IMPEL Logo

A természetvédelem az ipari létesítmények engedélyezése és ellenőrzése során - Az Art. 6. cikke (3) bekezdésének végrehajtása (1., 2. és 3. szakasz)

2014 - 2015

Befejezett

Projekt leírása és céljai

Ez a projekt két szakaszból áll. 2014-ben kezdődött a projekt “Természetvédelem az ipari létesítmények engedélyezése és ellenőrzése során Az Art. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének végrehajtása”. A 2014-es projekt fő megállapításai szerint szükség van az uniós iránymutatások  és tudatosságnövelő intézkedések ismeretének és használatának javítására, a meglévő nemzeti iránymutatások és tudományos tanulmányok megosztására, a szűrési kritériumokkal és értékelési módszerekkel kapcsolatos ismeretek cseréjére, pl. elfogadott gyakorlatok: a kritikus terhelés (CL) használata, az élőhelyvesztés kritériumai (Fachkonventionen DE), új megközelítések pl. a nitrogéndepozíció értékelésére. Javasolta továbbá egy célzott, felhasználóbarát útmutató kidolgozását.

Az engedélyezéssel kapcsolatban a következőket javasolta:

  • A szűrésre és a megfelelő értékelésre (AA) vonatkozó információk (elvégzett vagy nem elvégzett és eredmények/következmények) beépítése az engedélybe;
  • A Natura 2000 területekre vonatkozó feltételek beépítése az engedélyekbe;
  • Tapasztalatcsere az engedély nélküli tevékenységek (pl. kisgazdaságok) kezelésével kapcsolatban: a természetvédelmi hatóságok hatáskörébe tartoznak-e ezek a tevékenységek;
  • ;
  • A védett területeken/védett területek közelében végzett tevékenységekre vonatkozó engedélyekre vonatkozó általános követelmények meghatározása a Natura 2000 területek figyelembevételével.

A projekt második szakasza ezért a “Szélenergia-fejlesztések és Natura 2000” uniós útmutató dokumentum alkalmazhatóságával és értékelésével kapcsolatos tapasztalatcserével folytatódik. Ezzel egyidejűleg a dokumentum jobb megismerése és a nemzeti megközelítések megvitatása. Szükség esetén az értékelés inputot nyújthat a tagállamok és a Bizottság számára. Az ipari létesítményekre vonatkozó egyéb ágazatspecifikus útmutató dokumentumok uniós szinten nem léteznek. A közös megértés és megosztás kialakítása, valamint az ismeretek terjesztése érdekében ágazatspecifikus útmutatókat kell kidolgozni több projekttípusra vonatkozóan (amelyek számos vagy valamennyi uniós országban relevánsak).

 

Number: 2014/14 - 2015/14 – Status: Befejezett – Period: 2014 - 2015 – Topic: Természetvédelem - Tags:

Subscribe to our newsletter