IMPEL Logo

A környezeti károk értékelésének kritériumai (CAED)

2019

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

A projekt célja a környezeti kár és a közvetlen kárveszély értékelésére vonatkozó kritériumok meghatározása, valamint technikai és eljárási kapacitás kiépítése az esetek átvilágítása és a környezeti felelősségről szóló irányelv szerinti környezeti kár és a kárveszély bizonyítékainak meghatározása, amelyet környezeti események, jogsértések, ökobűncselekmények okoznak.

A CAED projekt a környezeti kár kulcsfogalmaira és meghatározásaira vonatkozó iránymutatást veszi alapul, és a környezeti kár meghatározásához szükséges technikai/adminisztratív eljárásokra összpontosít.

A projekt ezért az ELD többéves gördülő munkaprogramjára épül, és szoros kapcsolatban áll az Európai Bizottság által 2020-ban később közzéteendő, a környezeti károkról és a környezeti károk közvetlen veszélyéről szóló iránymutatással.

A projekt végső célja egy olyan útmutató elkészítése, amely a környezeti károk és a közvetlen kárveszély felmérésének kritériumait igazolja a tagállamok ELD nemzeti jogszabályai alapján, a környezeti károk vagy a közvetlen kárveszélyre vonatkozó ‘bizonyítékokra’ és ‘nyomokra’ vonatkozó referenciaparaméterek alapján.

A 2019 CAED projekt célja az volt, hogy szabályozási, gyakorlati és technológiai szempontból egyaránt meghatározza, hogyan lehet a környezeti károk és a kárveszéllyel fenyegető veszélyek nyomai és bizonyítékai felderíteni, azonosítani és értékelni. Ezt 32 ‘ELD-ügy’ és ‘nem ELD-ügy’ megállapítási gyakorlatának elemzése révén végezték el a tagállamokban, hogy meghatározzák a környezeti kár és a környezeti kár közvetlen veszélyének értékelésére szolgáló kritériumokat. Végül az alábbi jelentés értékeli az egyes joghatóságok által nyújtott iránymutatást, különös tekintettel a környezeti kár meghatározásával kapcsolatos részekre.

A 2020 CAED projekt célja az alábbi gyakorlati útmutató elkészítése volt, amely gyakorlati eszközöket és egy új módszertant tartalmaz a környezeti kár nyomainak meghatározására, amelyek megléte ésszerű bizonyítékot szolgáltat a környezeti kárról szóló irányelv szerinti további vizsgálathoz és a környezeti kárra jelölt esetek értékeléséhez.

A 2021 projekt’várt eredményei a következők:

  • A környezeti károk nyomainak meghatározására szolgáló indikátorok és indexek azonosítása és döntéshozatali folyamatábrák meghatározása
  • .
  • A környezeti károk és a közvetlen kárveszély felmérésére szolgáló kritériumok meghatározásával és a gyakorlati eszközök továbbfejlesztésével az ELD végrehajtásának fokozása a tagállamokban

Number: 2021/15, 2020/24, 2019/18, 2022(VIII) WG3 – Status: Folyamatos – Period: 2019 – Topic: Átfogó eszközök és megközelítések - Tags:

Subscribe to our newsletter