IMPEL Logo

Összehasonlító program a levegőminőségi előírások végrehajtásáról és betartatásáról az ipari levegő kibocsátásával kapcsolatban (PIAQ), I-II. szakasz

2010 - 2011

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A levegőminőségi irányelv és leányirányelvei az elmúlt években kerültek végrehajtásra az EU tagállamaiban. 2007-ben egy korábbi IMPEL projekt (Ausztria vezető partnerével) lehetővé tette a környezeti levegővel szennyezett zónákban lévő létesítmények engedélyezésével kapcsolatos szakértelem cseréjét, amely néhány tagállamban végzett vizsgálaton alapult. Egy 2009-ben készült korlátozott terjedelmű tanulmány kimutatta, hogy az irányelveket a gyakorlatban az IMPEL különböző tagállamaiban eltérő módon hajtották végre. Az ezen országok szakértői közötti kapcsolatok megerősítették a különbségeket, amelyek az ipari, közlekedési és hajózási ágazatok engedélyezése és végrehajtása tekintetében eltérő levegőminőség-kezelési tevékenységekhez vezetnek. Ugyanakkor nem sokat tudunk ezekről a különböző tevékenységekről és azok levegőminőségre gyakorolt hatásairól. Azt természetesen tudjuk, hogy a környezeti levegő minőségét a közlekedés és a hajózás is befolyásolja. Ez a projekt azonban az ipari kibocsátásokra korlátozódott, szem előtt tartva az IMPEL fő fókuszát, valamint a rendelkezésre álló korlátozott időt és erőforrásokat.

Általában nagyon nehéz egyetlen létesítmény vagy telephely kibocsátását a környezeti levegő minőségével összefüggésbe hozni. A helyi levegőminőség gyakran nyomás alatt van azokon a területeken, ahol nagy ipari létesítmények koncentrálódnak. Ez felveti azt a kérdést, hogy egy további vállalat az ilyen területeken további jelentős hatással lesz-e a helyi levegőminőségre vagy a nemzeti kibocsátási határértékekre. És azt is, hogy milyen engedélyezési, ellenőrzési vagy végrehajtási stratégiák vezetnének a legjobb levegőminőséghez.

I. szakasz

A projekt fő célkitűzése az EU levegőminőségi irányelveinek (végrehajtás, ellenőrzés és érvényesítés) alkalmazása során az ipari levegő kibocsátásával kapcsolatos legjobb gyakorlatok azonosítása. A célkitűzéseket a következőkkel érik el:

  • Információcsere a levegőminőségi irányelveknek az ipari légszennyezéssel kapcsolatos végrehajtásáról egy kérdőív és egy műhelytalálkozó segítségével.
  • Az ellenőrzés és a végrehajtás legjobb gyakorlatainak és a kibocsátásokra gyakorolt hatásainak azonosítása a főbb ipari ágazatok szerint.
  • A különböző gyakorlatok, tervek és programok környezeti levegőminőségre gyakorolt hatékonyságának értékelése.
    A közös uniós legjobb gyakorlatok azonosítása.
  • Ezeknek a legjobb gyakorlatoknak az összes IMPEL-tagállam számára történő hozzáférhetővé tétele.
  • A megállapításokat, következtetéseket és ajánlásokat tartalmazó projektjelentés elkészítése.

 

II. szakasz

AzIMPEL célja a környezetvédelmi jogszabályok tagállami végrehajtásának és érvényesítésének javítása. A projekt keretében a tagállamok fokozzák az információcserét, és továbbfejlesztik a levegőminőségi irányelvek gyakorlati végrehajtásával (ellenőrzésével és végrehajtásával) kapcsolatos szakértelmüket és bevált gyakorlataikat. Míg az 1. szakasz inkább a kulcsfontosságú szabályozási kérdésekkel kapcsolatos információ- és tapasztalatcserére összpontosított, a projekt 2. szakaszának célja az iparágak helyi, regionális és nemzeti szinten végzett ellenőrzésének és végrehajtásának legjobb gyakorlatainak meghatározása, javítva ezzel a környezeti hatásokat az IMPEL-tagországokban. Az iparból, a közlekedésből és a hajózásból származó kibocsátások hozzájárulnak az uniós országok eltérő levegőminőségéhez. A PIAQ-projekt keretében a hangsúly a nagyobb ipari tevékenységgel rendelkező országok ipari forrásaira helyeződött.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Befejezett – Period: 2010 - 2011 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter