IMPEL Logo

Vadon élő gombák közös hálózata (JoNeF)

2023

Folyamatos

A projekt leírása és céljai

Az elmúlt években egyre inkább tudatosult, hogy a gombákat (makrogombákat) az európai környezetvédelmi politikákba az állatokkal és növényekkel egyenrangúan kell integrálni, hogy természetes élőhelyeiken megvédjük őket. 

Nem ennek ellenére az európai környezetvédelmi jogszabályok jelenleg a növények és állatok védelmére összpontosítanak, kivéve a gombákat, amelyek a szárazföldi élőhelyek alapvető alkotóelemei. Ráadásul a makrogombák indikátorként használhatók az erdők és más szárazföldi élőhelyek környezeti állapotának leírására. 

A hiányosságok pótlása érdekében a Gombákat be kell vonni a jogalkotás és a döntéshozatali folyamatokba, valamint a természetvédelmi és környezetvédelmi kezdeményezésekbe, hogy átfogó természetvédelmi stratégiát hozzanak létre. 

Ezzel összefüggésben az első lépés az EU-ban a makrogombákról meglévő adatok összegyűjtése, valamint a növények és állatok esetében már létezőkhöz hasonlóan közös összeírási/megfigyelési protokollok és szabványok kidolgozása. 

Hiszünk abban, hogy alapvető fontosságú, hogy a környezetvédelmi szervek koordinálják ezeket a tevékenységeket, és ne hagyják ezt kizárólag a szövetségek, magánszervezetek és egyetemek kezében. 

A projektmunka általános célja a támogatás: 

  • A meglévő európai környezetvédelmi jogszabályok hatályának kiterjesztése a gombákkal az élőhelyek és a biológiai sokféleség megfigyelésével, valamint az erdők védelmével/helyreállításával kapcsolatban 
  • A gombafajok beépítése az élőhelyvédelmi irányelv mellékletébe 
  • A makrogombák megfigyelésére szolgáló uniós adatbázis-platform kialakítása 

A projekt első szakaszának (a 2023. július-2024. december közötti időszakban) várható eredményei a makrogombák összeírására és megfigyelésére vonatkozó uniós közös szabványok és protokollok kialakítása. 

JoNeF kérdőíves felmérés

A JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi) IMPEL-projekthez kapcsolódó alábbi online kérdőív kitöltését kérjük.

JoNeF kérdőív/ 1. rész

JoNeF kérdőív/ 2. rész

A JoNeF kérdőíves felmérés célja az európai makrogombák védelmével és adatgyűjtésével kapcsolatos információk és adatok összegyűjtése, összehasonlítása és elemzése.

A kérdőívre a JoNeF projekt tagjai és a nem aktív tagsággal rendelkező mikológiai szakértők válaszolhatnak.

A kérdőív kitöltésének határideje 2023. november 26.


A kérdőív kitöltésének határideje 2023. november 26.


Number: – Status: Folyamatos – Period: 2023 – Topic: Természetvédelem - Tags:

Subscribe to our newsletter