IMPEL Logo

A szárazföldi olaj- és gázipari szabályozás

2015 - 2019

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A palagáziparról szóló intenzív nyilvános vita reflektorfénybe helyezte a teljes szárazföldi olaj- és gázipart, annak szabályozását és az iparág legjobb gyakorlatának tekinthető gyakorlatot.

Az Európai Bizottság (EB) nemrégiben értékelte az uniós szabályozási keretet, és közzétette a szénhidrogének (beleértve a palagázt is) hidraulikus repesztéssel történő kitermelésének minimumelveit tartalmazó ‘Ajánlás’ című dokumentumot, amelynek 2015 augusztusában felül kívánja vizsgálni a végrehajtását. Ez a munka azonban nem vizsgálta a szárazföldi olaj- és gázipar meglévő gyakorlatát.

Az ásványinyersanyag-kitermelő iparágak hulladékgazdálkodásáról szóló irányelv átfogó felülvizsgálatát kezdeményezték, amely első ízben tartalmaz majd ajánlásokat a szárazföldi olaj- és gáziparból származó hulladékok - a hagyományos és a nem hagyományos - bevonására.

Megkezdődött a BREF átfogó felülvizsgálata is.

Az Európai Bizottság ajánlásának közzététele (és a 2015-ben esedékes felülvizsgálat), valamint a BREF folyamatban lévő felülvizsgálata fontos mérföldkövek a szárazföldi olaj- és gázipar európai szabályozásának jövőbeli irányának meghatározásában.

Az Európai Bizottság ajánlása és a BREF folyamatban lévő felülvizsgálata fontos mérföldkövek az európai szárazföldi olaj- és gázipar szabályozásának jövőbeli irányának meghatározásában.

I. és II. fázis

A projekt első szakaszának célja az volt, hogy megvizsgálja a meglévő legjobb gyakorlatokat a szárazföldi olaj- és gáziparban Európa-szerte, a tanulságok levonása és a legjobb gyakorlatok azonosítása céljából a tagállamokban.

A projekt céljai:

 • A szárazföldi olaj- és gáziparra vonatkozó uniós irányelvek végrehajtásával kapcsolatos közös megközelítések és jogszabályértelmezések meghatározása a tagállamokban
 • .
 • Az iparágban a különböző szabályozási rendszerekben alkalmazott bevált gyakorlatok (BAT) azonosítása
 • A szabályozási folyamat hiányosságainak azonosítása
 • Az iparág különböző aspektusainak (pl. hulladék, fáklyázás, talajvíz, vízhasználat) végrehajtásával, betartásával, érvényesítésével és ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatok megosztása
 • .

III. fázis

A második fázis célja, hogy a 2015, 2016 és 2017 munkájára építve sokkal részletesebben áttekintse a résztvevők megközelítését számos kritikus kérdésben, azzal a céllal, hogy ahol csak lehetséges, meghatározza, megossza és előmozdítsa a legjobb gyakorlatokat. A projekt célja, hogy a szabályozó hatóságok nagyobb magabiztossággal tudjanak következetes és megbízható információkat szolgáltatni a nyilvánosság, az ipar és a politikai döntéshozók számára. A projekt révén elkerülhető a párhuzamos munkavégzés, és elősegíthető a következetes és arányos szabályozás az IMPEL-hálózaton belül és kívül. Végezetül pedig tájékoztathatja és támogathatja a nem IMPEL-országok szabályozóival folytatott párbeszédet, amelyek már kialakították vagy most alakítják ki iparágukat.

Várható eredmények

 1. A szárazföldi olaj- és gázipar környezetvédelmi teljesítményének koherensebb megértése
 2. Teljesebb képet kapunk arról, hogy a szabályozó hatóságok mit tekintenek a legfontosabb kérdésekben bevált gyakorlatnak
 3. A szabályozás végrehajtásának és érvényesítésének következetessége az IMPEL-tagok között
 4. Kapacitásfejlesztés a szabályozók számára
 5. Nagyobb közbizalom a szabályozó hatóságok és döntéseik iránt
 6. Hasznos és megbízható információk a politikai döntéshozók és a BREF-szerzők számára

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Befejezett – Period: 2015 - 2019 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter