IMPEL Logo

Az ellenőrzések minimális kritériumai: Tervezés és jelentéstétel

1998 - 1999

Befejezett

Projekt leírása és céljai

Háttérinformációk

AzIMPEL véglegesítette a vizsgálatok minimális kritériumairól szóló útmutató sorozatot, amely az RMCEI-rendelet alapjait adta, és kiadta a Környezetvédelmi ellenőrzések referenciakönyvét. Az iránymutatás a következő dokumentumokat tartalmazza:

  • Általános alapelvek (1997. november)
  • A vizsgálatok gyakorisága (1998. december)
  • Üzemeltetői önellenőrzés (1998. december)
  • A vizsgálatok tervezése és jelentése (1999. június)

Projekt leírása

Az ellenőrző hatóságoknak terveket kell készíteniük az ellenőrzési programokhoz. Ezeknek tartalmazniuk kell az adott hatóság vonatkozó céljait, és figyelembe kell venniük számos kulcsfontosságú elemet, mint például az ellenőrizendő iparágak, a rendelkezésre álló erőforrások, az ellenőrzésekre rendelkezésre álló idő, a rutinellenőrzések, a reaktív ellenőrzések gyakorisága és a prioritások meghatározása.

Az ellenőrző hatóságoknak egy vagy több célcsoport, például a nyilvánosság vagy a jogalkotó számára (a jogalkotásra való visszacsatolás céljából) jelentéseket is kell készíteniük az ellenőrzési programokról. Az ilyen jelentéseknek több célja is van, amelyek a céltól függően változnak. A jelentések kulcsfontosságú elemeit javasolják, például az elvégzett ellenőrzések számát, a megfelelés szintjét és a terv követelményeinek teljesítésében elért siker szintjét.

A jó gyakorlat az lenne, ha a tervek és a jelentések a nyilvánosság számára hozzáférhetővé válnának. Javaslatokat tesznek a tervek és jelentések hozzáférhetőségére és terjesztésére vonatkozóan.

Number: 1999/03 – Status: Befejezett – Period: 1998 - 1999 – Topic: Átfogó eszközök és megközelítések - Tags:

Subscribe to our newsletter