IMPEL Logo

A BREF-ek végrehajtása és használata

2004

Befejezett

Projekt leírása és céljai

Az IMPEL-projekt fő célja az volt, hogy információcserét folytasson a BREF valós felhasználásáról és a BAT végrehajtásáról az IMPEL-tagok és a tagállamokban a BREF terjesztéséért és a BAT végrehajtásáért felelős operatív hatóságok között.

Az IMPEL-projekt fő célja a BREF valós felhasználásáról és a BAT végrehajtásáról szóló információcsere volt.

Egy pár következtetés

  • A nemzeti és uniós szintű információs struktúrának egyértelműbbnek és hozzáférhetőbbnek kell lennie a környezetvédelmi hatóságok és az ipari szereplők számára.
  • A BREF-eken és egyéb információkon alapuló nemzeti iránymutatások/gyakorlatok részben helyettesíthetik a lefordított BREF-ek szükségességét.
  • Az iparnak aktívan részt kell vennie a nemzeti iránymutatások és kibocsátási szabványok kidolgozásában, valamint a BREF-ek elkészítésében és felülvizsgálatában.
  • A szakmai szövetségeknek szintén kulcsszerepük van ebben az információterjesztési folyamatban.
  • A BAT-értékelés fő megközelítései a szabványosított megközelítés (nemzeti vagy regionális szinten meghatározott, jogilag kötelező/irányadó szabványok), vagy az eseti engedélyezési megközelítés, vagy e két megközelítés vegyes változata.
  • A különböző ágazatok engedélyezési eljárásaira vonatkozó jó példák tapasztalatcseréje bizonyára hasznos lehet. Ez szabad hozzáférést jelent az iránymutatásokhoz, tájékoztatási kezdeményezésekhez stb. annak érdekében, hogy a hatóságok tájékoztatási szintje ne csak nemzeti és regionális, hanem helyi szinten is javuljon.
  • Az internet, a workshopok, a találkozók, a CD-ROM-ok, a forródrót a leggyakrabban használt eszközök az engedélykiadók és más érdekeltek képzésére.
  • A BREF megírása során kiépített hálózatot informális információ- és támogatási forrásként lehetne használni

 

Number: 2004/12 – Status: Befejezett – Period: 2004 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter