IMPEL Logo

Az IED BAT-AEL-ektől való eltérésekkel kapcsolatos tapasztalatok

2014 - 2016

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A 2010/75/EU ipari kibocsátási irányelv (IED) 15. cikkének (4) és (5) bekezdése lehetővé teszi az IMPEL´tagok számára, hogy bizonyos körülmények között a BAT-AEL-nél kevésbé szigorú kibocsátási határértéket (ELV) határozzanak meg egy engedélyben.A tagállamok saját javaslatokat dolgoznak ki a végrehajtásra, amelyeket a Bizottság később felülvizsgál. A Bizottság nem tett közzé iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a meghatározást hogyan kell végrehajtani. Ez az IMPEL-tagállamokban eltérő értelmezésekhez vezethet. A projekt célja a bevált gyakorlatok azonosítása és az IMPEL szabályozó hatóságainak segítése abban, hogy következetesebb megközelítést alakítsanak ki az IED-eltérésekkel kapcsolatban.

I. szakasz: Javaslattervezetek megosztása a tagállamok között az IED 15. cikkének (4) és (5) bekezdése szerinti BAT-AEL-ektől való eltérések végrehajtására vonatkozóan

2013 októberében a Környezetvédelmi Ügynökségek Vezetőinek Európai Hálózata Jobb Szabályozás Érdekcsoportja találkozott az IMPEL-hálózat vezető képviselőivel. A megbeszélések egyik témája egy kisebb felmérés volt, amelyet az IMPEL-hálózaton belül végeztek arról, hogy az IED 15. cikke szerinti eltéréseket hogyan lehetne alkalmazni a különböző tagállamokban.
A felmérés eredményei azt sugallták, hogy hasznos lenne:

  • munka annak jobb megértése érdekében, hogy milyen alapon lenne indokolt az eltérés, különösen az aránytalan költségek tekintetében
  • megosztani és esetleg közös eszközöket vagy megközelítéseket kidolgozni

Az I. szakasz erre a munkára épül, és az IMPEL illetékes hatóságait összehozta, hogy:

  • megosztani, hogyan lehet a 15. cikk (4) és (5) bekezdésének eltérésre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni;
  • megosztani a 15. cikk (4) és (5) bekezdésének alkalmazására kidolgozott módszereket;
  • megkönnyíteni az illetékes hatóságok számára a közös munka és a legjobb gyakorlatok megosztásának lehetőségeit

II. szakasz: Az IED BAT-AEL-ektől való eltérésekkel kapcsolatos tapasztalatok

Ez a projekt:

  • Műhelytalálkozót tart a BAT-AEL-ektől való eltérés iránti kérelmek meghatározására vonatkozó bevált gyakorlatok megosztására
  • Segítséget nyújt a szabályozó hatóságoknak az eltérési kérelmek meghatározásában azon egyéb ipari ágazatok esetében, amelyek BAT-következtetéseket tettek közzé:
  • Támogassa a szabályozó hatóságokat és a Bizottságot a BAT-AEL-ek kidolgozásában azon egyéb ágazatok esetében, amelyek még nem tettek közzé BAT-következtetéseket.

Kapcsolódó fájlok/információk

 

 

 

 

 

 

 

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Befejezett – Period: 2014 - 2016 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter