IMPEL Logo

INSPECT-CEM - Környezetvédelmi ellenőrzési irányelvek a cementklinker-ipar számára

2007 - 2009

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A cementgyártási folyamat egy összetett ipari tevékenység, amely potenciálisan nagy hatással lehet a környezetre. A különböző tapasztalatok és know-how-k azt mutatják, hogy a csak a kéménykibocsátás ellenőrzése nem lehet hatékony ellenőrzési stratégia; fontos, hogy integrált ellenőrzési intézkedéseket hajtsunk végre, amelyek figyelembe veszik a termelési folyamatot és az alkalmazott technológiákat is, mivel a stabil és ellenőrzött folyamatvezetés a megfelelőség biztosításának első számú garanciája.

Ez a projekt a cementgyárak környezetvédelmi ellenőrzésével kapcsolatos jelenlegi know-how rögzítését és leírását tűzte ki célul; célja, hogy koncepcionális megközelítést és operatív eszközt nyújtson az ilyen típusú üzemekben környezetvédelmi ellenőrzéseket végző ellenőrök számára.

Az ilyen típusú üzemekben környezetvédelmi ellenőrzéseket végző ellenőrök számára.

A jelentés első része a cementklinkergyártás által okozott potenciális környezeti veszélyek leírására összpontosít, hogy tisztázza a Hatóság által ellenőrizendő legfontosabb kérdéseket.

A jelentés második része a cementgyárak ellenőrzésére vonatkozó iránymutatás leírása; a jelentés első részében foglalt megfontolásokból ered; a jelentés a környezetvédelmi ellenőrzések minimumkritériumairól szóló ajánlás alapelveit követi, és megpróbál meghatározni egy minimális kritériumrendszert a környezetvédelmi ellenőrzések megtervezéséhez és elvégzéséhez, hogy segítse az új ellenőrző hatóságokat abban, hogy fejlesszék speciális készségeiket, és általában véve, hogy az EU tagállamaiban, beleértve a csatlakozó országokat is, egységesebbé tegyék ezeket az ellenőrzéseket.

A cementiparban különösen két kérdés bizonyult a legjelentősebb környezeti hatásúnak: a levegőbe történő kibocsátás és a hulladékfelhasználás.

 

 

Number: 2007/16 – Status: Befejezett – Period: 2007 - 2009 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter