IMPEL Logo

Pénzügyi rendelkezések

2016

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

Az üzemek felszámolásakor általában nem gondoskodnak a környezeti tisztításról, és jelentős környezeti örökségeket hagynak maguk után, amelyekkel később foglalkozni kell. Európa-szerte különböző megoldásokat kerestek, többek között biztosítási kötvények, pénzügyi rendelkezések és kötvények alkalmazását. A fizetésképtelenség kérdése továbbra is fennáll, és még ha a felszámoló gyakran figyelmen kívül is hagyja a rendelkezéseket, aminek következtében a környezetvédelemre nem marad semmi, mivel azt a társasági jognak alárendeltnek tekintik. Végül a hosszadalmas jogi csatározások még mindig azt eredményezhetik, hogy az adófizető fedezi a költségeket, ami szöges ellentétben áll a "szennyező fizet" elvvel.

Ez akkor a legkritikusabb, ha a környezetvédelmi engedélyezés engedélyezte a környezet rövid távú károsítását azzal a kifejezett feltétellel, hogy a károsítást a tevékenység élettartamának végén legalább visszafordítják, és hogy az üzemeltető megfelelő pénzügyi tartalékot tart fenn az üzleti kudarc kockázatának fedezésére, mielőtt ez a helyreállítás megtörténik.

Az engedélyezési eljárás a környezetvédelemmel kapcsolatos kockázatokra is kiterjed.

I. és II. fázis

A tervek szerint ez a projekt a három fő kérdésre vonatkozó, ajánlott pénzügyi céltartalékok elveire vonatkozó iránymutatások összeállítására fog összpontosítani:

 1. Elégséges?
 2. Biztonságos?
 3. Elérhető, amikor szükséges?

Az a vágy, hogy valami ilyesmit most tegyenek, mivel az EPA hálózat felismerte, hogy a szabályozás, ha jönne is, jelentős időt vesz igénybe. Úgy tűnt, hogy ezek leginkább a hulladéklerakók és a bányászat örökségét, valamint a meglévő megközelítések harmonizációját érintik (az újbóli feltalálással szemben előnyben részesítve).

A szabályozók jobban megértik majd, hogy a különböző forgatókönyvek esetén milyen pénzügyi rendelkezések működnek, megfelelő pénzügyi eszközöket lehet kiválasztani, és a jövőbeni örökölt kötelezettségek keletkezésének kérdését jobban meg lehet oldani.

III. szakasz

A projektnek ez az utolsó része az IMPEL projekt (2016/2017) Pénzügyi tartalékolás – A környezet és a közpénzek védelme) eredményeit követi, és azokra épít. A projekt utolsó szakaszának célja, hogy megvizsgálja az ír és a spanyol eszközök alkalmazását más jogrendszerekben. Ehhez valószínűleg szükség lesz a spanyol MORA eszköz angol nyelvű felhasználói felülettel ellátott változatának elkészítésére.  A szabályozók és az üzemeltetők jobban megismerik majd a pénzügyi eszközök elérhetőségét és alkalmasságát, ami javulást eredményez:

 • A környezet védelme
 • A közpénzek védelme
 • a szennyező fizet elv érvényesülése
 • Befektetés a szennyezés megelőzésébe

Kibocsátás és eredmények:

 • Az ír és a spanyol modell (és a holland megközelítés, ha rendelkezésre áll) lehetséges szélesebb körű alkalmazásának (más joghatóságokra történő) értékelése.
 • Bizalom a döntéshozatalban, potenciális előnyök a folyamat ésszerűsítése és a szabályozási terhek csökkentése tekintetében (ez Spanyolországban tapasztalható, ahol az üzemeltetők összehangolják adatkészleteiket a MORA-val való kompatibilitás érdekében).

A 2021 projekt a Financial Provision – Protecting the Environment and the Public Purse projekt (2016-2018 & 2020) eredményeire épül.  Ez a projekt a korábbi eredményeket (jelentés) veszi alapul, és webalapú eszközként teszi elérhetővé.

Kapcsolódó fájlok/információk

 • Hulladéklerakókról és bányászati hulladékokról szóló irányelvek.
 • Környezeti felelősségről szóló irányelv és a SEVESO.
 • Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv és a kapcsolódó hazai jogszabályok.

Number: 2021/14, 2020/23, 2018/20, 2017/22, 2016/20 – Status: Folyamatos – Period: 2016 – Topic: Átfogó eszközök és megközelítések - Tags:

Subscribe to our newsletter