IMPEL Logo

Nemzeti szakértői értékelési kezdeményezés (NPRI)

2019

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

A projekt célja, hogy megteremtse az alapot a környezetvédelmi hatóságok és ügynökségek nemzeti hálózataiban az önálló szakértői értékelési tevékenységek fejlesztéséhez. Ez eszközként használható a saját teljesítmény javítására a párbeszéd, az együttműködésen alapuló szembenézés és a bevált gyakorlatok megosztása révén az ugyanahhoz a hálózathoz tartozó kollégák között.

Az NPRI-t olyan hatékony eszközként ismerték el, amely segítheti az EU ECA kezdeményezés fejlődését, elsősorban a jó és legjobb gyakorlatok végrehajtásában és a homogenizálásban rejlő lehetőségei miatt,

A projekt I. fázisának célja az volt, hogy kidolgozza azt a keretet, amelyben az ilyen jellegű kezdeményezéseket meg kell tartani: A szakértői értékelési folyamatot mint általános és rugalmas rendszert vizsgálták, az azt már alkalmazó fontos nemzetközi szervezetek tapasztalatai alapján. Az NPRI projektcsoport munkájának köszönhetően a nemzeti hálózatok hozzáférnek minden információhoz és sémához, hogy saját kezdeményezésükre és saját eszközeikkel megkezdhessék a szakértői értékelések végrehajtását. Az IMPEL kész támogatni ennek a gyakorlatnak a fejlesztését, amely a hálózat saját jellemzőihez és igényeihez igazítható.

A projekt II. fázisában fontos témákat vizsgáltak tovább a kezdeményezés végrehajtásának javítása érdekében. Hangsúlyozták egy olyan nemzeti szintű struktúra fontosságát, amelynek a Peer Review tevékenységek fejlesztéséért kellene felelnie, és ennek megfelelően ezt a témát is megvizsgálták. Elmélyült a szakértői értékelés értékelési keretrendszerének kialakítása, amely a kezdeményezés meghatározott alkalmazási körén alapul. Figyelembe vették azt az intézményi és társadalmi környezetet is, amelyben a hálózat működik. Arra a következtetésre jutottak, hogy a szakértői értékelés megtervezésekor a lehető leghamarabb el kell végezni az érdekelt felek elemzését, hogy megértsük, kik azok a tárgyalópartnerek, akiket érdekük és/vagy hatáskörük miatt be kell vonni a szakértői értékelés eredményeinek végrehajtásába. Ezen túlmenően a szakértői értékelő csoport képzését is vizsgálták, amely alapvető lépés a szükséges minőségi színvonal eléréséhez.

Az NPRI-projekt III. fázisa célja, hogy támogassa azokat az országokat, amelyek hajlandóak saját szakértői értékelési rendszert kialakítani, vagy hajlandóak javítani a már alkalmazott rendszerüket. A projektcsoport a szakértői értékelések tényleges megszervezésének és lebonyolításának támogatására is rendelkezésre áll.

Kapcsolódó fájlok/információk

 

  • Elıadások-záró szeminárium NPRI- 2. fázis
  • COM(2018) 10 final (1. intézkedés “A környezetvédelmi megfelelőségbiztosítási szakértelem EU-n belüli alkalmazásának javítása szakértői értékelések, közös végrehajtási intézkedések, megfelelőségbiztosítási látogatások és a TAIEX-EIR Peer2Peer eszköz használata révén”)
  • .

Number: 2021/08-WP1, 2020/16, 2019/21 – Status: Folyamatos – Period: 2019 – Topic: Víz és föld - Tags:

Subscribe to our newsletter