IMPEL Logo

A helyes dolgok módszertana

2006 - 2009

Befejezett

Projekt leírása és céljai

I. fázis. Összehasonlító program a környezetvédelmi ellenőrzések rangsorolásáról

Az összehasonlító program általános célja, hogy teljes képet kapjunk arról, hogy a különböző tagállamok hogyan végzik az ellenőrzéseket, és hogyan cserélnek tapasztalatot egymás között. További cél, hogy az uniós ellenőrök információt cseréljenek és megbeszéléseket folytassanak arról, hogy a környezetvédelmi jogszabályok érvényesítése érdekében hogyan végezzenek ellenőrzéseket. Az információcsere elősegíti a határokon átnyúló együttműködést, valamint az országok közötti kölcsönös megértést. A projekt célja az volt, hogy feltárja és elemezze a hasonlóságokat és különbségeket az IMPEL-tagállamok ellenőrző hatóságai által a környezetvédelmi ellenőrzések prioritásainak meghatározásában alkalmazott megközelítésben, hogy megértést szerezzen arról, hogy az IMPEL-tagállamok ellenőrző hatóságai hogyan kezelik a “lehetőségeket” ellenőrzési terveikben és programjaikban, és hogy elősegítse a környezetvédelmi helyzetre és a politikai döntéshozók számára a gyakorlati információk elérhetőségét és a politikai döntéshozatali folyamat hatékonyságát.

II. szakasz. Lépésről lépésre útmutató a környezetvédelmi ellenőrzések tervezéséhez

2006-ban Hollandia vezette az IMPEL Összehasonlító program Doing the right things I. A projekt egyik fő célja az volt, hogy feltárja, hogyan határozzák meg az ellenőrző hatóságok a prioritásokat a feladataik és tevékenységeik tekintetében, ami az ellenőrzési tervek felállításának egyik legfontosabb lépése. A projekt fontos ajánlása volt egy olyan gyakorlati útmutató kidolgozása a környezetvédelmi ellenőrzések tervezéséről, amely kellően rugalmasan alkalmazkodik az IMPEL-tagországok ellenőrző hatóságainak különböző igényeihez, ugyanakkor lehetővé teszi számukra, hogy megfeleljenek az RMCEI követelményeinek.

III. szakasz. A környezetvédelmi ellenőrzések tervezésére vonatkozó lépésről-lépésre útmutató bevezetése

A 2008-ban és 2009-ben végrehajtott projekt fő célja az volt, hogy megkönnyítse, támogassa és elősegítse a "Helyesen cselekedni" módszertan végrehajtását a lépésről lépésre útmutató könyv segítségével. Az IMPEL 24 tagországának gyakorlati szakemberei vettek részt a workshopokon és a képzéseken. Valamennyi célkitűzést a főjelentésben ismertetett termékeken keresztül valósították meg. Az ebből levont következtetésekből ajánlásokat fogalmaztak meg az IMPEL jövőbeli munkájára és a nyomon követési tevékenységekre vonatkozóan.

A projekt irányítása során hasznos tanulságokat vontunk le, amelyeket az alábbiakban megosztunk.

A projekt eredménye általánosságban a következőképpen írható le: az IMPEL-tagországokban megnőtt az ismeretanyag a lépésről lépésre útmutatóban leírt módszertanról; szinte valamennyi IMPEL-tagországban megkezdődött a vita a módszertan alkalmazásáról; és a módszertan sikeres végrehajtására számos ellenőrző hatóságnál került sor.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Befejezett – Period: 2006 - 2009 – Topic: Átfogó eszközök és megközelítések - Tags:

Subscribe to our newsletter