IMPEL Logo

A faanyagról szóló uniós rendelet végrehajtása és betartatása

2015 - 2015

Befejezett

Projekt leírása és céljai

Az EU faanyagrendelet végrehajtásának jelenlegi állása még mindig nem kielégítő, amint azt a Bizottság által végzett legutóbbi felmérések is mutatják. A felmérések eredményét nem kormányzati szervezetek párhuzamos elemzései (pl. WWF 2014 barométer, ClientEarth, Greenpeace) támasztják alá. Az uniós faanyagrendelet hatékony és egységes végrehajtásának és érvényesítésének hiánya aggasztó, mivel veszélyeztetheti az eszközt, és negatív hatással lehet a FLEGT cselekvési terv egészére.

A rendelet hatékony végrehajtásának és betartatásának egyik fő eszköze a tagállamok illetékes hatóságai által a piaci szereplőknél végzett ellenőrzések. Az ellenőrzéseket az EUTR 10. cikkének (2) bekezdésében előírt kockázatalapú megközelítést követő, időszakosan felülvizsgált terveknek megfelelően kell elvégezni. Ellenőrzéseket akkor is el lehet végezni, ha az illetékes hatóság releváns információk birtokában van, beleértve a harmadik felek által benyújtott, megalapozott aggályokat is. Az ellenőrzések megkövetelhetik az együttműködést más hatóságokkal, például a vámhatósággal és a végrehajtó szervekkel, például az ügyészséggel és a rendőrséggel.

Az uniós faanyagrendelet egységes és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében az EU-ban össze kell gyűjteni és össze kell hasonlítani a kockázatalapú ellenőrzési tervek kidolgozása, a más hatóságokkal és végrehajtó szervekkel való együttműködés és a harmadik felek által benyújtott megalapozott aggályok kezelése terén bevált gyakorlatokat.

A faanyagokról szóló uniós rendelet egységes és hatékony végrehajtása érdekében az egész EU-ban össze kell gyűjteni és össze kell hasonlítani a bevált gyakorlatokat.

Ez a projekt a következőket kívánja kidolgozni:

  • Egy esettanulmány az egyes tagállamok illetékes hatóságai által felállított ellenőrzési tervekről;
  • Egy esettanulmány a harmadik felek által benyújtott megalapozott aggályok kezeléséről;
  • Általános vélemény az ellenőrzések mennyiségéről és minőségéről
  • .

 

Number: 2015/15 – Status: Befejezett – Period: 2015 - 2015 – Topic: Természetvédelem - Tags:

Subscribe to our newsletter