IMPEL Logo

IMPEL a fenntarthatóságért

2022

Folyamatos

A "IMPEL a fenntarthatóságért - gyógyítsuk meg a világot" projekt célja, hogy betekintést nyerjünk az IMPEL hálózat érdeklődésébe a fenntarthatóságra nevelés témájában. 

Az elsődleges cél az lenne, hogy létrehozzunk egy szakértői hálózatot, amely együtt dolgozik a fenntarthatóságra nevelés környezeti nevelésének a környezeti nevelés bevezetésén Európában minden nevelő közösség és általában az állampolgárság számára, amelyet élethosszig tartó nevelésnek neveznek.

Az előzőbeágyazott célok szerint::

  • Közösködni annak érdekében, hogy a fenntarthatóságra való környezeti nevelés az osztálytermen túlmutasson hídépítés az éghajlatváltozás sürgősségének idején, hogy kiszélesítsük a közösség erőfeszítéseit a hatékony változás érdekében.
  • A környezeti fenntarthatóságra való tanulással kapcsolatos források, anyagok és kutatások kidolgozása és megosztása, a bevált gyakorlatok példáinak azonosítása, rögzítése és megosztása, többek között a meglévő online platformokon keresztül, valamint az oktatás és környezeti fenntarthatóság terén a formális és nem formális oktatás és képzés terén tevékenykedő nemzeti és egyéb szervezetek hálózatba szerveződésének támogatása.

A projekt arra irányul, hogy az IMPEL projektjeinek eredményein keresztül hogyan tud bemenetet biztosítani az egyetemi, a szakképzési, a középiskolai, sőt a környezeti nevelés legkorábbi (kora gyermekkori, általános és középiskolai) oktatási területeire, támogatva a formális, nem formális és informális környezeti nevelési ágazatok átalakulását a fenntarthatóság új kultúrája felé, és a környezeti nevelés felhasználásával az éghajlatváltozás jelenlegi emberi hatásainak - például az időjárással kapcsolatos katasztrófák és az éghajlati igazságtalanság - kezelésére, miközben egy új világot teremt és kiegyensúlyoz a jövő számára.

A hálózatban a következő nyolc konkrét területen dolgoznának, elsősorban az egyetemekre, a szakképzésre és a felnőttképzésre összpontosítva (a különböző szakmai szövetségeket megcélozva): Korai gyermekkor, általános iskola, középiskola, középiskola, szakképzés, egyetem, nem formális oktatás és felnőttképzés.

A projekt összhangban van a Bizottság stratégiájával, amelyet a Bizottság 2022. január 14-i, a környezeti fenntarthatóságért való tanulásról szóló ajánlásra irányuló javaslata testesít meg, amely részletesen ismerteti az új európai kompetenciakeretet, amely hozzájárul az éghajlatváltozással és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek, készségek és attitűdök fejlesztéséhez. Emellett vállalja, hogy a tagállamokkal együttműködve többek között segédanyagokat dolgoz ki és cserél ki, valamint elősegíti a jó gyakorlatok cseréjét. 

Ezért az IMPEL számára is lehetőséget jelent, hogy ezen a projekten dolgozzon: "Együtt meg tudjuk csinálni".


Number: 2022(VIII) WG-6 – Status: Folyamatos – Period: 2022 – Topic: Átfogó eszközök és megközelítések - Tags:

Subscribe to our newsletter