IMPEL Logo

Az emberi egészség figyelembevétele az IPPC révén

2003 - 2004

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A projekt célja egy jelentés elkészítése arról, hogy a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló irányelv (IPPC-irányelv) keretében az engedélyezés különböző szakaszaiban hogyan veszik figyelembe az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A tagállamok e kérdéssel kapcsolatos jelenlegi eltérő megközelítéseinek figyelembevételével egy helyes gyakorlatra vonatkozó útmutatót dolgoztak ki. Ez az útmutató segítséget nyújt a tagállamoknak azáltal, hogy meghatározza azokat a közös elveket és eljárásokat, amelyeket az IPPC-irányelv végrehajtása során figyelembe vehetnek. Az IPPC-irányelv minden korábbi jogszabálynál nagyobb hangsúlyt fektet az emberi egészség környezeti szabályozással történő védelmére. A projekt megállapította, hogy a legtöbb európai tagállamban (tagállam) az egészségvédelem és a környezetvédelem felelősségi köre nem egyazon szervhez tartozik. Az IPPC végrehajtása ezért kihívást jelent, és jelentős együttműködést igényel.

A projekt legfontosabb megállapításai a következők:

  • A kérelmezőknek iránymutatást kell adni az IPPC révén történő egészségi állapotértékeléshez.
  • A környezeti egészségen alapuló környezetminőségi előírások (EQS) szigorú betartása szükséges az egészségvédelem biztosításához.
  • A helyi érzékeny receptorok még akkor is indokolhatják a mélyrehatóbb vizsgálatokat, ha az egészségi alapú KME-ket nem lépik túl.
  • Ahol a hazai EQS-eket túllépik, legfeljebb 12 hónapot kell hagyni a megfelelőség biztosításához szükséges javításokra.
  • Az engedélytervezetről és a kérelemről is konzultálni kell egy törvényes egészségügyi konzultánssal.
  • Az engedélyező hatóságnak egyértelműen jeleznie kell, hogy az engedélyezési döntés hogyan született.

A helyes gyakorlatról szóló útmutató hasznos befolyásoló eszközként fog működni, hogy pozitívan befolyásolja azt, hogy a tagállamok hogyan közelítik meg az IPPC végrehajtását. Ez a projekt rávilágított arra, hogy az emberi egészség védelme a környezetvédelem szerves részét képezi. A tagállamok között eltérések vannak abban, ahogyan ezt kezelik, és ez a helyes gyakorlatról szóló útmutató ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. A projekt által létrehozott hálózat értékes erőforrást jelent mind az IMPEL, mind az EU számára, és továbbra is meg kell osztania a folyamatban lévő tapasztalatokat és az egészséggel kapcsolatos bevált gyakorlatokat az IPPC révén.

Number: 2004/10 – Status: Befejezett – Period: 2003 - 2004 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter