IMPEL Logo

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv végrehajtása

2017

Befejezett

Projekt leírása és céljai

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka az egyik leggyorsabban növekvő hulladékáram az EU-ban: 2005-ben mintegy 9 millió tonna keletkezett, és 2020-ra várhatóan több mint 12 millió tonnára nő. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai anyagok és alkatrészek összetett keverékét tartalmazzák, amelyek részben veszélyesek is. A nem megfelelően kezelt elektromos és elektronikus berendezések hulladéka jelentős környezeti és egészségügyi problémákat okozhat. Az elektronikai cikkek gyártása emellett szűkös és drága erőforrások felhasználását igényli.

Az Európai Unió két jogszabályt vezetett be e problémák kezelésére: Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE irányelv) és az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv (RoHS irányelv). Az első WEEE-irányelv (2002/96/EK irányelv) 2003 februárjában lépett hatályba. Az irányelv olyan gyűjtési rendszerek létrehozását írta elő, amelyekben a fogyasztók az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ingyenesen visszaviszik. E rendszerek célja, hogy növeljék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafeldolgozását és/vagy újrafelhasználását.
2008 decemberében az Európai Bizottság javaslatot tett az irányelv felülvizsgálatára a gyorsan növekvő hulladékáram kezelése érdekében. Az új, 2012/19/EU irányelv 2012. augusztus 13-án lépett hatályba, és 2014. február 14-én lépett hatályba.

A projekt céljai

  1. A rossz kezelési lehetőségekkel rendelkező országokba (afrikai országok) irányuló illegális elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szállítása felderítésének javítása az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv VI. mellékletének egységesebb értelmezését és végrehajtását szolgáló iránymutatás létrehozásával.
  2. Egy íróasztal-tanulmány elkészítése az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvnek a brómozott égésgátlókat (BFR) tartalmazó műanyaghulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti jogszabályokban történő végrehajtásáról. Továbbá a BFR-t tartalmazó elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból származó műanyaghulladékok nyomon követésének javítása, a végrehajtási intézkedések ösztönzése ezen a területen az információk, munkamódszerek és esettanulmányok cseréje révén. A fő cél a veszélyes hulladékok következő generációjának megelőzése azáltal, hogy a PBDE-kkel és PBB-kkel szennyezett műanyaghulladékokat új műanyag termékekhez használják fel (lásd a POP-rendelet és a ROHS követelményeit.
  3. A tapasztalatok, a legjobb gyakorlatok, valamint a lehetőségek és lehetetlenségek megosztása arról, hogy a végrehajtás hogyan járulhat hozzá a pontosabb jelentéstételhez, ugyanakkor pozitívan hozzájárulhat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak több és jobb begyűjtéséhez és újrahasznosításához, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiban található veszélyes anyagok kezeléséhez.

Eredmények

  • Az ellenőrzések megfelelő szintjének elérése valamennyi tagállamban, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv VI. melléklete tekintetében a végrehajtás egységes szintjének elérése
  • .
  • Az ellenőrzések megfelelő szintjének elérése valamennyi tagállamban és a végrehajtás egységes szintjének elérése az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok (BFR) tekintetében
  • A Bizottság számára visszajelzés nyújtása a végrehajtási és jogérvényesítési nehézségekkel kapcsolatos nehézségekről
  • Egységesebb osztályozási rendszer.

 

Number: 2018/06, 2017/07 – Status: Befejezett – Period: 2017 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter