IMPEL Logo

Környezeti események és vészhelyzetek kezelése

2018

Befejezett

Projekt leírása és céljai

Nemzeti törvények és rendeletek sokasága írja elő az üzemeltetők számára, hogy terveket és intézkedéseket hozzanak a természeti és technológiai eseményekből eredő környezeti károk megelőzésére, az azokra való reagálásra és azok helyreállítására. A környezetvédelmi ügynökségek is sokféle kötelezettség és követelmény alapján működnek, hogy segítsék az üzemeltetőket az események megelőzésében, valamint az események és vészhelyzetek elhárításának megtervezésében és végrehajtásában. A feladatok és követelmények sokfélesége valószínűleg következetlen intézkedéseket eredményezett a környezeti események megelőzésére és az azokra való reagálásra.

Ez a projekt lehetőséget nyújt arra, hogy a környezeti események és vészhelyzetek esetén történő reagálás legjobb gyakorlatát azonosítsuk, abból tanuljunk, és elősegítsük annak végrehajtását az EU GPM-ekben. Ez pedig nagyobb védelmet biztosít az európai környezet számára, különösen ott, ahol határokon átnyúló hatások lehetségesek, és segít biztosítani a környezeti károk hatékonyabb helyreállítását egy eseményt követően.

Várható eredmények:

  • A kiválasztott GPM-ekben az EU-ban és azon kívül a környezeti eseményekre és vészhelyzetekre való reagálásra vonatkozó intézkedésekről szóló írásos tanulmány a jelenlegi gyakorlat és a jelenlegi intézkedések alapvető elemeinek meghatározása céljából.
  • Egy egyszerű kérdőív kidolgozása annak megállapítására, hogy milyen esemény- és vészhelyzeti reagálási intézkedések vannak már érvényben az európai és Európán kívüli GPM-ekben.
  • A legjobb gyakorlatokat bemutató esettanulmányok és az alapvető összetevőkön alapuló útmutatás elkészítése, amelyet különböző formátumokban terjesztenek az EU GPM-ek között a legjobb gyakorlatok ösztönzése és tájékoztatása érdekében. Lehetőségek meghatározása a projekt megállapításainak és a bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatásoknak az összegyűjtött GPM-ek képviselői számára történő személyes ismertetésére.

Number: 2018/19 - 2019/19 – Status: Befejezett – Period: 2018 – Topic: Átfogó eszközök és megközelítések - Tags:

Subscribe to our newsletter