IMPEL Logo

Végrehajtási intézkedések

2015 - 2018

Befejezett

Projektleírás és célok

A Végrehajtási intézkedések projektet a következő okok miatt hozták létre:

  • A hatáskörrel rendelkező hatóságok kifejezték, hogy szükség van egy formalizált projektkeretre annak érdekében, hogy saját országaikban integrálni tudják a végrehajtási ellenőrzéseket;
  • a nemzetközi együttműködés elengedhetetlen a nemzetközi környezetvédelmi problémák kezeléséhez; és
  • a hatékony ellenőrzési rendszer biztosítása érdekében fenn kell tartani és ki kell terjeszteni a helyszíni végrehajtók hálózatát valamennyi tagállamra.

A végrehajtási intézkedések projektsorozat egy ideje már az IMPEL-TFS klaszter gyakorlati tevékenységének alapját képezi. A projekt által szolgáltatott eredményeket és adatokat az Európai Bizottság nagyon fontosnak tartja, és a hulladékszállításról szóló rendelet (660/2014) felülvizsgálatának nemrégiben végzett hatásvizsgálatában is felhasználta. Az UNEP is felhasználta a projekt adatait és útmutatásait munkája és jelentései elkészítéséhez. Az Interpol is támaszkodott a projektre tevékenységei végrehajtásához.

A projekt céljai a következők:

  • Az ellenőrzések megfelelő szintjének elérése valamennyi tagállamban, valamint a végrehajtás egységes szintjének elérése az EU valamennyi kilépési pontján
  • A helyszíni ellenőrzések előmozdítása a rakodási pontokon, és az illegális szállítás minimalizálása érdekében a bölcsőtől a sírig terjedő ellenőrzési megközelítés ösztönzése
  • A hulladékok rendeltetési helyének és a rendeltetési helyen történő kezelésének ellenőrzése Európán belül vagy kívül;
  • Egy könnyen hozzáférhető európai végrehajtási projekt biztosítása mindenki számára az egymással, valamint más szabályozó hatóságokkal való együttműködés, pl.g. rendőrséggel és a vámhatóságokkal;
  • az illegális szállítások felderítése és a jövőbeni szállításoktól való elrettentés hatékony kommunikáció és iránymutatás révén;
  • az illegális szállítás megtörténte utáni visszavételi eljárások megkönnyítése és,
  • annak demonstrálása, hogy a tagállamok komolyan veszik a hulladékokról szóló rendelet végrehajtását.

Kapcsolódó fájlok/információk

 

 

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Befejezett – Period: 2015 - 2018 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter