IMPEL Logo

Energiahatékonysági projektek

2002 - 2012

Befejezett

Projekt leírása és céljai

AzIMPEL egy sor projektet bonyolított le az energiahatékonysággal kapcsolatban.

Energiahatékonyság az engedélyezésben és az ellenőrzésekben (2010 – 2012)

Az energia az Európai Unióban kiemelt fontosságú kérdés. Az EU éghajlatváltozási és energiaügyi csomagja 2020-ig az energiahatékonyság 20%-os növelését és az üvegházhatású gázok 20%-os csökkentését irányozza elő. A 2002/2003-as finn vezetésű IMPEL-projekt óta az energiahatékonyságról szóló jelenlegi értékelés szerint csak kisebb változások történtek az energiahatékonysági kérdések figyelembevételében az engedélyezési és felügyeleti eljárásokban. A projekt 7 fő kihívást azonosított az energiahatékonysággal kapcsolatban:

 1. Az IPPC-irányelv nem írja elő, hogy az energiahatékonysággal hogyan kell foglalkozni
 2. Az energiahatékonysággal kapcsolatos információk az ágazati BREF-ekben nem elég konkrétak és pontosak. Az energiahatékonyságról szóló horizontális BREF összetett és nem került felhasználásra
 3. Hiányos a műszaki szakértelem a hatóságoknál és a vállalatoknál
 4. Az energia- és környezetvédelmi hatóságok között nincs, vagy csak alkalmanként van együttműködés
 5. Nincs általános megközelítés a tagállamokban az energiahatékonyság kérdésének kezelésére az engedélyek felülvizsgálata során
 6. problémák vannak a rendszerhatárok meghatározásával
 7. Nem világos, hogy más eszközök, például az önkéntes megállapodások, az energiagazdálkodási rendszerek, az adó- és ETS-rendszerek milyen hatással vannak a létesítmények energiahatékonyságára
 8. .

Az engedélyező és ellenőrző hatóságok helyzetének lépésről lépésre történő javítása érdekében a munkaértekezlet résztvevői és a projektcsoport javaslatokat tettek az IMPEL jövőbeli munkájára az energiahatékonyság területén. Jó gyakorlatokat azonosítottak az energiahatékonysággal való foglalkozással kapcsolatban az engedélyezési és ellenőrzési hatóságoknál: A projekt rámutatott, hogy ezek a jó gyakorlatok számos tagállamban még nem léteznek.

Energiahatékonyság a környezetvédelmi engedélyekben (2002)

Az energia hatékony felhasználásának általános elvét az IPPC-irányelv 3. cikke tartalmazza. Ez az elv újdonság a környezetvédelmi engedélyezésben, és a tagállamoknak vannak problémáik a végrehajtásával. A projekt felmérésből, a vonatkozó dokumentumok tanulmányozásából és egy szemináriumból állt. A projekt fő célkitűzései a következők voltak:

 • megvizsgálni a különböző véleményeket arról, hogy az IPPC-engedélyekben hogyan szabályozható az energiahatékonyság;
  tanulmányt készíteni arról, hogy a meglévő dokumentumok, a BREF-ek és az önkéntes környezetgazdálkodási rendszerek hogyan kezelik az energiahatékonyságot;
 • .
 • megvizsgálni, hogy az önkéntes környezetgazdálkodási rendszerek és az energiatakarékossági megállapodások hogyan kapcsolhatók össze a környezetvédelmi engedélyezés jogi kötelezettségeivel;
 • a környezetvédelmi és energiaügyi hatóságok közötti együttműködés vizsgálata az IPPC-irányelv végrehajtása során; és
 • a hatóságok szerepének tanulmányozása az energiahatékonyság értékelésében a kérelmek és a nagy létesítmények környezetvédelmi engedélyezése során.

A projektben a fő célkitűzésekkel kapcsolatban jó gyakorlatokat találtak. A tárgyalt kérdések közül néhány gyakorlati útmutató az energiahatékonyság tisztázására és meghatározására, az üzemeltető és a hatóságok közötti információcsere a jó engedélykérelmek elkészítése érdekében, konkrét példák a többé-kevésbé kötelező érvényű engedélyezési feltételekre, a BREF-ek használata és az önellenőrzés azzal a feltétellel, hogy az ellenőr befolyásolni tudja az üzemeltető ellenőrzési gyakorlatát.

 

Number: 2002/02 - 2010/05 - 2011/06 - 2012/04 – Status: Befejezett – Period: 2002 - 2012 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter