IMPEL Logo

A vízügyi keretirányelv és az IPPC/IE irányelvek összekapcsolása

2010 - 2013

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A 2008/1/EK IPPC-irányelv (jelenleg IED 2010/75/EU) és a 2000/60/EK vízügyi keretirányelv az EU környezetvédelmi jogának két legátfogóbb eleme. Számos kihívás elé állították a tagállamokat. Az IPPC-szabályozás hatálya alá tartozó létesítmények hatással lehetnek a vízi környezetre, például a szennyező anyagok közvetlen vagy közvetett kibocsátása, vízkivétel stb. révén. Az IPPC megköveteli, hogy a létesítmények az elérhető legjobb technikáknak (BAT) megfelelő engedélyekben foglalt feltételek szerint működjenek. A létesítményeknek továbbá tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogban meghatározott környezetminőségi előírásokat, beleértve az uniós vízügyi jogszabályok alapján levezetett előírásokat is. A két kötelezettségrendszer közötti kapcsolat azonban gyakran korántsem egyszerű.

Ezért 2010-ben egy szakaszos IMPEL-projekt indult a két irányelv közötti kapcsolat vizsgálatára. Az elemzés a szerves (pl. az agglomerációból és az iparból származó kezeletlen/részlegesen kezelt szennyvíz), tápanyag- és vegyi anyag kibocsátásokból származó pontszerű szennyezésből eredő nyomásra összpontosított. A tápanyagszennyezést – a szerves szennyezéshez – hasonlóan – elsősorban az agglomerációs, ipari és mezőgazdasági szektorból származó kibocsátások okozzák. A tápanyagszennyezés legfontosabb ipari okozója például a vegyipar, a cellulóz- és papírgyártás, valamint az élelmiszeripar. A feldolgozóipar felelős számos veszélyes anyag nagymértékű kibocsátási terheléséért.

I. szakasz

A projekt célkitűzései a következők:

  • Az IPPC végrehajtása és a WFD végrehajtása közötti kapcsolat (kiegészítő és versengő) meghatározása az engedélyezés, a végrehajtás és az adatgyűjtés szempontjából.
  • A tagállamok problémáinak és legjobb gyakorlatainak számbavétele az engedélyezés, a végrehajtás, az adatgyűjtés és az adatgyűjtési rendszerek tekintetében.
  • Az illetékes hatóságok számára ajánlások megfogalmazása a WFD követelményeinek és a (felülvizsgált) IPPC irányelvnek a jobb végrehajtásához és érvényesítéséhez való hozzájárulás érdekében, a környezetvédelmi ellenőrzések és engedélyek jobb teljesítményének elősegítése érdekében a tagállamokban.

A jelentés a következő kulcsfontosságú kérdésekre összpontosított:

  • Hogyan biztosítható, hogy a jelenlegi és jövőbeli engedélyezési és végrehajtási tevékenységek mind
    WFD, mind pedig IPPC-állóak legyenek?
  • Hogyan járulhatnak hozzá az engedélyek mind az IPPC, mind a WFD céljainak eléréséhez?

II. szakasz

A projekt II. fázisának céljai a következők voltak:

  1. A tagállamok problémáinak és legjobb gyakorlatainak számbavétele az engedélyezés, a végrehajtás, a vízgyűjtő-gazdálkodás, az adatgyűjtés és az adatgyűjtési rendszerek tekintetében.
  2. Az illetékes hatóságok számára ajánlások megfogalmazása a vízügyi keretirányelv követelményeinek és a (felülvizsgált) IPPC-irányelvnek a jobb végrehajtásához és érvényesítéséhez való hozzájárulás érdekében, a környezetvédelmi ellenőrzések és engedélyek jobb teljesítményének elősegítése érdekében a tagállamokban.

III. szakasz

Ez a projekt a korábbi, 2010-es, 2011-es és 2012-es IMPEL-projektekre épül. Ez a szakasz egy gyakorlati útmutató eszköz kidolgozását tervezi, amely a legjobb gyakorlatokat tartalmazza arra vonatkozóan, hogy hogyan kell kezelni az IPPC és a nem IPPC üzemekből és ipari parkokból származó többszörös szennyezési forrásokat. Ez az útmutató tartalmazni fog egy módszert arra, hogy az ellenőrök hogyan értékelhetik a létesítmények környezeti hatásait az IED által előírt ellenőrzések során.

Number: 2010/08 - 2011/11 - 2012/08 - 2013/11 – Status: Befejezett – Period: 2010 - 2013 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter