek hatékonyabbá és eredményesebbé váljanak, és végső soron magas szintű környezetvédelmet biztosítsanak.

  [Read more]
 • A Nagy/Kicsi TFS projekt

  2021

  Folyamatos

  Több év és több IMPEL-projekt során a projekt kezdeményezői megállapították, hogy több TFS-ellenőr együttesen több ezer ellenőrzést végzett a TFS területén. Mindezek az ellenőrzések a határokon átnyúló hulladékszállítások fizikai ellenőrzéséhez kapcsolódó jogszabályok széles körű ismeretére épültek. A jogszabályok többszöri módosítása és felülvizsgálata ellenére azonban a jogalkotók és a helyszíni ellenőrök között még mindig nincs kapcsolat a jogszabályok egyes részleteivel kapcsolatban. Ezek a "részletek" lehetnek olyanok, amelyekkel kapcsolatban vannak bizonyos szándékok, de a hosszú kommunikációs vonalak és a sok ügynökség miatt az uniós szintű jogalkotók és a TFS-ellenőrök közötti kapcsolat megszakad, és az ilyen "részletek" nem feltétlenül kerülnek előbbre az egyes nemzetek prioritásai között a Bizottság felé, mivel ezek csak "részletek".

  [Read more]
 • Az illegális felszín alatti vízfúrások és vízkivételek elleni küzdelem (TIGDA)

  2021

  Folyamatos

  A felszín alatti víz értékes erőforrás a környezet és a különböző emberi tevékenységek számára. Az erre az erőforrásra nehezedő környezeti és antropogén hatások közé tartozik többek között az éghajlatváltozás (aszály, árvizek stb.), a (túlzott) vízkivétel és a szennyezés (pontszerű és diffúz). A víz újrafelhasználása, a vízpufferelés és a beszivárgás néhány lehetséges intézkedés, amelyekkel csökkenthető a friss felszín alatti víz iránti igényünk, valamint pótolható a tárolt vízkészlet. Ennek ellenére a felszín alatti víz fúrására és kinyerésére továbbra is szükség lesz különböző célokra. A felszín alatti vízhiány már nem kizárólag a száraz vagy mediterrán országok problémája. A közelmúltban tapasztalt hosszan tartó aszályos időszakok ismételten világossá tették, hogy a felszín alatti vízkészletekkel (a vízkivétel és a feltöltés) gondosan kell gazdálkodni Európa valamennyi tagállamában és országában.

  [Read more]
 • BIOVAL - Az ökoszisztémák helyreállításának számítása

  2020

  Folyamatos

  Még mindig nem tudatosult, hogy a vadon élő állatokkal kapcsolatos bűncselekmények milyen hatással vannak az ökoszisztémákra és a védett fajokra. A kár kiszámításának módja annak érdekében, hogy hasznos és megbízható eszközzé váljon a büntetőeljárás és a bírósági eljárások során, olyan téma, amelyet tovább kell vizsgálni. Már van néhány jó példa. Finnországban például az ügyész köteles egy "árlistával" dolgozni, amely kiszámítja az ökoszisztémák és a védett fajok károsodását. Ez a kisebb jogsértésektől kezdve a vadon élő állatokkal kapcsolatos bűncselekményekig terjed, ahol súlyos veszélyeztetett fajokról van szó.

  [Read more]
 • Európa tengeri határátkelőhely

  2020

  Folyamatos

  Számos kutatószervezet évek óta dolgozik a cetfélék megfigyelésén, nagy hajók és komphajók segítségével, amelyek a megfigyelések platformjaként szolgálnak. A két fő európai hálózat az ISPRA által vezetett FLT MED NETwork és az ORCA által vezetett Atlanti Hálózat (amely évente közzéteszi az "európai cetfélék állapotáról" szóló jelentést). A hálózatok a Földközi-tenger térségének déli országaira (például Tunéziára és Marokkóra) is kiterjednek. Nagy szükség van arra, hogy a különböző kutatószervek csoportvezetői találkozzanak, és erősítsék az együttműködést, a legjobb gyakorlatokat, a közös kutatási és közös megfigyelési protokollok javítását, valamint a felmérési lefedettség kiterjesztését.

  [Read more]
 • Stratégiai hálózati együttműködés

  2020

  Folyamatos

  Az IMPEL Hulladék- és TFS-klaszter munkájának nagy része a hulladékok határokon átnyúló szállításának megfelelőségére összpontosít. Mivel a hulladékszállítmányok nagy része Európán kívüli országokba irányul, fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk a célországok hatóságaival. A legtöbb IMPEL-tagnak minimális kapcsolata van ezekkel a távoli országokkal. Az olyan környezeti károk, mint az elektronikus hulladékok lerakása Afrikában és a műanyag lerakás Ázsiában sajnos elég gyakoriak, és nagyszámú strukturális illegális forgalmat látunk. A piac dinamikus, és a közelmúltbeli politikai fejlemények, például a kínai behozatali tilalom és az európai hatóságok nehezen tudnak lépést tartani a gyakorlati helyzettel. Ezekben az esetekben a nemzetközi együttműködés elengedhetetlen.

  [Read more]
 • Trendforduló a felszín alatti vizek szennyezésében

  2020

  Folyamatos

  Art. A vízügyi keretirányelv (VKI) 4. cikke többek között arra kötelezi a tagállamokat, hogy a felszín alatti vizek jó állapotának 2015 decemberéig történő elérése érdekében védjék, javítsák és helyreállítsák a felszín alatti vizek valamennyi víztestét, valamint hogy hajtsák végre a szennyezőanyag-koncentráció jelentős és tartósan növekvő tendenciájának megfordításához szükséges intézkedéseket. Valójában azonban 2015-ben az EU felszín alatti víztestek 25 %-a (és például Németországban 36 %-a) kémiailag rossz állapotban volt, főként a mezőgazdaságból származó nitrát- és növényvédőszer-szennyezés miatt. Ráadásul egy 2018-as EEA-jelentés szerint a felszín alatti víztestek teljes területe, ahol a szennyezés emelkedő tendenciát mutat, még mindig majdnem kétszer akkora, mint ahol a tendencia megfordul (9,9 % a terület 5,9 %-ával szemben).

  [Read more]

Subscribe to our newsletter