IMPEL Logo

A környezetvédelmi ellenőrzés kiegészítő megközelítéseinek használatának és hatékonyságának vizsgálata a megfelelés biztosítása érdekében

2011 - 2012

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A kiegészítő megközelítések nagyon hasznos hozzájárulást jelentenek a szabályozó hatóságok eszköztárához a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásában és a környezetvédelmi eredmények elérésében. Olyan intézkedésekként határozzák meg őket, amelyeket a környezetvédelmi ellenőrzések mellett alkalmaznak a célok - például a megfelelés - elérésének elősegítésére. Néhány példa a környezetvédelmi ellenőrzéseket kiegészítő megközelítésekre:

  • Tanácsadás és iránymutatás nyújtása.
  • Kibocsátási, megfelelési stb. rangsorok közzététele.
  • Az üzemeltetők önigazolása a megfelelőségről.
  • Önkéntes környezetvédelmi önkéntesek alkalmazása.
  • Elkötelezettségvállalás a vállalatokkal vezetői szinten (például igazgatósági tagként vagy igazgatóként), nem csak a telephelyeken.

A kiegészítő megközelítések és a környezetvédelmi ellenőrzések leghatékonyabb alkalmazásához a környezetvédelmi szabályozóknak a körülményeknek megfelelően kell megválasztaniuk a megközelítéseket, például:

  • A kívánt tevékenységek, kimenetek és eredmények, amelyeket nagyrészt az adott szabályozási rendszer, valamint a szabályozó egyéb, tágabb értelemben vett céljai határoznak meg.
  • A mozgatórugók, amelyek a szabályozott vállalkozásokat a megfelelésre ösztönzik.
  • A szabályozott közösség egyéb szempontjainak, például az ágazatnak és a méretnek a figyelembevétele.
  • A szabályozott közösség attitűdjeinek és egyéb viselkedési elemeinek felismerése.

Az alkalmazott beavatkozásoknak meg kell felelniük a “jobb” vagy “intelligens” szabályozás követelményeinek is, és néha más szervek kooptálására is szükség lehet a vállalatokra való befolyásoláshoz. Minden rendszernek továbbra is szüksége van szabályozási elemre. Annak érdekében, hogy a szabályozó hatóságok könnyebben választhassanak az alkalmazandó megközelítések közül, ez a jelentés példákat tartalmaz az egymást kiegészítő megközelítésekre, valamint egy folyamatábrát és egy mátrixot, amely bemutatja, hogyan működhet a folyamat.

 

Number: 2011/22 – Status: Befejezett – Period: 2011 - 2012 – Topic: Átfogó eszközök és megközelítések - Tags:

Subscribe to our newsletter