IMPEL Logo

Végrehajtási kihívás - Az eredmények beágyazása az IMPEL munkaprogramjába.

2015 - 2017

Befejezett

A projekt leírása és céljai

Az IMPEL nemrégiben végzett egy tanulmányt - "Az uniós környezetvédelmi jog gyakorlati végrehajtásának kihívásai és az IMPEL hogyan segíthetne ezek leküzdésében" -, amely egy kérdőíves felmérést és egy irodai kutatást foglalt magában, hogy meghatározza a tagországok környezetvédelmi hatóságai előtt álló legfontosabb végrehajtási kihívásokat. Ez nagyon hasznos információkkal szolgált az IMPEL jövőbeli munkaprogramjainak irányításához.

Az azonosított végrehajtási kihívások részletesebb kifejtése, valamint az átfogó kérdések és témák vizsgálata érdekében további munkára van szükség. Ez értékes hozzájárulást jelent majd az IMPEL 5 szakértői csoportja számára a konkrét prioritások meghatározásához és az IMPEL többéves stratégiájának jövőbeli kialakításához.

Ez a munka segít a felmérés módszertanának előzetes javítási lehetőségeinek meghatározásában is, és fontos hozzájárulást jelent majd egy későbbiekben elvégzendő, e témával foglalkozó külön projekthez. A módszertan segíteni fogja az országokat és a szervezeteket abban, hogy felismerjék a tagállamokban a végrehajtást akadályozó tendenciákat és fejleményeket.

Ez a projekt a következőket célozta:
1. A végrehajtási kihívások és az átfogó témák és kérdések közötti összefüggések jobb megértése.
2. Nagyobb tisztánlátás a végrehajtási problémák mögöttes okairól és arról, hogy hol jelentkeznek, valamint arról, hogy az IMPEL hogyan tudja ezeket kezelni a munkaprogramjában szereplő projektek és tevékenységek révén.
3. A következő évekre vonatkozóan jobban priorizált és célzottabb munkaprogram, amely nagyobb előnyökkel jár a programban részt vevő IMPEL-tagok számára.
4. A felmérés módszertanának ideiglenes fejlesztési lehetőségeinek azonosítása.

II. szakasz

Egy utóvizsgálatot végeztek, mivel további munkára volt szükség a megállapított végrehajtási kihívások részletesebb kidolgozásához, valamint az átfogó kérdések és témák vizsgálatához. Ez értékes hozzájárulást jelentene az IMPEL 5 szakértői csoportja számára a konkrét prioritások meghatározásához és az IMPEL többéves stratégiájának jövőbeli kialakításához.

Ez a munka segített továbbá azonosítani a felmérés módszertanának előzetes javítási lehetőségeit, és fontos inputként szolgál majd egy később elvégzendő, e témával foglalkozó konkrét projekthez

Folytatás (2017)

Az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos végrehajtási kihívásokról európai és tagállami szinten számos megbeszélést folytattak. A 7. környezetvédelmi cselekvési program kiemelte ezt, mint az egyik kulcsfontosságú, Európa-szerte javítandó kérdést. Az Európai Bizottság mostanra minden tagállamra vonatkozóan egyéni "környezetvédelmi végrehajtási felülvizsgálatokat" dolgozott ki, amelyekben feltérképezik a nemzeti és regionális szintű környezetvédelmi végrehajtás erősségeit és gyengeségeit. Az e projekt központi eszközeként tervezett felmérést az érdekelt tagállamok is felhasználhatják arra, hogy ellenőrizzék az EIR-ben azonosított hiányosságok tényeit, okait és lehetséges orvoslását, és további hasznos információkkal szolgálhatnak az ezzel kapcsolatos nemzeti vagy regionális párbeszédekhez.

AzIMPEL további betekintést nyerhet abba, hogy hová és hogyan összpontosíthatja erőfeszítéseit a végrehajtás javításának elősegítése érdekében. A 2014-es, a végrehajtási hiányosságokra és a lehetséges korrekciós intézkedésekre vonatkozó felmérés megismétlésével ez a projekt információkat gyűjthet a tendenciákról és fejleményekről is, hozzájárulva ezzel a politikai döntéshozók számára rendelkezésre álló tényekhez.

A cél az IMPEL-tagok 2017-es végrehajtási kihívásainak azonosítása és összehasonlítása a 2014-ben gyűjtött információkkal. A kérdőívet alkalmazó közigazgatási szervek és tagállamok áttekintést kaphatnak az egyes végrehajtási kihívásaikról, és ötleteket és véleményeket gyűjthetnek a lehetséges megoldásokkal kapcsolatban. Az IMPEL-nek az adatokat és a 2014-es adatokkal való összehasonlítást arra kell felhasználnia, hogy a munkaprogramját a kulcsfontosságú kérdésekre összpontosítsa, a tendenciákat és fejleményeket azonosítsa, és támogassa a legjobb jogorvoslatok elterjedését azokkal a kihívásokkal szemben, amelyeket a hálózat befolyásolni tud.

Kapcsolódó fájlok/információk

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Befejezett – Period: 2015 - 2017 – Topic: Átfogó eszközök és megközelítések - Tags:

Subscribe to our newsletter