IMPEL Logo

Bányászati hulladék kezelése

2019

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

A bányászati tevékenység mindig is nyersanyagforrást jelentett az ember számára, ugyanakkor számos környezeti problémát is generált. A hatalmas mennyiségű, gyakran elhagyott kitermelési hulladék szennyezés forrása és a geotechnikai és hidrogeológiai instabilitás területe. Napjainkban, számos bányászati tevékenységgel kapcsolatos balesetet követően az Európai Bizottság elfogadta az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelvet (az úgynevezett bányászati irányelv), amely módosította a 2004/35/EK irányelvet.

A bányászati irányelv intézkedéseket, eljárásokat és útmutatást ír elő a környezetre, különösen a vízre, a levegőre, a talajra, az állat- és növényvilágra, valamint a tájra gyakorolt káros hatások, illetve az ebből eredő, az emberi egészséget érintő kockázatok megelőzésére vagy csökkentésére. Ezt követően minden tagállam biztosítja, hogy a bányavállalatok a fenntartható fejlődés elvét figyelembe véve hulladékgazdálkodási tervet dolgozzanak ki a kitermelési hulladékok minimalizálására, kezelésére, hasznosítására és ártalmatlanítására.

Ez a projekt célja, hogy összehasonlítsa az irányelv különböző tagállamok általi átültetését annak érdekében, hogy értékelni lehessen a kitermelési hulladék jobb kezelését célzó közös iránymutatásokat, és hogy képet kapjunk az egyes tagállamok bányászati hulladékának a körforgásos gazdaság európai koncepciója szerinti átalakításáról/hasznosításáról.

Várt eredmények:

  • Beszámoló a bányászati hulladékgazdálkodás értékeléséről a projektpartnerek különböző tapasztalatai alapján, és végül javaslatokat tartalmaz az ilyen típusú hulladékok újrahasznosítására/újrafelhasználására.
  • Közösség építése a párbeszéd folytatása és a tudás megerősítése érdekében ebben a folyamatosan fejlődő témában, különösen az alapvető nyersanyagok területén.

 

Number: 2021/08-WP7, 2019/12 – Status: Folyamatos – Period: 2019 – Topic: Víz és föld - Tags:

Subscribe to our newsletter