IMPEL Logo

Egy egyszerű és rugalmas kockázatértékelési eszköz kifejlesztése az európai környezetvédelmi jogszabályokhoz és az RMCEI-hez kapcsolódó környezetvédelmi ellenőrzések tervezésének részeként (easyTools).

2010 - 2011

Befejezett

Projekt leírása és céljai

I. szakasz

A “A környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeiről szóló ajánlás” (RMCEI) és az IMPEL “Lépésről lépésre útmutató a környezetvédelmi ellenőrzések tervezéséhez” egyik kulcskérdése a környezetvédelmi ellenőrzések rangsorolása. E rangsorolás lényeges része az ipari vagy hasonló tevékenységek által okozott környezeti zavarok valószínűségének értékelése. Ezek a kockázatértékelések a Seveso II irányelv és az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (IED) szerinti ellenőrzések tervezésében is kulcsszerepet játszanak.

A kockázati kritériumok számszerűsítéséhez szükséges alapadatok rendelkezésre állása nagymértékben eltér az EU tagállamai között. Már ez is azt jelenti, hogy a meglévő kockázatértékelési eszközök, amelyek meghatározott, rögzített adathalmazt igényelnek, nem elégítik ki a legtöbb tagállam igényeit. Ennek következtében szinte minden illetékes ellenőrző hatóságnak saját kockázatértékelési eszközre van szüksége. E következtetések alapján e projekt célja egy rugalmas és felhasználóbarát program kifejlesztése a környezeti kockázatértékeléshez az ellenőrzések tervezésén belül, fejlett interaktív informatikai eszközként az internetről.

II. szakasz

A projekt második szakaszának fő célkitűzései és céljai a következők voltak:

  • A felmért kockázati kritériumok összeállítása, értékük és gyakorlati alkalmazhatóságuk az ellenőrzés tervezési folyamatában;
  • Flexibilis és felhasználóbarát program a kockázatértékeléshez a környezetvédelmi ellenőrzések tervezésén belül, mint fejlett interaktív informatikai eszköz az internetről, amely az IMPEL honlapról elérhető;
  • végső jelentés és kockázatértékelési útmutató könyv.

Ez egy rugalmas és felhasználóbarát programot fejlesztett ki a kockázatértékeléshez a környezetvédelmi ellenőrzések tervezésén belül, mint az internetről letölthető alkalmazás. A kockázatértékelési eszköz a “tervezési ciklus” részét képezi majd, amelyet a “Doing The Right Things” projekt (DTRT) által kidolgozott “Step by step guidance book for planning of environmental inspection” című könyvben ismertetnek. Figyelembe veszi az IMPEL-tagországok igényeit, valamint az európai környezetvédelmi jogszabályok, például a közelgő ipari kibocsátási irányelv (IED) követelményeit, és kapcsolódik a környezetvédelmi ellenőrzések minimumkritériumairól szóló ajánláshoz (RMCEI). Az IMPEL-tagországokban jelenleg használt kockázatértékelési eszközök értékelésének eredményein fog alapulni. Értékelni fogják továbbá az eddig alkalmazott kockázati kritériumokat és az IED-javaslatban felsorolt kritériumokat. Mindez az IPPC átdolgozási javaslatának IMPEL-értékelése és az IMPEL hozzájárulása alapján történik majd az RMCEI továbbfejlesztéséhez azzal a céllal, hogy az RMCEI-ket gyakorlatiasabbá tegye.

Kapcsolódó fájlok/információk

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Befejezett – Period: 2010 - 2011 – Topic: Átfogó eszközök és megközelítések - Tags:

Subscribe to our newsletter