IMPEL Logo

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (IED) és a REACH-rendelet I. és II. fázisának összekapcsolása

2013 - 2014

Befejezett

Projekt leírása és céljai

I. szakasz

Az ipari kibocsátásokról szóló irányelvben (IED) számos utalás található a veszélyes anyagokra és a belőlük származó kockázatokra. Következésképpen érdemes megvizsgálni:

 • a REACH-rendelet szerinti követelmények/kötelezettségek hasznosak lehetnek-e az engedélyezési és ellenőrzési munka során;
 • milyen változtatásokat lehetne eszközölni a REACH regisztrációs, engedélyezési kérelmek formátumaiban annak érdekében, hogy azok még inkább kompatibilisek legyenek és hozzáadott értéket nyújtsanak az IED engedélyezési és ellenőrzési tevékenységéhez,
  milyen következményekkel (beleértve a pozitív hatásokat is) járnak a REACH követelményei az engedélyezési és ellenőrzési tevékenységekre,
 • és
 • hogyan lehetne javítani a két jogszabály közötti szinergiákat és egymást kiegészítő jelleget.

Ez a projekt a következő kérdést vizsgálta: Hogyan befolyásolják a REACH-rendeletből eredő kötelezettségek az IED engedélyezésre és ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi feladatait?

II. fázis

A projekt első szakaszában a REACH-rendelet és az IED kapcsolódási pontjainak értékelése azt mutatta, hogy a REACH-rendelet és az IED alapján keletkező információk számos különböző helyzetben hasznára válhatnak a REACH-rendelet és az IED alapján a jogszabályoknak való kölcsönös megfelelés érdekében. Szükség van a tudatosság növelésére, valamint arra, hogy a jogszabályközi kérdésekben szerepet játszó valamennyi szereplő számára útmutatást és eszközöket biztosítsanak a szinergiák kezeléséhez és kihasználásához. Ezért javasolták, hogy szervezzenek workshopot ebben a témában.

2014-ben az IMPEL projekt “Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (IED) és a REACH-rendelet összekapcsolása” (II) arra fog összpontosítani, hogy hatósági szinten és ezen keresztül közvetve az üzemeltetők szintjén is felhívja a figyelmet a REACH-rendelet és az IED kapcsolódási pontjaira.

Az IMPEL projekt célja a REACH-rendelet és az IED közötti összefüggések tudatosítása.

A projekt eredménye egy jelentés, amely tartalmazza:

 • a vegyi anyagokra vonatkozó, az engedélyezési eljárásokban a tétel kezelésére létező eszközök és eszközök áttekintése;
 • a vegyi anyagokra vonatkozó, az engedélykérelmekhez szükséges adatkészlet meghatározását;
 • egy ajánlás egy eljárásra, hogyan kell kezelni a kevésbé veszélyes anyagok használatára vonatkozó kötelezettséget;
 • meghatározott útmutató anyagok és legjobb gyakorlatok;
 • ajánlások.

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Befejezett – Period: 2013 - 2014 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter