IMPEL Logo

Megfelelőségbiztosítás a vállalati megfelelőségirányítási rendszerek révén

2011

Befejezett

Projekt leírása és céljai

Az ipari vállalatokat számos országban hatóságok felügyelik, amelyek rendszeresen végeznek helyszíni ellenőrzéseket és egyéb “hagyományos” megfelelőségi ellenőrzéseket, például a kibocsátási jelentések értékelését. De mennyire hatékonyak és eredményesek ezek a kimenet-orientált felügyeleti tevékenységek a környezetvédelmi szabályozásnak való megfelelő megfelelés vagy akár a megfelelésen túli környezetvédelmi teljesítmény elérése szempontjából?
A korábbi IMPEL-projektek kimutatták, hogy a vállalatok azon képességének intelligens kihasználása, hogy irányítási rendszerek segítségével kontrollálják kockázataikat, jelentősen hozzájárulhat a hatósági felügyelet hatékonyságához és eredményességéhez. Ez különösen igaznak tűnik a viszonylag nagy és összetett vállalatok esetében, amelyek folyamatai potenciálisan kockázatosak a környezetre nézve. Meglehetősen erős jelek utalnak arra, hogy ha a felügyelet megfelelő feltételek mellett és megfelelő módon használja az EMS-eket/CMS-eket, akkor a következő két cél érhető el:

 1. A felügyeletet hatékonyan hozzá lehet igazítani a vállalat által elért megfelelőségi teljesítmény szintjéhez, ha ezt a szintet az EU-tagállamok illetékes felügyeleti hatóságai számára rendelkezésre álló, a megfelelőségi teljesítményre vonatkozó, empirikus bizonyítékokon alapuló adatok támasztják alá.
 2. Sztratégiák és eszközök a vállalatok ösztönzésére, hogy strukturális és fenntartható módon javítsák a jogszabályoknak való megfelelést és a kockázatkezelést.

I. szakasz

Az első projekt 2011-ben indult. Az eredmények a megfelelés biztosítással kapcsolatos nemzetközi lehetőségekről és tanulásról szóló felmérés eredményét nyújtják a vállalati megfelelés-irányítási rendszerek (CMS-ek) révén. A vállalati CMS-ek olyan vállalati belső ellenőrzési rendszerek, amelyek kifejezetten a vállalat valamennyi vonatkozó engedélyezési és egyéb jogi követelménynek való megfelelésének biztosítására irányulnak és tartalmaznak konkrét rendelkezéseket. A jelentésben külön figyelmet fordítottak a CMS, az EMAS és az ISO 14001 rendszerszabványaira. Az EMAS az 1221/2009/EU rendelet alapján készült.
A projekt céljai a következők voltak:

 1. információk és tapasztalatok cseréje a vállalati CMS-ek, mint a jogi
  megfelelőség biztosításának és a helyes gyakorlatok azonosításának eszközeként való alkalmazásáról;
 2. A megfelelő CMS-ek kritériumainak meghatározása;
 3. Megvizsgálják a CMS-ek engedélyezéssel és felügyelettel való összekapcsolásának lehetséges módjait.

A projekt résztvevői között nagy az egyetértés abban, hogy a
vállalatok azon képességének okos kihasználása, hogy kockázataikat irányítási rendszerek segítségével kontrollálják, jelentősen hozzájárulhat a közfelügyelet
eredményességéhez és hatékonyságához. Ez különösen igaznak tűnik a viszonylag nagy és
komplex vállalatok esetében, amelyek folyamatai potenciálisan kockázatosak a környezetre nézve. Meglehetősen erős
jelek utalnak arra, hogy ha a felügyelet a megfelelő feltételek mellett és megfelelő módon használja a CMS-eket, akkor a
következő két célkitűzés érhető el:

 • A felügyelet hatékonyan igazítható a vállalat által elért ellenőrzési szinthez
  és;
 • A vállalatok ösztönzést kapnak a szabályozási megfelelés és a kockázatkezelés
  strukturális és fenntartható módon történő javítására.

II. fázis

A második fázis abból a projektből levont fő következtetésből indul ki, hogy a vállalatok azon képessége, hogy irányítási rendszerek segítségével kontrollálják kockázataikat, jelentősen hozzájárulhat a közfelügyelet hatékonyságához és eredményességéhez. Ez különösen igaznak tűnik a viszonylag nagy és összetett vállalatokra, amelyek folyamatai potenciálisan kockázatosak a környezetre nézve. Meglehetősen erős jelek utalnak arra, hogy ha a felügyelet megfelelő feltételek mellett és megfelelő módon használja a CMS-eket, akkor a következő két cél érhető el:

 1. A felügyelet hatékonyan igazítható a vállalat által elért ellenőrzési szinthez, és;
 2. A vállalatokat arra ösztönzik, hogy strukturális és fenntartható módon javítsák a jogszabályoknak való megfelelést és a kockázatkezelést.

A projekt célja, hogy választ adjon a következőkre:

 • Hogyan értékeljük a teljesítményt a hatékony CMS standard kritériumai alapján (beleértve a tényszerű kimenetet is)?
 • Hogyan mérjük a CMS iránti bizalom szintjét?
 • Hogyan különböztetjük meg intézkedéseinket a CMS-ek talált különbségeinek következményeként?

A projekt a felügyelet integrált megközelítésével foglalkozik, ahol (a) meghatározásra kerül a megfelelés-irányítási rendszer, (b) a felügyelet minősége és mennyisége ennek megfelelően kerül kiigazításra, és (c) a végrehajtási és szankciós stratégia finomhangolása történik.

III. szakasz

A korábbi IMPEL-projektekben (2011, 2013-2014) a vállalati megfelelőségirányítási rendszereken keresztül történő megfelelőségbiztosításról megtudtuk, hogy az EMAS-hoz hasonló környezetvédelmi vezetési rendszerek (EMS) milyen feltételek mellett vezethetnek jobb megfelelési eredményekhez és jobb környezetvédelmi teljesítményhez. 2014-ben a CMS-felügyeletre vonatkozó útmutatót adunk ki. Ez az Útmutató egy gyakorlati (digitális) eszköz / folyamatábra a felügyelő és a felügyelő hatóság számára, amely segít eldönteni, hogy mikor és hogyan alkalmazható a CMS-felügyelet. Az ezzel az eszközzel való munka hátterét és a teljes projekt eredményét a Megfelelőség biztosítása a vállalati megfelelési/környezetirányítási rendszereken (CMS) keresztül című jelentés tartalmazza.

Kapcsolódó fájlok/információk

 

 

Number: 2011/04 - 2013/15 - 2014/16 - 2015/19 - 2016/19 – Status: Befejezett – Period: 2011 – Topic: Átfogó eszközök és megközelítések - Tags:

Subscribe to our newsletter