IMPEL Logo

Közös szabályozási keretek a tagállamokban - Összehasonlító projekt

2010 - 2010

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A tagállamok környezetvédelmi felügyelőségei egyre gyakrabban alkalmaznak a hatékonyság és eredményesség javítására irányuló kezdeményezéseket a környezetvédelem szintjének fenntartása vagy javítása mellett, gyakran válaszul az olyan kihívásokra, mint a korlátozott erőforrások és a környezetre nehezedő növekvő nyomás.

A jobb szabályozásra irányuló kezdeményezéseket a tagállamok környezetvédelmi felügyelőségei egyre gyakrabban alkalmazzák.

Az uralkodó gazdasági körülmények és a szabályozás tényleges vagy vélt hatásai iránti fokozott érdeklődés szintén erőteljes befolyást gyakorolnak, különösen a vállalkozások és az ipar tekintetében. Az egyszerűsített és ésszerűsített megközelítések, valamint a szabályozási eredmények javítására való összpontosítás ezért számos uniós szabályozó és kormányzat számára kulcsfontosságú célkitűzés.

A közös szabályozási keret létrehozása[1] egy példa a jobb szabályozásra irányuló kezdeményezésre, amelyet néhány tagállam e kihívások kezelése érdekében hajtott vagy hajt végre.

Az engedélyezési és megfelelési rendszerek gyakran külön fejlődtek ki az idők során, és különböző eljárásokkal és szabályokkal rendelkezhetnek, ami összetett szabályozási rendszert eredményez. Egy közös szabályozási keret létrehozása következetes módot biztosíthat a meglévő és az új jogszabályok végrehajtásához, elismerve a környezet és az emberi egészség védelmének közös célját. A közös rendszerek, eljárások, iránymutatások és nyelvezet kialakítása révén hozzájárulhat a szabályozási tevékenységek és folyamatok egyszerűsítéséhez és ésszerűsítéséhez. Lehetősége van továbbá annak biztosítására, hogy a folyamatok és tevékenységek működőképesebbek, átláthatóbbak és rugalmasabbak legyenek, valamint hogy csökkentse a vállalkozások adminisztratív terheit.

Néhány uniós országnak van példája arra, hogy a közelmúltban modernizálta a jogszabályokat, és ez lehetőséget adott a jogi követelmények csomagolásának és teljesítésének felülvizsgálatára. A tagállamok a folyamat különböző szakaszaiban vannak, és a saját körülményeiknek megfelelő rendszereket dolgoznak ki. Ez lehetőséget ad arra, hogy tanuljunk a különböző, már meghozott vagy meghozott döntésekből.

[1] A szabályozási tevékenységek és folyamatok egyszerűsítése és racionalizálása közös rendszerek, eljárások, iránymutatások és nyelvezet kialakítása révén.

 

Number: 2010/16 – Status: Befejezett – Period: 2010 - 2010 – Topic: Átfogó eszközök és megközelítések - Tags:

Subscribe to our newsletter