IMPEL Logo

IMPEL Mini konferencia a megfelelőség biztosításáról

2022

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A tagállamoknak megfelelő mechanizmusokkal kell rendelkezniük az EU-ból származó kötelezettségek (uniós környezetvédelmi irányelvek és rendeletek) betartásának biztosítására. A szabályok be nem tartása különböző okokból fordulhat elő, többek között a zűrzavar, a szabályok nem megfelelő megértése vagy elfogadásának hiánya, a beruházások hiánya, opportunizmus és a bűnözés miatt. A környezetre, az emberi egészségre és a gazdaságra gyakorolt hatása a jogsértések jellegétől, mértékétől és tartósságától függ. A gyakorlatban a megfelelés biztosításának mechanizmusai a tagállamok által alkalmazott beavatkozások három nagy csoportját (együttesen "környezetvédelmi megfelelés biztosítása") foglalják magukban, amint azt a Bizottság COM(2018)10 dokumentumában[1] megállapítja: 

1.        A megfelelés előmozdítása olyan eszközökkel segíti a kötelezetteket a megfelelésben, mint az útmutatók, a "gyakran ismételt kérdések" és a segédletek. 

2.        A megfelelés nyomon követése azonosítja és jellemzi a kötelezettek magatartását, valamint feltárja és értékeli a meg nem felelést (a meg nem felelés konkrét eseteit vagy egy ipari ágazat vagy terület szélesebb körű megfelelési problémáit...), környezetvédelmi ellenőrzések és egyéb ellenőrzések segítségével. 

3.        A nyomon követés és a végrehajtás a közigazgatási, büntető- és polgári jogra támaszkodik a nem megfelelő magatartás megállítása, elrettentése, szankcionálása és jogorvoslat megszerzése, valamint a megfelelés ösztönzése érdekében.

Az IMPEL tagjai, főként az ellenőrző és végrehajtó szervezetek, gyakran a megfelelés ellenőrzésére és a nyomon követésre és a végrehajtásra összpontosítanak, mint a megfelelés biztosításának fő stratégiáira, és rendelkeznek mindkét stratégia végrehajtásához szükséges jogi kerettel. A megfelelés előmozdítása inkább a szürke zónában van, néha nem szerepel a jogszabályokban, néha más szervezetek feladata, néha elhanyagolják, mint a megfelelés biztosításának stratégiáját, néha túl puhának tartják... Azért is van egy kicsit a szürke zónában, mert általában olyan eszközökre redukálják, mint az iránymutatás és a tájékoztatás... Bár a megfelelés előmozdítása tágabban értelmezhető olyan intézkedések összességeként, amelyek célja a tudatosság, a tudás és a jogi kötelezettségek megértésének növelése az érintett célcsoport körében, ezáltal tartós magatartásváltozást eredményezve, a szabályoknak való önkéntes és helyes megfelelés elérése érdekében. Ezen túlmenően a megfelelés előmozdítása bizonyos esetekben megfelelőbb stratégia lehet a tágabb értelemben vett megfelelési problémák kezelésére, mint a puszta ellenőrzések és a végrehajtás.

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából Kurt Deketelaere professzor (Jogi Kar, Leuveni Egyetem és Helsinki Egyetem ) által készített flamand tanulmány a megfelelés előmozdításának "eszközeit" vette számba, néhány IMPEL kolléga segítségével. A tágan értelmezett megfelelés előmozdításának meglévő példáit 4 kategóriába sorolták: tájékoztatás és képzés, technikai segítségnyújtás, átlátható kommunikáció és megfelelés-ösztönzés. A minikonferencia célja az volt, hogy áttekintést adjon a megfelelés előmozdításában rejlő teljes potenciálról, mint olyan teljes körű stratégiáról, amely együtt áll és működik a megfelelés ellenőrzésére, nyomon követésére és végrehajtására irányuló stratégiákkal. 

Kapcsolódó információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A REGIONÁLIS BIZOTTSÁGNAK - A környezetvédelmi megfelelés és irányítás javítására irányuló uniós fellépések

.

Number: – Status: Befejezett – Period: 2022 – Topic: Átfogó eszközök és megközelítések - Tags:

Subscribe to our newsletter